Parochie-Nieuws Parochie Verschijning van de Onbevlekte Maagd – H. Pius X jaargang 28 / 2019  nr. 09/10 Sept./Oktober R.K. Pastorie – Gerard Bruningstraat 2 – 6416 EB Heerlen tel. 045-542 67 67 e-mail:
parochiemolenberg@ziggo.nl website: www.parochie-molenberg.nl

Met energie aan de slag!

Na een relatief rustige vakantieperiode bruist het weer van de activiteiten. Sommige activiteiten zijn goed zichtbaar, zoals de restauratie van de Josephkerk Heerlerbaan of de reguliere onderhoudswerken aan de Pancratiuskerk. Weer andere gebeurtenissen waren digitaal goed te volgen, zoals de inzet van jeugdkring Chrisko in Nepal en op hun zomerkamp. Weer andere gebeurtenissen waren meer in het verborgene. En ook dat is goed!

Vanuit ons geloof voelen we ons geïnspireerd om met energie aan de slag te gaan. We zijn allemaal gezonden om Christus uit te dragen: dat doen we door ons bidden en vieren, maar ook door ons spreken en ons zwijgen, ook vooral door ons doen en laten. In dit parochieblad ziet u weer veel data en activiteiten staan. Voel u welkom!

Voelt u zich thuis in de kerk? Wat fijn! Komt u niet meer omdat er ooit iets is voorgevallen of u dwars zit? Krop het dan niet op, maar lucht eens uw hart bij een van de geestelijken. Misschien kan het dan zijn als een laagje stof die je van een schilderij poetst, waarna de kleuren en dat waar het echt om gaat, weer boven kunnen komen. Misschien is de kerkproeverij (waarover verderop meer) ook een mooie kans om weer eens te “proeven” en weer “thuis” te komen. Welkom!

Deken Bouman

Lourdestriduüm van 11 t/m 13 oktober

Een oproep aan een ieder om hier aan deel te nemen! Voorheen kende de Lourdesparochie Molenberg (Verschijning van de Onbevlekte Maagd) nog een noveen: 9 dagen achtereen een plechtige avondmis die goed werd bezocht. Een aantal jaren geleden waren we genoodzaakt terug te gaan naar een triduüm (driedaagse) wegens het aantal bezoekers. Laat deze waardevolle traditie niet verloren gaan! Op vrijdagavond 19.00 uur zal pastoor Constantijn Dieteren hoofdcelebrant zijn met opluistering van het koor Young Spirit. Zaterdag zal onze bisschop mgr. Harrie Smeets voorgaan om 19.00 uur met het koor New Generation als muzikale bijdrage. En op zondag om 10.00 uur zal rector van het Groot-Seminarie Rolduc, Lambert Hendriks, de Mis vieren waarbij het Chriskokoor zal zingen. Tevens is na afloop van deze H. Mis de reünie van degenen die dit jaar vanuit onze parochie en met Jeugdkring Chrisko naar Lourdes gaan.

Filmavond 14 oktober – Fireproof

Afgelopen jaar hebben we (doorgaans) op de 1e maandag van de maand een filmavond georganiseerd in de Ontmoetingsruimte van de St. Josephparochie. Wegens succes zou ik dit graag willen voortzetten. Het is even zoeken naar nieuwe films die we kunnen bekijken. Als iemand tips heeft? We houden ons graag aanbevolen! In ieder geval kunnen we op maandag 14 oktober al de film ‘Fireproof’ zien. Hoofdpersoon is een brandweerman die wel levens red, maar zijn eigenlijk huwelijk lijkt het niet te gaan redden… totdat hij van zijn vader een boekje krijgt met opdrachten die hij moet uitvoeren. Een mooie film met een christelijke boodschap. Vanaf 19.00 uur is inloop; omstreeks 19.30 uur willen we beginnen.

