Parochiesecretariaat Gerard Bruningstraat 2

6416 EB  Heerlen. Tel . 045-5426767. Openingstijd: dinsdagmorgen van 10-12 uur.

Dit parochiebulletin geldt voor zes weken. Misintenties kunt u opgeven tot uiterlijk vrijdag 11 oktober 2019 op bovenstaand nummer of via e-mail parochiemoederanna@gmail.com

Met energie aan de slag!

Na een relatief rustige vakantieperiode bruist het weer van de activiteiten. Sommige activiteiten zijn goed zichtbaar, zoals de restauratie van de Josephkerk Heerlerbaan of de reguliere onderhoudswerken aan de Pancratiuskerk. Weer andere gebeurtenissen waren digitaal goed te volgen, zoals de inzet van jeugdkring Chrisko in Nepal en op hun zomerkamp. Weer andere gebeurtenissen waren meer in het verborgene. En ook dat is goed!

Vanuit ons geloof voelen we ons geïnspireerd om met energie aan de slag te gaan. We zijn allemaal gezonden om Christus uit te dragen: dat doen we door ons bidden en vieren, maar ook door ons spreken en ons zwijgen, ook vooral door ons doen en laten. In dit parochieblad ziet u weer veel data en activiteiten staan. Voel u welkom!

Voelt u zich thuis in de kerk? Wat fijn! Komt u niet meer omdat er ooit iets is voorgevallen of u dwars zit? Krop het dan niet op, maar lucht eens uw hart bij een van de geestelijken. Misschien kan het dan zijn als een laagje stof die je van een schilderij poetst, waarna de kleuren en dat waar het echt om gaat, weer boven kunnen komen. Misschien is de kerkproeverij (waarover verderop meer) ook een mooie kans om weer eens te “proeven” en weer “thuis” te komen. Welkom!

Deken Bouman.

Vormsel schooljaar 2019-2020

Het is voor de leerlingen van groep 8 een bijzonder jaar, de basisschool tijd wordt afgesloten en een volgende stap wordt gezet op weg naar de toekomst.

Bij deze leeftijd hoort steeds meer eigen keuzes maken. Dat geldt niet alleen voor school, kleding, vrienden etc: maar ook voor de Kerk. Ouders hebben met het H. Doopsel en de 1e H. Communie hun kinderen op een spoor gezet, maar nu mogen jullie jezelf de vraag stellen: wat wil ik daar zelf mee? Ga ik voor het H. Vormsel? Leerlingen die hier serieus over willen nadenken, kunnen dit tijdens de maandelijkse bijeenkomsten samen met ons doen.

Je kunt je hiervoor opgeven door het invullen van de aanmeldingsformulieren, die in de groepen 8 van de basisscholen van ons cluster worden uitgedeeld, of je mailt of belt met onze catechiste Anita van den Berg, email: anita@pancratiusheerlen.nl , telefoon: 06-40508492.

Nieuwe pastoor Parochies Heerlen-Noord

Pastoor J.W. Janssen zal op 15 september geïnstalleerd worden als pastoor voor Heerlen-Noord, waarbij hij de zorg krijgt voor de kerken van Heerlerheide, Heksenberg en Schandelen en voor iedereen die in het gebied woont. Hij wordt geïnstalleerd door deken Bouman om 11.15 uur in de Corneliuskerk van Heerlerheide, waar hij pastoor Miltenburg opvolgt, die onlangs werd geïnstalleerd tot pastoor-deken in Thorn.

Kapelaan Rijo zal Heerlen-Noord verlaten, omdat hij op 6 oktober om 14:00 uur geïnstalleerd zal worden als pastoor in Blerick. Kapelaan Rijo zal afscheid nemen op 29 september tijdens de H. Mis van 10 uur in de kerk van Schandelen.

Wij wensen hen allen en al hun parochianen veel zegen voor de nieuwe toekomst!

Bijbelbijeenkomsten 18 september

De Bijbel is en blijft een inspirerend boek. Het is immers God zelf die spreekt tot ons. Maar niet altijd vinden we teksten om er voor ons een boodschap uit te halen. Doorgaans komen we elke 2e woensdag van de maand samen in de Ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk. Echter, de eerste bijeenkomst is op woensdag 18 september (de 3e van de maand) omdat de kapelaan t/m 11e naar Lourdes is. De middag duurt ongeveer van 14.00-16.00 uur.

