Kerkbestuur

Zeer Eerwaarde Heer H. Bouman

Voorzitter

Dhr. P.J.M. Frantzen

Vice-Voorzitter

Mr. E.H.J.M. Dohmen

Secretaris

Mw. A.A. Hollanders

Penningmeester

Dhr. I. Lipsch

Lid

Contactgegevens Kerkbestuur

Parochiefederatie MAMM
Gerard Bruningstraat 2
6416 EB Heerlen
email: secretariaat@parochie-molenberg.nl