Eerste communie

In onze beide parochies zijn wij de vaste kerken voor drie scholen: de broederschool Molenberg, Windekind en St. Tarcisius. Aan het begin van het schooljaar krijgen de ouders van de betrokken leerlingen 4 een formulier via de basisschool. Wie hierop reageert, wordt uitgenodigd voor een informatieavond.

  • De leerlingen van de groepen 3 en 4 van de Broederschool kunnen in de even jaren deelnemen aan de eerste H. Communie, dus in 2020, 2022 en zo verder,
  • De leerlingen van groep 4 van St. Tarcius en Windekind kunnen ieder jaar deelnemen.

Er zijn geen vaste data voor de eerste H. Communie. Deze data worden nl. per jaar bekeken aan de hand van de schoolkalenders, vakanties etc.

Voor 2020 betekent dit:

  • Molenberg: de volgende viering zal in 2020 zijn voor de leerlingen, die dan in groep 3 en 4 van de Broederschool zijn. Deze viering is op Hemelvaartsdag 21 mei om 11:30 uur.
  • Annaparochie: op 10 mei 2020 is om 11:30 uur de eerste H. Communie voor de leerlingen van groep 4 van basisschool Windekind. Een week later, dus 17 mei 2020 om 11:30 uur, is de beurt aan de leerlingen van groep 4 van de basisschool St. Tarcisius. Bij de viering van Windekind op 10 mei sluiten ook enkele kinderen aan van de basisschool Eikenderveld.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de parochiecatechiste Anita van den Berg, anita@pancratiusheerlen.nl , of bij deken Bouman, deken@pancratiusheerlen.nl . Natuurlijk kunt u ook meer informatie krijgen bij de basisschool van uw kind.