Zomerweekend jongerenplatform 13 t/m 15 september

Het jongerenplatform van het Bisdom Roermond (waar kapelaan Blom al jaren bij betrokken is) organiseert in het weekend van 13 t/m 15 september een weekend voor jongeren 18-30 jaar in Tegelen. Het thema is ‘up to date’. Het weekend is bedoeld om ons op te laten (updaten) zodat we helemaal up to date zijn! En dat doen we door ontmoeting, verdieping en ontspanning. Voor de folder en aanmelding zie: www.bisdom-roermond.nl/jongeren.

Allerzielenlof 2 en 3 november en Allerheiligen

In het weekend van 2 en 3 november herdenken we in onze parochies de overledenen van het afgelopen jaar. Het is een mooi en zinvol moment om samen te komen als nabestaanden om te bidden voor hun dierbaren alsook kracht en steun te ervaren door het samenkomen. In de vieringen worden dan de namen genoemd en voor iedere naam wordt een kaars aangestoken. In de St. Martinus- en St. Josephparochie is op 3 november om 15.00 uur een lof waarna de graven worden gezegend. In de parochie van Molenberg wordt dit tijdens de H. Mis gedaan van 10.00 uur en in de St. Pancratius om 11.30 uur. In de Moeder Anna worden tijdens de H. Mis op zaterdag om 18.00 uur de namen genoemd en kaarsen aangestoken.

 

Heilige Missen in onze Kerk

Zondag 08 september 2019 Drieëntwintigste zondag door het jaar

1ste lez.:   Wijsh. 9,13-18b 2e lezing: Filem. 9b-10.12-17 Evangelie: Lc. 14,25-33

Celebrant:  Prof. Stevens

10.00 uur:   H.. Mis voor: Voor de parochie.

Woensdag 11 september 2019 In de 23e week door het jaar

19.00 uur:   H. Mis voor: G. Meens (stg.); Voor de zielen in het vagevuur; Ben van Acker (fam.).

     Zondag 15 september 2019 Vierentwintigste zondag door het jaar

1ste lez.: Ex. 32,7-11.13-14 2e lezing: 1 Tim. 1,12-17 Evangelie: Lc. 15,1-32 of 1-10

Celebrant: Pastoor Jacobs

10.00 uur:   H. Mis voor: Leo Paulissen (coll.).

Woensdag 18 september 2019 In de 24e week door het jaar

19.00 uur:   H. Mis voor: Echtpaar Timmermans-Merkelbach (stg.); Voor de zielen in het vagevuur; Ben van Acker (fam.).

Zondag 22 september 2019 Vijfentwintigste zondag door het jaar

1ste lez.: Amos 8,4-7 2e lezing: 1 Tim. 2,1-8  Evangelie: Lc. 16,1-13 of 10-13

Celebrant: Prof. Rohling  Preek: diaken Jegerings

10.00 uur:   H. Mis voor: Hubert Crombach (fam.).

Woensdag 25 september 2019 in de 25e week door het jaar

19.00 uur:   H. Mis voor: Voor de zielen in het vagevuur; Ben van Acker (fam.).

Zondag 29 september 2019 Zesentwintigste zondag door het jaar

1ste lez.: Amos 6,1a.4-7 2e lezing: 1 Tim. 6,11-16 Evangelie: Lc. 16,19-31

Zang:         Young Spirit

Celebrant:  Pastoor Jacobs

10.00 uur:   H. Mis voor: Voor de parochie.

Woensdag 02 oktober 2019 in de 26e week door het jaar. Gedachtenis van de HH. Engelbewaarders

19.00 uur:   H. Mis voor: Voor de zielen in het vagevuur; Ben van Acker (fam.).

Zondag 06 oktober 2019 Zevenentwintigste zondag door het jaar

1ste lez.: Hab. 1,2-3.2,2-4 2e lezing: 2 Tim. 1,6-8.13-14 Evangelie: Lc. 17,5-10

Celebrant:  Deken Bouman

10.00 uur:   H. Mis voor: Jacques Janssen (coll.); To Sluysmans-Maas (coll.).

Woensdag 09 oktober 2019 in de 27e week door het jaar

19.00 uur:   H. Mis voor: Voor de zielen in het vagevuur; Ben van Acker (fam.); Hub Kusters (stg.).

Vrijdag 11 oktober 2019 in de 27e week door het jaar

Opening Lourdes triduüm

18.30 uur:  

Predikant: Pastoor Constantijn Dieteren

Zang:         Young Spirit

19.00 uur:   H. Mis voor: Alle overleden parochianen.

Zaterdag 12 oktober 2019 in de 27e week door het jaar

18.30 uur:  

Predikant: Mgr. Harrie Smeets

Zang:         New Generation

19.00 uur:   H. Mis voor: Voor de zielen in het vagevuur; Ben van Acker (fam).

Zondag 13 oktober 2019 Achtentwintigste zondag door het jaar

Sluiting Lourdes triduüm

1ste lez.: 2 Kon. 5,14-17 2e lezing: 2 Tim. 2,8-13 Evangelie: Lc. 17,11-19

Predikant: Rector Lambert Hendriks

Zang:         Jeugdkring Chrisko

10.00 uur:   H. Mis voor: Leo Paulissen (coll.).

Woensdag 16 oktober 2019 in de 28e week door het jaar

19.00 uur:   H. Mis voor: Jaardienst overl. echtpaar Crombach-Leunissen; G. Meens (stg.); Ben van Acker (fam.); Voor de zielen in het vagevuur.

Vormsel schooljaar 2019-2020

Het is voor de leerlingen van groep 8 een bijzonder jaar, de basisschool tijd wordt afgesloten en een volgende stap wordt gezet op weg naar de toekomst.

Bij deze leeftijd hoort steeds meer eigen keuzes maken. Dat geldt niet alleen voor school, kleding, vrienden etc: maar ook voor de Kerk. Ouders hebben met het H. Doopsel en de 1e H. Communie hun kinderen op een spoor gezet, maar nu mogen jullie jezelf de vraag stellen: wat wil ik daar zelf mee? Ga ik voor het H. Vormsel? Leerlingen die hier serieus over willen nadenken, kunnen dit tijdens de maandelijkse bijeenkomsten samen met ons doen.

Je kunt je hiervoor opgeven door het invullen van de aanmeldings-formulieren, die in de groepen 8 van de basisscholen van ons cluster worden uitgedeeld, of je mailt of belt met onze catechiste Anita van den Berg, email: anita@pancratiusheerlen.nl , telefoon: 06-40508492.

Nieuwe pastoor Parochies Heerlen-Noord

Pastoor J.W. Janssen zal op 15 september geïnstalleerd worden als pastoor voor Heerlen-Noord, waarbij hij de zorg krijgt voor de kerken van Heerlerheide, Heksenberg en Schandelen en voor iedereen die in het gebied woont. Hij wordt geïnstalleerd door deken Bouman om 11.15 uur in de Corneliuskerk van Heerlerheide, waardoor hij pastoor Miltenburg opvolgt, die onlangs werd geïnstalleerd tot pastoor-deken in Thorn.

Kapelaan Rijo zal Heerlen-Noord verlaten, omdat hij op 6 oktober om 14:00 uur geïnstalleerd zal worden als pastoor in Blerick. Kapelaan Rijo zal afscheid nemen op 29 september tijdens de H. Mis van 10 uur in de kerk van Schandelen.

Wij wensen hen allen en al hun parochianen veel zegen voor de nieuwe toekomst!

Lourdesreis 6 t/m 11 september

Vorig jaar zijn verschillende mensen vanuit onze parochies meegeweest naar Lourdes. Samen met de groep Jeugdkring Chrisko sloten we aan bij de grote groep van de Limburgse Bedevaart. Ook dit jaar gaan we weer met een mooie groep en met Jeugdkring Chrisko van 6 t/m 11 september. Op de website zal elke dag een reisverslag te lezen zijn: www.jeugd-kringchrisko.nl. Ook dit jaar zal het weer een mooie bedevaart worden!

Parochietuinfeest Heerlerbaan 8 september

Op zondag 8 september organiseert de parochie St. Joseph Heerlerbaan het jaarlijkse tuinfeest! Optredens van bet Gemengd Kerkelijk Zangkoor, de Koninklijke Harmonie en Paul van Loo. Tevens wordt er een St. Josephmarkt gehouden met o.a. mooie kinderspullen en lekker en drinken. De volledige opbrengst komt ten goede van de restauratie aan de St. Josephkerk. Om 11.15 uur start de H. Mis, aansluitend is het tuinfeest.

Bijbelbijeenkomst 18 september

De Bijbel is en blijft een inspirerend boek. Het is immers God zelf die spreekt tot ons. Maar niet altijd vinden we teksten om er voor ons een boodschap uit te halen. Doorgaans komen we elke 2e woensdag van de maand samen in de Ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk. Echter, de eerste bijeenkomst is op woensdag 18 september (de 3e van de maand) omdat de kapelaan t/m 11e naar Lourdes is. De middag duurt ongeveer van 14.00-16.00 uur.

Verjaardag deken Bouman

Op 28 september viert deken Bouman zijn verjaardag. Hij celebreert om 10 uur de reguliere zaterdagmis van 10 uur in de Theresiakapel. Aansluitend is iedereen in de gelegenheid om tot 12.30 uur even samen te zijn in de naastgelegen ruimte van de Twee Gezusters (voorheen Luciushof) aan de Putgraaf. De deken vraagt nadrukkelijk om geen geschenken mee te nemen of te brengen, iedereen is welkom met open handen.

Gedoopt:

Op 11 augustus 2019 is Lotte Hermes, Dr. Schaepmanstraat, gedoopt door diaken Jegerings.  Proficiat aan dopeling en ouders!

Nationale ziekendag 8 september 2019:

Op 8 september zullen dames van De Zonnebloem in onze kerk een deurcollecte houden om hun mooie werk te steunen voor zieken en eenzamen in de wijk Molenberg.

Kerkproeverij 29 september

Al onze parochies van het cluster doen mee aan de kerkproeverij op 29 september. De bedoeling is om mensen mee te nemen naar de H. Mis en kennis te maken met de parochiegemeenschap. Het kan een (hernieuwde) kennismaking zijn met geloof. Het idee is dan ook om niet iets ‘anders’ te doen, maar de H. Mis te vieren op de gebruikelijk manier.

Vredeswandeling – Walk of Peace

Vredeszondag 22 september 2019

Start: 11.00 uur, Parkeerplaats Bernardinuscollege, Akerstraat 95 Heerlen

Thema van de Vredesweek 2019: Vrede verbindt over grenzen’

De Walk of Peace zal ± anderhalf uur duren waarvan ongeveer de helft van de tijd wandelen.

Aansluitend zal in het zaaltje van café d’r Klinge ,  Pancratiusstraat 47  gelegenheid zijn om na te praten en indrukken en ervaringen te delen. Er worden koffie en thee geserveerd. En wellicht krijgt deze Walk of Peace zo nog wel een vervolg?

Ans Houben van het Missionair Overleg Parkstad en Harrie Winteraeken van het Vredesplatform Heerlen verwoorden de uitnodiging tot deelname aan de Walk of Peace als volgt: “Laten ons realiseren als we vandaag door ons Heerlense centrum lopen hoe belangrijk de bevrijding van Heerlen en de gebeurtenissen vlak daarna waren als fundament van onze hedendaagse samenleving.”

Meer informatie:

  • De Walk of Peace is een wandeling van en voor vrede. Een wandeling

     om te ervaren én te laten zien dat we, ondanks verschillen, toch met

     elkaar op kunnen lopen. De Walk of Peace wordt dit jaar voor de vierde

     maal door de landelijke Vredesorganisatie PAX georganiseerd. Zie ook

     de website: https://vredesweek.nl/walk-of-peace.

  • De Heerlense Walk of Peace wordt georganiseerd door het

     Vredesplatform Heerlen in samenwerking met het Missionair Overleg

     Parkstad.

  • Tijdens onze Walk of Peace / Vredeswandeling zullen enkele mensen

     een korte bijdrage leveren, waaronder Martin van der Weerden, docent

     Geschiedenis Bernardinuscollege. Martin heeft de plaatsing van de

     Stolpersteine in Heerlen gecoördineerd (een initiatief van de Lodewijk

     Foijer Stichting).

  • Organisatie kunnen zich ook verbinden aan deze Walk of Peace. Als

     men dat wenst, dan meld u gerust. Van harte welkom!

     Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Ans Houben en/of Harrie

     Winteraeken.

Missionair Overleg Parkstad:          Vredesplatform Heerlen

Ans Houben                                     Harrie Winteraeken

Mathieu Kesselserf 17                     Esschenweg 65

6416 EB Heerlen                             6412 PW Heerlen

tel.nr.: 045 541 24 48                      tel.nr.: 06 523 756 11              

e-mailadres: ajhouben@hetnet.nl   e-miladres:hwinteraeken@hotmail.com

Communie schooljaar 2019-2020 MAMM

Aan het begin van dit nieuwe schooljaar kunnen de kinderen van groep 4 van basisschool Tarcisius en Windekind en groep 3 en 4 van de Broeder-school zich aanmelden voor de Eerste Heilige Communie.

Aan de Eerste Heilige Communie gaat een voorbereiding vooraf. Dit zal gebeuren tijdens de buitenschoolse wekelijkse catecheselessen op school vanaf januari 2020.

Je kunt je hiervoor opgeven door het invullen van de aanmeldings-formulieren, die in deze groepen van de bovenstaande basisscholen worden uitgedeeld, of je mailt of belt met onze catechiste Anita van den Berg, email: anita@pancratiusheerlen.nl, telefoon: 06-40508492.

De Eerste Heilige Communieviering vindt dit schooljaar plaats:

  • Basisschool Windekind op zondag 10 mei 2020 om 11.30 uur in de     Heilige Moeder Anna kerk in Bekkerveld;
  • Basisschool St. Tarcisius op zondag 17 mei 2020 om 11.30 uur in de

     Heilige Moeder Anna kerk in Bekkerveld;

  • Basisschool de Broederschool op donderdag 21 mei 2020 (Hemel-

     vaart) om 11.30 uur in de kerk in de wijk Molenberg.

Bereikbaarheid:

Het secretariaat van de Federatie MAMM is op dinsdagmorgen tussen 10.00 – 12.00 uur bereikbaar. Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 20 oktober t/m 14 december 2019: vrijdag 04 oktober 2019

In spoedgevallen kunt u kapelaan op zijn gsm bereiken

Deken Bouman                               045 – 5713682

Secretariaat     dinsdagmorgen       045 – 5426767

Kapelaan R. Blom                           06 – 55722869

Diaken A. Jegerings                        045 – 5411699

Mw. A. Hollanders                           045 – 5712413

Thuiscommunie:

De H. Communie wordt door diaken Ton Jegerings rondgebracht naar zieken en thuiszittenden. U kunt  zich aanmelden voor de maandelijkse thuis-communie. U heeft de keuze om de thuiscommunie te ontvangen op de 1ste vrijdag of de 1ste zaterdag van de maand. Opgave bij diaken Jegerings

Rekeningnummer kerkbestuur Ing-bank: NL87INGB0001057112

t.n.v. RK ­kerk­bestuur Verschijning vd Onbevlekte Maagd