Parochie-Nieuws Parochie Verschijning van de Onbevlekte Maagd – H. Pius X jaargang 28 / 2019 nr. 10/11 Oktober/November

R.K. Pastorie – Gerard Bruningstraat 2 – 6416 EB Heerlen tel. 045-542 67 67

e-mail: parochiemolenberg@ziggo.nl website: www.parochie-molenberg.nl

Bezoek bisschop

Van 22-24 november bezoekt onze nieuwe bisschop mgr. Smeets het dekenaat Heerlen, zoals hij in de loop van het jaar alle dekenaten bezocht. De ruwbouw van zijn programma is klaar en goedgekeurd; betrokken zullen daar via de geëigende kanalen meer over horen. Voor onze parochies betekent het concreet dat hij samen met de burgemeesters van het dekenaat met de diakonale groepen kennis zal maken en door hen geïnformeerd zal worden, dat hij de Mis zal vieren in Weijenrode en met de kerk- en lokatiebestuurders samen zal zijn, deel zal nemen aan de vormelingendag en zo nog een aantal zaken.

Een aantal van de activiteiten staan ook zonder uitnodiging open voor iedereen die met hem wil vieren en voor iedereen die hem wil ontmoeten. Welkom daarbij, opgeven is niet nodig!      Concreet:

  • Za 23-11 viert hij om 10 uur de Mis in de Theresiakapel (Putgraaf), waarna gelegenheid tot ontmoeting in de naastgelegen zaal van de Twee Gezusters
  • Zo 24-11 viert hij om 11.15 uur de Mis in de Corneliuskerk Heerlerheide ter afsluiting van het feestjaar 180 jaar parochie. Na afloop van deze Mis is er gelegenheid tot ontmoeting in de hal van het naastgelegen zorgcentrum Ter Eyck
  • Zo 24-11 is er in café Pelt om 15 uur een Noa de Mes-special, waar hij de eregast is, geïnterviewd wordt en het gesprek met de gasten aan gaat
  • Zo 24-11 viert hij om 17 uur de vespers in de kerk van de Laanderstraat.

Wij heten hem van harte welkom in Heerlen en nodigen u van harte uit om hem te ontmoeten. Hij gaat rond om het bisdom te leren kennen, laten we ons dan ook kennen door hem te ontmoeten. Welkom iedereen!

Deken Bouman

Kinderclub en Tienerclub Pancratius – Anna – Molenberg

Na de herfstvakantie starten we op zaterdagmiddag in de Pancratius-parochie met een kinderclub. Hier zijn kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar (vanaf groep 4 t/m groep 7) van harte welkom. De bijeenkomsten zullen een vaste structuur hebben met eerst even tijd voor ontspanning gevolgd door een aansprekend Bijbelverhaal waarbij we een vertaalslag naar de belevingswereld van de kinderen maken. Daarna zal er een stukje verwerking van het verhaal zijn door middel van speelse activiteiten zoals drama, spel, tekenen en knutselen, aangepast aan de leeftijden van de kinderen.

We starten na de herfstvakantie ook met een tienerclub. Hier zijn jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar (middelbare school) van harte welkom.

Een keer per maand zullen we op vrijdagavond bij elkaar komen voor een thema avond. Tijdens deze avonden praten we bijvoorbeeld over: wat je belangrijk vindt in je leven, wat geloven betekent voor jou en hoe je dat vorm geeft in de wereld om je heen. Daarna is er nog een uurtje gelegenheid voor gezelligheid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze catechiste Anita van den Berg, email: anita@pancratiusheerlen.nl , telefoon: 06-40508492

Kerkproeverij smaakte naar meer

Het laatste weekend van september stond in het teken van de Kerkproeverij. Bij deze landelijke actie haalde vooral de Pancratiuskerk de krant, maar ook in andere kerken werd er op verschillende manieren aandacht aan besteed. Gewoon door zoals iedere zondag te vieren, of door een kop koffie na afloop. In de Pancratius stonden gezinnen en koffiedrinken na afloop centraal, in de Andreas werden mensen aan het woord gelaten die om verschillende redenen afstand van de kerk hadden genomen. Voor wie dit naar meer smaakte, of wie dit weekend niet kon komen proeven: altijd welkom in onze kerken en vieringen!