Verjaardag deken Bouman

Op 28 september viert deken Bouman zijn verjaardag. Hij celebreert om 10 uur de reguliere zatedagmis van 10 uur in de Theresiakapel. Aansluitend is iedereen in de gelegenheid om tot 12.30 uur even samen te zijn in de naastgelegen ruimte van de Twee Gezusters (voorheen Luciushof) aan de Putgraaf. De deken vraagt nadrukkelijk om geen geschenken mee te nemen of te brengen, iedereen is welkom met open handen.

Lourdestriduüm Molenberg 11 t/m 13 oktober

Een oproep aan een ieder om hier aan deel te nemen! Voorheen kende de Lourdesparochie Molenberg (Verschijning van de Onbevlekte Maagd) nog een noveen: 9 dagen achtereen een plechtige avondmis die goed werd bezocht. Een aantal jaren geleden waren we genoodzaakt terug te gaan naar een triduüm (driedaagse) wegens het aantal bezoekers. Laat deze waardevolle traditie niet verloren gaan! Op vrijdagavond 19.00 uur zal pastoor Constantijn Dieteren hoofdcelebrant zijn met opluistering van het koor Young Spirit. Zaterdag zal onze bisschop mgr. Smeets voorgaan om 19.00 uur met het koor New Generation als muzikale bijdrage. En op zondag 10.00 uur zal rector van het Groot-Seminarie Rolduc, Lambert Hendriks, de Mis vieren waarbij het Chriskokoor zal zingen. Tevens is na afloop van deze H. Mis  de reünie van degenen die dit jaar vanuit onze parochie en met Jeugdkring Chrisko naar Lourdes gaan.

Allerzielenlof 2 en 3 november en Allerheiligen

In het weekend van 2 en 3 november herdenken we in onze parochies de overledenen van het afgelopen jaar. Het is een mooi en zinvol moment om samen te komen als nabestaanden om te bidden voor hun dierbaren alsook kracht en steun te ervaren door het samenkomen. In de vieringen worden dan de namen genoemd en voor iedere naam wordt een kaars aangestoken. In de St. Martinus- en St. Josephparochie is op 3 november om 15.00 uur een lof waarna de graven worden gezegend. In de parochie van Molenberg wordt dit tijdens de H. Mis gedaan van 10.00 uur en in de St. Pancratius om 11.30 uur. In de Moeder Anna worden tijdens de H. Mis op zaterdagavond 18.00 uur de namen genoemd en kaarsen aangestoken.

Uitnodiging voor een bijzondere Mis en een gezellige nazit….

Op zondag 8 september om 11.30 uur wordt de Mis in de Pancrratiuskerk weer gediend door enkele communicanten van het afgelopen schooljaar. Dat brengt elke keer weer een speciale sfeer.

Het Evangelieverhaal tijdens deze Mis gaat erover dat als je bij Jezus wilt horen, je eerst goed moet nadenken, want anders hou je het niet vol. Jezus geeft zelf het voorbeeld van een toren die gebouwd wordt zonder dat er eerst goed over nagedacht is. Op deze manier komt die toren natuurlijk nooit af!

In de gebeden van de Mis zal ook bijzondere aandacht zijn voor de zieken bij gelegenheid van Nationale Ziekendag. Zoals iedere tweede zondag van September zal de Zonnebloem meewerken aan de H. Mis en mogen we ook hun gasten verwelkomen.

Iedereen is natuurlijk van harte uitgenodigd, maar speciaal de gezinnen met kinderen zijn welkom. Voor de kinderen zal er een kleurplaat en/of een puzzeltje met kleurpotloodjes aanwezig zijn tijdens de Mis. Kinderen die ook het misdienen eens willen proberen kunnen zich melden bij de deken of bij Anita.

Natuurlijk hopen we iedereen op deze zondag te begroeten eerst in de Pancratiuskerk en daarna zijn we allemaal uitgenodigd door Parkstad Culinair op het Pancratiusplein voor een kop koffie met vla en voor de kinderen natuurlijk iets fris. We willen ook heel bijzonder Bakkerij Voncken bedanken, voor het sponsoren van de vla.

Communie schooljaar 2019-2020 MAMM

Aan het begin van dit nieuwe schooljaar kunnen de kinderen van groep 4 van basisschool Tarcisius en Windekind en groep 3/4 van de Broederschool zich aanmelden voor het ontvangen van de Eerste Heilige Communie.

Aan de Eerste Heilige Communie gaat een voorbereiding vooraf. Dit zal gebeuren tijdens de buitenschoolse wekelijkse catecheselessen op school vanaf januari 2020.

