Kerkbijdrage

De parochie is financieel afhankelijk van de bijdragen van de parochianen. Het onderhoud van de kerken, de verwarming, de personeelskosten en de kosten voor de liturgie en het diaconaat. Het moet allemaal betaald worden. Hiervoor hebben we uw steun hard nodig. Een vast tarief is er in principe niet. Dat betekent dat we blij zijn met elke bijdrage. Als parochiefederatie zijn wij een ANBI en is uw git (onder voorwaarden) aftrekbaar van de belasting. Voor meer informatie over kerkbijdrage kunt u zich wenden tot onze penningmeester.

Als stelregel kan 1% van het netto inkomen worden gehanteerd per jaar.

De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in parochiekerk (extra dienst), wordt niet gevraagd aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst of crematorium-aanwezigheid kerkbijdrage hebben betaald (aan de eigen parochie of aan de parochie van waaruit zij naar de huidige parochie zijn verhuisd). Zij moeten dan per jaar wel tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimumkerkbijdrage in 2016 € 100,00 hebben betaald.

Heeft u vragen over uw (periodieke) gift neemt u dan gerust contact op met onze penningmeester  of mailt u met secretariaat@parochie-molenberg.nl.

Bankgegevens van de federatie: NL87INGB0001057112

t.n.v. RK kerkbestuur Verschijning v.d. Onbevlekte Maagd

of

NL54RABO0122727169

t.n.v. Parochiefederatie Moeder Anna Maagd Maria