Heilige Missen in onze Kerk

Zondag 20 oktober 2019 Negenentwintigste zondag door het jaar (Wereldmissiedag)

1ste lez.:         Ex. 17,8-13 2e lezing: 2 Tim. 3,14-4,2 Evangelie: Lc. 18,1-8

Celebrant:      Prof. Stevens

10.00 uur:       H.. Mis voor: Voor de parochie.

Woensdag 23 oktober 2019 In de 29e week door het jaar

19.00 uur:       H. Mis voor: Jaardienst ouders Koenen-Vohs en dochter Finy; Voor de zielen in het vagevuur; Ben van Acker (fam.).

Zondag 27 oktober 2019 Dertigste zondag door het jaar

1ste lez.: Sir. 35,12-14.16-18 2e lezing: 2 Tim. 4,6-8.16-18 Evangelie: Lc. 18,9-14

Celebrant: Prof. Rohling

10.00 uur:       H. Mis voor: Fam. Wijnans (stg.).

Woensdag 30 oktober 2019 In de 30e week door het jaar. Vrije gedachtenis van de z. Maria Teresa (Tauscher) van de H. Jozef, maagd

19.00 uur:       H. Mis voor: Johanna van Loozen (stg.); Voor de zielen in het vagevuur; Ben van Acker (fam.).

Zondag 03 november 2019 Eenendertigste zondag door het jaar

1ste lez.: Wijsh. 11,23-12,2 2e lezing: 2 Tess. 1,11-2,2 Evangelie: Lc. 19,1-10

Celebrant: Deken Bouman

10.00 uur:       H. Mis voor: To Sluysmans-Maas (coll.); Maria en Wilhelmina Wimmers (stg.).

Woensdag 06 november 2019 in de 31e week door het jaar. Gedachtenis van alle heilige verkondigers van het geloof in onze streken

19.00 uur:       H. Mis voor: Elly Deguelle-Cremers (fam.); Maria en Wilhelmina Wimmers (stg.); Voor de zielen in het vagevuur; Ben van Acker (fam.).

Zondag 10 november 2019 Tweeëndertigste zondag door het jaar

1ste lez.: 2 Makk. 7,1-2.9-14 2e lezing: 2 Tess. 2,16-3,5 Evangelie: Lc. 20,27-38 of 20,27.34-38

Zang:   Young Spirit

Celebrant:      Pastoor Horsch

10.00 uur:       H. Mis voor: Zeswekendienst Greet Horsch-van den Oever; Leo Paulissen (coll.).

Woensdag 13 november 2019 in de 32e week door het jaar

19.00 uur:       H. Mis voor: Voor de zielen in het vagevuur; Ben van Acker (fam.).

Zondag 17 november 2019 Drieëndertigste zondag door het jaar

1ste lez.: Mal. 3,19-20a 2e lezing: 2 Tess. 3,7-12 Evangelie: Lc. 21,5-19

Celebrant:      Deken Schreurs

10.00 uur:       H. Mis voor: Voor alle overleden parochianen.

Woensdag 20 november 2019 in de 33e week door het jaar

19.00 uur:       H. Mis voor: Elly Deguelle-Cremers (fam.); Voor de zielen in het vagevuur; Ben van Acker (fam.).

Zondag 24 november 2019 Laatste zondag van het kerkelijk jaar. Christus Koning van het Heelal

1ste lez.: 2 Sam. 5,1-3 2e lezing: Kol. 1,12-20 Evangelie: Lc. 23,35-43

Celebrant:      Prof. Stevens

10.00 uur:       H. Mis voor: Jaardienst Annie Crombach-Becker; Jaardienst echtpaar Coenen-Muijrers.

