Welkom bij Parochie Moeder Anna-Maagd Maria

Mocht u vragen hebben neem gerust contact op

Het laatste nieuws

Werkgroep ‘De Annakerk Leeft’

Werkgroep ‘De Annakerk Leeft’

Werkgroep: “de Anna-kerk leeft” Sinds enkele maanden heeft een groep betrokken parochianen de stoute schoenen aangetrokken en heeft zich verenigd in de werkgroep Annakerk om de parochie levend te houden. Voor de werkgroep geldt dat een actieve parochie een belangrijke...

Lees meer
Hans Bouman, de nieuwe Pastoor-Deken

Hans Bouman, de nieuwe Pastoor-Deken

Binnenkort verwelkomen we Hans Bouman als de nieuwe pastoor-deken van Heerlen. Hij werd op 28 september 1967 geboren in Zwolle, direct na zijn zus Madeleine met wie hij dus een tweeling vormt. Drie jaar later werd zijn broer Remco geboren in Zutphen, waar het gezin...

Lees meer
Afscheidsaankondiging Deken Van Galen

Afscheidsaankondiging Deken Van Galen

Vandaag had de deken dit volgende zelf willen lezen in de Pancratius kerk en de celebranten in de overige kerken sluiten zich hierbij aan. Acute lichamelijke plagerij maakt dat kapelaan Blom dit voor hem doet en ik hier vanwege de gelijktijdigheid van dit bericht  ...

Lees meer
ANBI Publicatieplicht Bisdom

ANBI Publicatieplicht Bisdom

Vanuit de Rooms-Katholieke Kerkprovincie In Nederland wordt nog druk gewerkt aan een landelijke ANBl-site voor de bisdommen, parochies en andere katholieke instellingen. Zoals eerder aangekondigd zal voor wat betreft de parochies het bisdom ervoor zorgdragen dat alle...

Lees meer