Welkom bij Parochie Moeder Anna-Maagd Maria

Mocht u vragen hebben neem gerust contact op

Contact

Het laatste nieuws

Afscheidsaankondiging Deken Van Galen

Afscheidsaankondiging Deken Van Galen

Vandaag had de deken dit volgende zelf willen lezen in de Pancratius kerk en de celebranten in de overige kerken sluiten zich hierbij aan. Acute lichamelijke plagerij maakt dat kapelaan Blom dit voor hem doet en ik hier vanwege de gelijktijdigheid van dit bericht... Lees meer
ANBI Publicatieplicht Bisdom

ANBI Publicatieplicht Bisdom

Vanuit de Rooms-Katholieke Kerkprovincie In Nederland wordt nog druk gewerkt aan een landelijke ANBl-site voor de bisdommen, parochies en andere katholieke instellingen. Zoals eerder aangekondigd zal voor wat betreft de parochies het bisdom ervoor zorgdragen dat alle... Lees meer
De toekomst van het kerkgebouw

De toekomst van het kerkgebouw

In het wijkblad ‘Aarbek’ (11e jaargang, nr. 41) verscheen onlangs een artikel met de veelzeggende kop ‘Verdwijnt de Kerk uit de wijk?’ In dit artikel wordt die vraag niet beantwoord. Wij zijn als federatiebestuur blij met elke betrokkenheid van de parochianen bij onze... Lees meer
Bijbelavonden

Bijbelavonden

In het nieuwe jaar gaan we verder met het boek Job. Een uitdaging en een interessant boek over lijden en trouw. De nieuwe data van de bijbelcursus vinden plaats op: 4 januari, 1 februari, 29 februari, 4 april, 9 mei en 13 juni. Telkens in de Ontmoetingsruimte... Lees meer