Woensdag 27 november 2019 in de 34e week door het jaar

19.00 uur:       H. Mis voor: Echtpaar J. Weijers-Meels; Voor de zielen in het vagevuur; Ben van Acker (fam).

Zondag 01 december 2019 Eerste zondag van de advent

Celebrant:      Deken Bouman

10.00 uur:       H. Mis voor: To Sluysmans-Maas (coll.).

Woensdag 04 december 2019 in de 1e week van de advent

19.00 uur:       H. Mis voor: Pastoor J. Pijpers (stg.); Ben van Acker (fam.); Voor de zielen in het vagevuur.

Zondag 08 december 2019 Tweede zondag van de advent

Zang:   Young Spirit

Celebrant: Pastoor Jacobs

10.00 uur:       H. Mis voor: Jaardienst Henk Vellen.

Woensdag 11 december 2019 in de 2e week van de advent

19.00 uur:       H. Mis voor: G. Meens (stg.); Voor de zielen in het vagevuur; Ben van Acker (fam.).

Dank verjaardag

Op bescheiden manier mocht ik mijn verjaardag vieren met een Mis in de Theresiakapel en een samenzijn in de naastgelegen ruimte van de Twee Gezusters. Mooie momenten van ontmoeting en samenzijn. Dank aan iedereen die langs welke weg dan ook feliciteerde!

Deken Bouman

Allerzielenlof 2 en 3 november en Allerheiligen

Het verlies van een dierbare is een van de meest moeilijke momenten in een mensenleven. Het samen stil staan, het delen van herinneringen, samen bidden en bij elkaar een luisterend oor vinden kunnen als een grote steun worden ervaren. Het neemt verdriet niet weg, maar het samen dragen kan toch veel betekenen in de verwerking. Zo’n moment van samenkomst is in verschillende parochies rond Allerzielen/Allerheiligen. In de vieringen worden dan de namen genoemd en voor iedere naam wordt een kaars aangestoken. In de St. Martinus- en St. Josephparochie is op 3 november om 15.00 uur een lof waarna de graven worden gezegend. In de parochie van Molenberg en in de St. Elisabethkapel wordt dit tijdens de H. Mis gedaan van 10.00 uur en in de St. Pancratius om 11.30 uur. In de Moeder Anna worden tijdens de H. Mis op zaterdagavond 18.00 uur de namen genoemd en kaarsen aangestoken. Ook al heeft u niemand binnen familie- of vriendenkring die het afgelopen jaar is gestorven. Wees welkom om met nabestaanden mee te bidden maar ook om zelf te bidden voor alle overledenen die we gekend hebben.

Gastvrijheid zonder prijs!

Op 22 oktober a.s. starten we met een nieuw diaconaal project: koken voor mensen die alleen of met hun gezin niet of nauwelijks kunnen rondkomen. Of voor de eenzame mens die behoefte heeft aan warmte en gezelligheid.

Het liefdadigheidsproject draagt de naam ‘Caritas 045’ en zal plaatsvinden in het Juphuis (gelegen naast de Heilig Hart Kerk van Schandelen, Schandelerstraat 81 te Heerlen).

Arend van der Heijden heeft een dergelijk project mede vormgegeven in Helmond (‘Caritas 0492’), wat een doorslaand succes is gebleken. Ons dekenaat heeft samen met hem eenzelfde opzet bedacht voor Heerlen: Caritas 045.

Iedere dinsdagavond kun je aanschuiven voor een heerlijke, gezonde maaltijd en/of een gezellige kop koffie of thee. Het allereerste Caritas 045-diner zal feestelijk worden geopend door burgemeester Roemer op 22 oktober vanaf 17.00 uur tot 19.00 uur. De gezonde maaltijd wordt geserveerd vanaf 18.00 uur.

