Vrijwilligers

De parochiefederatie MAMM draait bijna geheel op haar vrijwilligers .Het is mooi om te zien dat zelfs in deze turbulente tijd wij nog steeds kunnen bouwen op een (grote) groep vrijwilligers. Toch blijven we op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen ondersteunen op diverse gebieden.

Denk hierbij o.a. aan de volgende soorten vrijwilligers (niet limitatief)

  • Lectoren
  • Collectanten
  • Misdienaars & Acolieten
  • Tuinverzorgers
  • Kerkpoetsers
  • Bloemenverzorgers
  • Koorleden voor begrafeniskoor
  • Parochiebladbezorgers

Wilt u zich vrijwillig inzetten voor een van beide parochies neemt u dan contact op met een van de bestuursleden of maak gebruik van het mailadres: secretariaat@parochie-molenberg.nl