Kerkbestuur

Onze parochie is onderdeel van het parochiecluster Pancratius – Martinus – Joseph – Andreas – Molenberg – H. Moeder Anna.

 Het kerkbestuur is als volgt samengesteld:

Deken H. Bouman voorzitter tel. 045-5713682
Dhr. L. Eurlings vicevoorzitter  
Mevr. H. Barton secretaris tel. 06-14206151
Dhr. W. Vaessen penningmeester  
Dhr. G. van den Berg inkomend penningmeester  
Mw. K. van Doormaal lid  
Dhr. H. van Leeuwen lid  
Dhr. I. Lipsch lid

De lokale belangen van de parochies Molenberg en H. Moeder Anna worden behartigt door het lokatiebestuur, waarin naast deken Bouman, kapelaan Blom en kerkbestuurslid Ivo Lipsch ook andere parochianen zitting hebben. Contact met het lokatiebestuur is mogelijk via:

Parochiefederatie MAMM
Gerard Bruningstraat 2
6416 EB Heerlen
email: secretariaat@parochie-molenberg.nl