Interesse om mee te helpen in de keuken? Loop bij ons binnen en schuif aan…

Houd ook onze Facebookpagina ‘Caritas 045’ in de gaten…

Hopelijk tot ziens,

Het team

Kerstconcert 18 december St. Martinuskerk

Noteer alvast in uw agenda! Op 18 december zal er om 20.00 uur een kerstconcert plaatsvinden in de St. Martinuskerk. Vanuit het initiatief van het koor ‘Kadans’ zullen er in totaal drie koren aan deel nemen: Kadans, Divided en BinSingen; kan zijn dat er zelfs nog een vierde koor bij komt! Elk koor zal achtereenvolgens een aantal kerstliederen zingen. In de pauze is er koffie en thee. En op het eind (ongeveer 22.00 uur) zullen de koren samen en met alle aanwezigen een lied samen zingen. Het belooft een heel mooi concert te worden. Entree is gratis; er is wel een deurcollecte om de parochie tegemoet te komen in de gemaakte onkosten voor de verwarming. Welkom op woensdag 18 december om 20.00 uur!

Communie en Vormsel 2020

Op de basisscholen de Broederschool, Eikenderveld, Tarcisius en Windekind zijn de aanmeldingsformulieren voor de eerste Heilige Communie (groep 4) of het vormsel (groep 8) uitgereikt.

Wie geen formulier heeft ontvangen en toch wil deelnemen kan contact opnemen met onze catechiste Anita van den Berg, emailadres: anita@pancratiusheerlen.nl, telefoon: 06-40508492.

Is uw kind niet gedoopt en wilt u toch dat zij of hij de eerste Heilige Communie of het vormsel ontvangt, dan kunt u contact opnemen met kapelaan Blom of deken Bouman.

De Eerste Heilige Communieviering vindt dit schooljaar plaats:

  • Basisschool Windekind/Eikenderveld op zondag 10 mei 2020 om 11.30 uur in de Heilige Moeder Anna kerk in Bekkerveld;
  • Basisschool St. Tarcisius op zondag 17 mei 2020 om 11.30 uur in de Heilige Moeder Anna kerk in Bekkerveld;
  • Basisschool de Broederschool op donderdag 21 mei 2020 (Hemelvaart) om 11.30 uur in de kerk in de wijk Molenberg.

Jubilea zusters: van harte proficiat!

Op vrijdag 4 oktober vierden verschillende zusters in hun klooster Huize de Berg dat zij 70 en 60 jaar geprofest zijn: Zr. Angela Hendriks, 70 jaar; Zr. Theresilla Engelen, 60 jaar; Zr. Jeanne Reulens, 60 jaar.

Wij wensen hen van harte proficiat met deze bijzondere jubilea en danken hen voor het volgen van hun roeping en hun inzet voor God en Zijn Kerk!

Bereikbaarheid secretariaat:

Het secretariaat van de Federatie MAMM is op dinsdagmorgen tussen 10.00 – 12.00 uur bereikbaar. Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 14 december t/m 24 januari 2020: vrijdag 29 november 2019

In spoedgevallen kunt u kapelaan op zijn gsm bereiken

Deken Bouman                      045 – 5713682

Secretariaat    dinsdagmorgen          045 – 5426767

Kapelaan R. Blom                   06 – 55722869

Diaken A. Jegerings                045 – 5411699

Mw. A. Hollanders                 045 – 5712413

Thuiscommunie:

De H. Communie wordt door diaken Ton Jegerings rondgebracht naar zieken en thuiszittenden. U kunt zich aanmelden voor de maandelijkse thuis-communie. U heeft de keuze om de thuiscommunie te ontvangen op de 1ste vrijdag of de 1ste zaterdag van de maand. Opgave bij diaken Jegerings

Rekeningnummer kerkbestuur Ing-bank: NL87INGB0001057112

t.n.v. RK ¬kerkbestuur Verschijning vd Onbevlekte Maagd