Uitvaart

Is uw dierbare ernstig ziek of reeds stervende, en u wilt hem of haar graag de ziekenzalving laten toedienen, neem dan contact op met een van de parochiepriesters voor een afspraak. Dan wordt met hen gekeken wat de mogelijkheden zijn.

Velen stellen terecht prijs op een kerkelijke uitvaartdienst. In veel gevallen zult u eerst met een uitvaartcentrum contact opnemen. Deze probeert ons dan te bereiken. Natuurlijk kunt u zelf direct met een van de priesters contact zien te zoeken, zodat u al met hem kunt kijken naar datum en tijdstip van de uitvaart. Lag in geen geval een dienst vast zonder overleg, het zou zo maar kunnen dat de kerk of de priester niet vrij is.
Naast de deken zijn er ook twee kapelaans beschikbaar.

Opluistering

In beide kerkgelegenheden en is een gregoriaans uitvaartkoor en een organist beschikbaar. De kerk geeft aan levende muziek uiteraard de voorkeur boven het afspelen van Cd. Het komt het samen vieren van de heilige eucharistie zeker ten goede.. In sommige omstandigheden, als daarvoor een goede reden is, wordt wel eens een nummer van een cd gedraaid. We helpen u ook graag met zoeken naar andere koren of de inzet van solisten

Kosten

De kosten van een uitvaartdienst bedragen in 2019 440 euro. Daarvan wordt afgetrokken het bedrag dat men de vier afgelopen jaren samen aan kerkbijdragen heeft geofferd. Laat echter geld nimmer een reden zijn om af te zien van een kerkelijke uitvaart! Als er moeilijkheden zijn op dit gebied, praat erover! We vinden een oplossing.

Alleen crematie

Wanneer het uw voorkeur heeft dat er enkel een crematieplechtigheid is, en u zou het waarderen dat er toch een geestelijke bij is, dan is dat mogelijk. Wilt u een korte gebedsaanwezigheid of wilt u toch een uitgebreide bijdrage van de kant van de bedienaar, dan zit daar door voorbereiding en tijdsinbreng een ander kosten plaatje aan vast.

 

Deken H. Bouman
Telefoon 045 – 571 3682 / 06-1098891
deken@pancratiusheerlen.nl

 

Kapelaan Blom
Telefoon 06 55722869
rickblom7@hotmail.com