Je kunt je hiervoor opgeven door het invullen van de aanmeldingsformulieren, die in de groepen 4 van de bovenstaande basisscholen worden uitgedeeld, of je mailt of belt met onze catechiste Anita van den Berg, email: anita@pancratiusheerlen.nl, telefoon: 06-40508492.

De Eerste Heilige Communieviering vindt dit schooljaar plaats:

  • Basisschool Windekind op zondag 10 mei 2020 om 11.30 uur in de Heilige Moeder Anna kerk in Bekkerveld;
  • Basisschool St. Tarcisius op zondag 17 mei 2020 om 11.30 uur in de Heilige Moeder Anna kerk in Bekkerveld;
  • Basisschool de Broederschool op donderdag 21 mei 2020 (Hemelvaart) om 11.30 uur in de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk in Molenberg.

Kinderclub en Tienerclub Pancratius – Anna – Molenberg

Na de herfstvakantie starten we op zaterdagmiddag in de Pancratiusparochie met een kinderclub. Hier zijn kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar (vanaf groep 4 t/m groep 7) van harte welkom. De bijeenkomsten zullen een vaste structuur hebben met eerst even tijd voor ontspanning gevolgd door een aansprekend Bijbelverhaal waarbij we een vertaalslag naar de belevingswereld van de kinderen maken. Daarna zal er een stukje verwerking van het verhaal zijn door middel van speelse activiteiten zoals drama, spel, tekenen en knutselen, aangepast aan de leeftijden van de kinderen.

We starten na de herfstvakantie ook met een tienerclub. Hier zijn jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar (middelbare school) van harte welkom.

Een keer per maand zullen we op vrijdagavond bij elkaar komen voor een thema avond. Tijdens deze avonden praten we bijvoorbeeld over: wat je belangrijk vindt in je leven, wat geloven betekent voor jou en hoe je dat vorm geeft in de wereld om je heen. Daarna is er nog een uurtje gelegenheid voor gezelligheid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze catechiste Anita van den Berg, email: anita@pancratiusheerlen.nl , telefoon: 06-40508492.

Overleden:

Op 24 juli overleed Jan Coenen op de leeftijd van 85 jaar.

Gedoopt:

Op 17 augustus werd door kapelaan Blom gedoopt Stella Schutte. Zij s het dochtertje van de heer en mevrouw Schutte-Sijstermans.

Schema vieringen

Weekend 7/8 september 2019

Drieenwintigste zondag door het jaar

Ev. Lc. 6, 1-5

Zaterdag 7 september                                 IN GROTE KERK

18.00     Voor het geestelijk en materieel welzijn van alle parochianen

Maandag 9 september

18.00    Samen de rozenkrans bidden

18.30    Voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 13 september                   H. Johannes Chrysostomus

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Weekend 14/15 september  2019

Vierentwintigste zondag door het jaar

Ev. Joh. 3, 13-17

Zaterdag 14 september                                             IN GROTE KERK               

18.00     Voor alle zieke parochianen

Maandag 16 september              HH.Cornelius, paus, en Cyprianus, bisschop, martelaren

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 20 september                   HH. AndreasKim Taegon, priester en Paulus Chong Hassang, en gezellen, martelaren

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Weekend 21/22 september

Vijfentwintigste zondag door het jaar

Ev. Mt. 9, 9-13

Zaterdag 21 september                                             IN GROTE KERK

18.00     Voor het geestelijk en materieel welzijn van alle parochianen

Maandag 23 september              H. Pius van Pietrelcina, priester (Padre Pio)

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 27 september    H. Vincentius de Paul, priester

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Weekend 28/29 september 2019

Zesentwintigste zondag door het jaar

Ev. Lc. 9, 43b-45

Zaterdag 28 september                                             IN GROTE KERK

18.00     Voor alle zieke parochianen

Maandag 30 september              H. Hiëronymus, priester en kerkleraar

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 4 oktober           H. Franciscus van Assisi

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Weekend 5/6 oktober 2019

Zevenentwintigste zondag door het jaar

Ev. Lc. 10, 17-24

Zaterdag 5 oktober                                      IN DAGKAPEL

18.00     Voor het geestelijk en materieel welzijn van alle parochianen

Maandag 7 oktober       H. Maagd Maria van de Rozenkrans

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 11 oktober                       

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.00     Voor alle zielen in het vagevuur

Weekend 12/13 oktober 2019

Achtentwintigste zondag door het jaar

Ev. Lc. 11, 27-28

Zaterdag 12 oktober                                   IN DAGKAPEL

18.00     Voor alle zieke parochianen

Maandag 14 oktober

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 18 oktober         H. Lucas, evangelist

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur