Parochie-Nieuws Parochie Verschijning van de Onbevlekte Maagd – H. Pius X jaargang 28 / 2019  nr. 07/08 Juli/Augustus R.K. Pastorie – Gerard Bruningstraat 2 – 6416 EB Heerlen tel. 045-542 67 67 e-mail: parochiemolenberg@ziggo.nl website: www.parochie-molenberg.nl

Wat is er veel gebeurd… we zijn mensen onderweg!

In de afgelopen periode in onze verschillende parochies. Dankzij de inzet en betrokkenheid van velen! Het meest springt natuurlijk de restauratie van de Josephkerk Heerlerbaan in het oog, maar de kern zit niet in de buitenkant maar in de binnenkant: de activiteiten. In verschillende vieringen ontvingen kinderen de eerste H. Communie, in Welten was de gezamenlijke Vormselmis van ons clusters, processies trokken in de Pancratius en in Welten.

Voor mijzelf was de processie van de Pancratius het meest spannend. Want er waren wat wijzigingen: de organisatie moest verlopen zonder de vaste steunpilaar Frederik, in plaats van het rondje terug naar de kerk was de route nu naar een doel, het Maanplein; het streven was om ook anderen te betrekken. Het was een bijzondere processie, met dank aan velen! Hans Kragten had het overzicht en de coördinatie, maar stak ook zelf de handen uit de mouwen. Een restaurant plaatste op schitterende manier een heiligenbeeld op het terras, op het Wilhelminaplein had de Vijf Pleintjes zich ingezet voor een tapijt van bloembladeren, Ton tekende voor het kruis, er was zelfs een middenstander die vroeger gekomen was, rolluiken had geopend en voor de zaak stond, belangstelling langs de kant, gastvrije ontvangst op het Maanplein door de bewoners, in het kader van het geluksweekend door Weller aansluiting gevonden met muziek, een nazit gesponsord door Jumbo Maanplein. En natuurlijk was er de betrokkenheid van vaste krachten zoals collectanten, kosters, acolieten, Chrisko, Gregoriaanse Samenzanggroep, de Stadsschutterij St. Sebastianus, de bemanning van de Blauw Sjuut, de Winkbülle en het Garderezjiment d’r Kuëb va Heële. Heel bijzonder was ook de deelname van veel communicanten van de Annaparochie! Super! Alles ook dankzij de gemeente, die de route keurig vrij had gehouden en ervoor had gezorgd dat alle palen op de route omlaag waren. (hoop, dat ik niemand vergeten ben…?)

De processie duidt, dat we verbinding zoeken met God, met elkaar en met de wereld om ons heen: dat we dat vooral doen als mensen-onderweg, als tochtgenoten.

Ook in de komende periode zullen velen onderweg zijn: dat kan zijn op vakantie, maar ook anders, zoals jongeren die op weg gaan naar hun studentensteden na het halen van de examens, of juist naar ons Heerlen komen voor hun vervolgopleidingen. Ook de kapelaan gaat op weg, maar blijft bij ons: van Molenberg naar Welten, waarover verderop meer.

Ik wens iedereen veel zegen in de komende periode!

Hans Bouman, deken

Kroetwusjwandeling – zaterdag 10 augustus

De St. Josephparochie organiseert in samenwerking met IVN Heerlen en Missionair Overleg Parkstad de jaarlijkse Kroedwusjwandeling. We starten om 11.00 uur vanuit de St. Josephkerk. Deze activiteit is bedoeld voor iedereen! U allen uitgenodigd om dit mee te beleven! Een wandeling om deze mooie traditie voort te zetten. De Kroetwusj is samengesteld uit: twee graansoorten, twee geneeskrachtige kruiden en onweer werende kruiden. Wij gaan onder leiding en uitleg van IVN Heerlen op pad om deze kruiden te plukken en te binden. Bij de Boskapel in Imstenrade bij het beeld van Maria wordt de Kroetwusj gezegend. Het verhaal gaat dat de zeven kruiden zijn aangetroffen in het graf van Maria, vanwege dit verband vindt de jaarlijkse Kroetwusj zegening plaats op of rondom 15 augustus, Maria ten Hemelopneming. De kroedwusj wordt gebruikt om onheil af te wenden en in huis of op zolder op te hangen. Na afloop is er in de ontmoetingsruimte een gezellig samenzijn met koffie/thee en iets lekkers.

Verhuizing kapelaan

Toen kapelaan Rick Blom benoemd werd in Heerlen-Zuid was er een samenwerking tussen de parochies Centrum (Pancratius), Heerlerbaan (St. Joseph en Andreas), en Welten (St. Martinus). Hij mocht de pastorie betrekken waar pastoor Rohling heeft gewoond, op de Heerlerbaan. Een aantal jaar later vertrok pastoor Wim Miltenburg naar Heerlen-Noord en werd de samenwerking tussen parochies uitgebreid met Molenberg (Verschijning van de Onbevlekte Maagd) en Bekkerveld (Moeder Anna). De keus werd toen gemaakt om daar een priester te laten wonen en dus vertrok de kapelaan naar de pastorie van Molenberg. We zijn weer een paar jaar verder. Mensen in de parochies hebben een vast gezicht en aanspreekpunt nodig en het is voor een deken en kapelaan ’n onmogelijke taak om alles in alle parochies bij te houden. Een verdeling in aandacht en taken is nodig. Deken Hans Bouman zal zijn pastorale aandacht richten op de parochies St. Pancratius, Molenberg en Bekkerveld, terwijl kapelaan Rick Blom zijn aandacht richt op de parochies van Heerlerbaan en Welten. Na de verhuizing van broeder Frederik in Welten is dan ook besloten om hem te verhuizen naar de pastorie van Welten. Na enkele werkzaam-heden op de pastorie zal de verhuizing in juli/augustus plaatsvinden.

Heilige Missen in onze Kerk

Zondag 14 juli 2019 Vijftiende zondag door het jaar

1ste lez.:    Deut. 30,10-14 2e lezing: Kol. 1,15-20 Evangelie: Lc. 10,25-37

Celebrant:  Prof. Rohling

10.00 uur:   H.. Mis voor: Jaardienst echtpaar Lambermont-Claessens.

Woensdag 17 juli 2019 In de 15e week door het jaar

19.00 uur:   H. Mis voor: Voor de zielen in het vagevuur; Ben van Acker (fam.).

     Zondag 21 juli 2019 Zestiende zondag door het jaar

1ste lez.: Gen. 18,1-10a 2e lezing: Kol. 1,24-28 Evangelie: Lc. 10,38-42

Celebrant: Deken Bouman

10.00 uur:   H. Mis voor: Tweede jaardienst Catharina Eurlings-van der Werf.

Woensdag 24 juli 2019 In de 16e week door het jaar. Hoogfeest van de H. Christoffel, martelaar. Patroon van de kathedraal van Roermond

19.00 uur:   H. Mis voor: Voor de zielen in het vagevuur; Ben van Acker (fam.); K. Pluijmakers (stg.).

Zondag 28 juli 2019 Zeventiende zondag door het jaar

1ste lez.: Gen. 18,20-32 2e lezing: Kol. 2,12-14  Evangelie: Lc. 11,1-13

Celebrant: Prof. Stevens

10.00 uur:   H. Mis voor: Voor de parochie.

Woensdag 31 juli 2019 in de 17e week door het jaar. Gedachtenis van de H. Ignatius van Loyola, priester

19.00 uur:   H. Mis voor: Voor de zielen in het vagevuur; Ben van Acker (fam.); G. Meens (stg.).

Zondag 04 augustus 2019 Achttiende zondag door het jaar

1ste lez.: Pred. 1,2.2,21-23 2e lezing: Kol. 3,1-5. 9-11 Evangelie: Lc. 12,13-21

Celebrant:  Deken Bouman

09.00 uur:     H. Mis voor: Trees Muijs-de Haas (coll.); Jacques Janssen (coll.).

Woensdag 07 augustus 2019 in de 18e week door het jaar

19.00 uur:   H. Mis voor: Voor de zielen in het vagevuur; Ben van Acker (fam.); Echtpaar Widdershoven-Broers (stg.).

Zondag 11 augustus 2019 Negentiende zondag door het jaar

1ste lez.: Wijsh. 18,6-9 2e lezing: Heb. 11,1-2.8-19 of 11,1-2.8-12 Evangelie: Lc. 12,32-48 of 12,35-40

Celebrant:  Kapelaan Blom

09.00 uur:     H. Mis voor: Fam. Frederiks; Johan,Gerda,Jo en Fieke (fam.); Echtpaar Pluijmakers-Chorus (stg.).

Woensdag 14 augustus 2019 in de 19e week door het jaar. Vooravond van Maria ten Hemelopneming

19.00 uur:   H. Mis voor: Voor de zielen in het vagevuur; Ben van Acker (fam.); G. Meens (stg.).

Zondag 18 augustus 2019 Twintigste zondag door het jaar

1ste lez.: Jer. 38,4-6.8-10 2e lezing: Heb. 12,1-4 Evangelie: Lc. 12,49-53

Celebrant:  Prof. Rohling

10.00 uur:   H. Mis voor: Jan Sogelee (stg.).

Woensdag 21 augustus 2019 in de 20e week door het jaar. Gedachtenis van de H. Pius X, Paus

19.00 uur:   H. Mis voor: Voor de zielen in het vagevuur; Ben van Acker (fam.).

Zondag 25 augustus 2019 Eenentwintigste zondag door het jaar

1ste lez.: Jes. 66,18-21   2e lezing: Heb.12,5-7.11-13 Evangelie: Lc. 13,22-30

Celebrant:  Deken Schreurs

10.00 uur:   H. Mis voor: Voor de parochie.

Woensdag 28 augustus 2019 in de 21e week door het jaar. Gedachtenis van de H. Augustinus, Bisschop en kerkleraar

19.00 uur:   H. Mis voor: Voor de zielen in het vagevuur; Ben van Acker (fam.); Echtpaar Widdershoven-Broers (stg.).

Zondag 01 september 2019 Tweeëntwintigste zondag door het jaar

1ste lez.: Sir. 3,17-18.20.28-29 2e lezing: Heb. 12,18-19.22-24a Evangelie: Lc. 14,1.7-14

Celebrant:  Deken Schreurs

10.00 uur:   H. Mis voor: Trees Muijs-de Haar (coll.); Jacques Janssen (coll.).

Woensdag 04 september 2019 in de 22e week door het jaar. Gedachtenis van de H. Gregorius de Grote, Paus en kerkleraar

19.00 uur:   H. Mis voor: Voor de zielen in het vagevuur; Ben van Acker (fam.).

Zomerrooster juli en augustus van 10.00 naar 09.00 uur

In de maanden juli en augustus hanteren we in enkele parochies een zomerrooster. Het zomerrooster zorgt er voor dat er in plaats van 4, maar 3 priesters nodig zijn om alle Missen op de zondag te kunnen celebreren en dat geeft lucht aan deelname bisdomkamp, retraite, vakantie en dergelijke onder de priesters. Dit rooster houdt in dat er telkens in 1 parochie op twee opeenvolgende zondagen de Mis van 10.00 uur wordt vervroegd naar 9.00 uur; de Mis van 9.00 uur is zonder muzikale begeleiding en in feite een ‘doordeweekse leesmis met preek.’ Concreet houdt dit het volgende in dat de Mis van 10.00 wordt verplaatst naar 9.00 uur voor St. Pancratius op 7 en 14 juli (11.30 uur blijft gehandhaafd), St. Martinus op 21 en 28 juli en Molenberg op 4 en 11 augustus.

Doe mee: meld je aan!!! Bijzondere voorstelling over Sint Joseph

Wie was Sint Joseph? Historisch gezien weten we weinig over de voedstervader van Jezus. De meeste verhalen in ons geloof gaan natuurlijk over Jezus zelf. Ook Maria staat vaak volop in de aandacht. Maar Joseph blijft meestal op de achtergrond. En toch weten we ook wel wat van hem. Hij was rechtvaardig, barmhartig en heeft Jezus in het begin van zijn leven opgevoed zoals men dat van een (goede) echte vader mag verwachten. Hij heeft Jezus de menselijke normen en waarden meegegeven en hem geleerd een vak uit te oefenen. Onze St. Josephparochie Heerlerbaan – Heerlen Zuid wil Joseph in maart 2020 dan ook eens echt centraal stellen! En daar hebben we uw medewerking bij nodig. “Wat ben ik blij dat ik hieraan heb meegedaan”, “Zo bijzonder om met zoveel bekenden en onbekenden zo’n voorstelling te mogen maken”, “Als ik haar nu bij de Plus tegenkom, groeten we elkaar en delen we samen een zeer bijzondere ervaring, we stonden samen op het podium”. Zomaar wat conclusies van mensen uit Simpelveld, Bocholtz en Ubachsberg die in 2018 samen The Passion Simpelveld hebben gespeeld. Mensen van alle leeftijden, ongeacht theater- of zangervaring. Samen hebben ze een voorstelling gebracht die niet alleen de medewerkers zelf maar ook het publiek een bijzondere ervaring heeft gegeven. In de Heerlerbaan willen we in maart 2020 een voorstelling gaan maken over Sint Joseph. Met zang en uitgeschreven teksten. De artistieke organisatie ligt in dezelfde handen als in die van The Passion Simpelveld 2018. Daar kon het gerealiseerd worden omdat heel veel enthousiaste mensen zich hebben opgegeven. Hier, in de Heerlerbaan, hopen we op hetzelfde resultaat. We willen dit maken met u; ongeacht leeftijd of ervaring op het gebied van zang of theater. Ooit al eens willen meewerken aan zo’n bijzondere productie? Voor of achter de schermen? Als zanger, speler, figurant, in de organisatie, achter de schermen??? Aarzel niet! We zien uw aanmelding graag tegemoet! Aanmelden per e-mail: secretariaat@rksintjoseph.nl onder vermelding van uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer.

Kantoor Anita: eindelijk heb ik een eigen ruimte in de parochie!

Na een jaar actief te zijn geweest in de parochies van Heerlen Zuid, had ik behoefte aan een eigen plek.

  • Een plek waar ik met kinderen en jongeren aan de slag kan, waar ik een kinderclub, een jongerengroep, een jeugdkoor, een misdienaarsgroep enz. kan starten.
  • Een plek waar ik met ouders bij elkaar kan komen.
  • Een plek waar iedereen zich welkom kan voelen.

Een lieve sponsor had de parochie al 5000 euro voor het kinder- en jongerenwerk gegeven en toen woningstichting De Voorzorg hoorde dat ik ruimte zocht hebben zij de parochie Klompstraat 24a ter beschikking gesteld. En zo ging het heel snel!

Tussen de vieringen van de communicanten, de vormelingen en de processie door ben ik verhuisd naar de Klompstraat 24a.

Klompstraat 24a zal een ontmoetingsplek worden voor jong en oud!

Maar nu eerst vakantie, tijdens deze vakantie ga ik nadenken over het kinder- en jongerenwerk en hoe ik hier in het komende schooljaar invulling aan ga geven, zodat iedereen in deze nieuwe ruimte een veilige plek, een thuis kan vinden.

Ik wens iedereen een hele fijne vakantie!

Parochiekatechiste Anita van den Berg,

Telefoonnummer: 06-40508492

Email:  anita@pancratiusheerlen.nl

Mijn Huisje

Soms doe ik mijn huisje van binnen op slot.

Dan wil ik alleen zijn, alleen zijn met God.

Daar praten we even, heel rustig, heel stil,

God vraagt wat ik voel, wat ik denk, wat ik wil.

Mijn hart zit vol drukte, het gaat wild tekeer,

maar alles komt thuis bij de lieve Heer.

En zo word ik opgeruimd, kalmer en schoner,

want Hij is het huis waarin alles mag wonen,

Hij kan het sorteren en Hij maakt het goed.

Ik zou het niet kunnen zoals Hij dat doet.

Dan kan ik weer ademen, licht zien, hopen!

Mijn huisje is opgeruimd, ik kan weer open.

© 2017 Marjet de Jong

Werkzaamheden Pancratius

In de augustusmaand zullen werkzaamheden aan onze Pancratiuskerk worden verricht in het kader van de BRIM, een meerjarenonderhouds-programma voor Rijksmonumenten. Alle vieringen kunnen gewoon doorgang vinden: dit geldt zowel voor de geplande Eucharistievieringen als voor bv. uitvaarten.

Gedoopt

Op 22 juni 2019 is Raymerick Windster, Potgieterstraat, gedoopt door diaken Jegerings. Proficiat aan dopeling en ouders!

Bezorger parochieblad

Onze parochie is op zoek naar een nieuwe bezorger voor de volgende 4 straten: Da Costastraat, Tollensstraat, Dr. Schaepman-plein en Bilderdijkstraat. Het zijn ca. 130 parochieblaadjes. Wilt u ons helpen dan kunt u contact opnemen met mw. Hollanders tel. 045-5712413 Of mw. Visschers Tel. 045-5417123.

Wij zijn heel dankbaar met een nieuwe vrijwilliger.

Bereikbaarheid pastorie:

Het secretariaat van de Federatie MAMM is op dinsdagmorgen tussen 10.00 – 12.00 uur bereikbaar. Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 08 september t/m 19 oktober 2019: Vrijdag 23 augustus 2019

In spoedgevallen kunt u kapelaan op zijn gsm bereiken

Deken Bouman                               045 – 5713682

Pastorie Molenberg                         045 – 5426767

Kapelaan R. Blom                            06 – 55722869

Diaken A. Jegerings                        045 – 5411699

Mw. A. Hollanders                           045 – 5712413

Thuiscommunie:

De H. Communie wordt door kapelaan Rick Blom en diaken Ton Jegerings rondgebracht naar zieken en thuiszittenden. U kunt  zich aanmelden voor de maandelijkse thuiscommunie. U heeft de keuze om de thuiscommunie te ontvangen op de 1ste vrijdag of de 1ste zaterdag van de maand. Opgave bij kapelaan Blom of diaken Jegerings

Rekeningnummer kerkbestuur Ing-bank: NL87INGB0001057112

t.n.v. RK ­kerk­bestuur Verschijning vd Onbevlekte Maagd