Parochiesecretariaat Gerard Bruningstraat 2

6416 EB Heerlen. Tel . 045-5426767. Openingstijd: dinsdagmorgen van 10-12 uur.

Dit parochiebulletin geldt voor acht weken. Misintenties kunt u opgeven tot uiterlijk vrijdag 30 augustus 2019 op bovenstaand nummer of via e-mail parochiemoederanna@gmail.com

Wat is er veel gebeurd… we zijn mensen onderweg!

In de afgelopen periode in onze verschillende parochies. Dankzij de inzet en betrokkenheid van velen! Het meest springt natuurlijk de restauratie van de Josephkerk Heerlerbaan in het oog, maar de kern zit niet in de buitenkant maar in de binnenkant: de activiteiten. In verschillende vieringen ontvingen kinderen de eerste H. Communie, in Welten was de gezamenlijke Vormselmis van ons cluster, processies trokken in de Pancratius en in Welten.

Voor mijzelf was de processie van de Pancratius het meest spannend. Want er waren wat wijzigingen: de organisatie moest verlopen zonder de vaste steunpilaar Frederik, in plaats van het rondje terug naar de kerk was de route nu naar een doel, het Maanplein; het streven was om ook anderen te betrekken. Het was een bijzondere processie, met dank aan velen! Hans Kragten had het overzicht en de coördinatie, maar stak ook zelf de handen uit de mouwen. Een restaurant plaatste op schitterende manier een heiligenbeeld op het terras, op het Wilhelminaplein had de Vijf Pleintjes zich ingezet voor een tapijt van bloembladeren, Ton tekende voor het kruis, er was zelfs een middenstander die vroeger gekomen was, rolluiken had geopend en voor de zaak stond, belangstelling langs de kant, gastvrije ontvangst op het Maanplein door de bewoners, in het kader van het geluksweekend door Weller aansluiting gevonden met muziek, een nazit gesponsord door Jumbo Maanplein. En natuurlijk was er de betrokkenheid van vaste krachten zoals collectanten, kosters, acolieten, Chrisko, Gregoriaanse Samenzanggroep, de Stasschutterij St. Sebastianus, de bemanning van de Blauw Sjuut, de Winkbulle en het Garderezjiment d’r Kuëb va Heële. Heel bijzonder was ook de deelname van veel communicanten van de Annaparochie! Super! Alles ook dankzij de gemeente, die de route keurig vrij had gehouden en ervoor had gezorgd dat alle palen op de route omlaag waren. (hoop, dat ik niemand vergeten ben…?)

De processie duidt, dat we verbinding zoeken met God, me elkaar en met de wereld om ons heen: dat we dat vooral doen als mensen-onderweg, als tochtgenoten.

Ook in de komende periode zullen velen onderweg zijn: dat kan zijn op vakantie, maar ook anders, zoals jongeren die op weg gaan naar hun studentensteden na het halen van de examens, of juist naar ons Heerlen komen voor hun vervolgopleidingen. Ook de kapelaan gaat op weg, maar blijft bij ons: van Molenberg naar Welten, waarover verderop meer.

Ik wens iedereen veel zegen in de komende periode!

Hans Bouman, deken.

Kantoor Anita: eindelijk heb ik een eigen ruimte in de parochie!

Kantoor Anita: eindelijk heb ik een eigen ruimte in de parochie!

Na een jaar actief te zijn geweest in de parochies van Heerlen Zuid, had ik behoefte aan een eigen plek.

  • Een plek waar ik met kinderen en jongeren aan de slag kan, waar ik een kinderclub, een jongerengroep, een jeugdkoor, een misdienaarsgroep enz. kan starten.
  • Een plek waar ik met ouders bij elkaar kan komen.
  • Een plek waar iedereen zich welkom kan voelen.

Een lieve sponsor had de parochie al 5000 euro voor het kinder- en jongerenwerk gegeven en toen woningstichting De Voorzorg hoorde dat ik ruimte zocht hebben zij de parochie Klompstraat 24a ter beschikking gesteld. En zo ging het heel snel!

Tussen de vieringen van de communicanten, de vormelingen en de processie door ben ik verhuisd naar de Klompstraat 24a.

Klompstraat 24a zal een ontmoetingsplek worden voor jong en oud!

Maar nu eerst vakantie, tijdens deze vakantie ga ik nadenken over het kinder- en jongerenwerk en hoe ik hier in het komende schooljaar invulling aan ga geven, zodat iedereen in deze nieuwe ruimte een veilige plek, een thuis kan vinden.

Ik wens iedereen een hele fijne vakantie!

Parochiekatechiste Anita van den Berg,

Telefoonnummer: 06-40508492

Email: anita@pancratiusheerlen.nl

Mijn Huisje

Soms doe ik mijn huisje van binnen op slot.

Dan wil ik alleen zijn, alleen zijn met God.

Daar praten we even, heel rustig, heel stil,

God vraagt wat ik voel, wat ik denk, wat ik wil.   

Mijn hart zit vol drukte, het gaat wild tekeer,

maar alles komt thuis bij de lieve Heer.

En zo word ik opgeruimd, kalmer en schoner,

want Hij is het huis waarin alles mag wonen,

Hij kan het sorteren en Hij maakt het goed.

Ik zou het niet kunnen zoals Hij dat doet.

Dan kan ik weer ademen, licht zien, hopen!

Mijn huisje is opgeruimd, ik kan weer open

© 2017 Marjet de Jong

Parochietuinfeest en St. Jozefmarkt – zondag 8 september. Komt u ook?

Ons jaarlijks parochietuinfeest vindt plaats op zondag 8 september 2019. De plechtige H. Mis is om 11.15 uur waarin aandacht is voor Nationale Ziekendag, na afloop van de H. Mis is er een deurcollecte ten behoeve van de Zonnebloem afdeling Heerlerbaan. Aansluitend aan de H. Mis begint het parochietuinfeest met optreden van het Recreatieorkest van de Koninklijke Harmonie en verdere muzikale omlijsting. Een parochietuinfeest waar iedereen van harte welkom is. Zoals u van ons gewend bent, wordt de inwendige mens ook niet vergeten en zal er voor een hapje en drankje worden gezorgd. Op het grasveld voor de pastorie is de St. Josephmarkt, niet in Sittard maar op Heerlerbaan!  Leuke, mooie (kinder)spullen zijn er te koop, de opbrengst is voor de restauratie van de St.Josephkerk. Laat u inspireren! Wij nodigen u van harte, zo ook onze sponsoren uit ,om dit parochietuinfeest samen te vieren. Hoe meer zielen hoe meer vreugde , komt u ook? In verband met de steigerbouw is de toegang van het parochiefeest via de links gelegen oprit.

Kroetwusjwandeling – zaterdag 10 augustus

Vertrek om 11.00 uur bij de St. Josephkerk

De St. Josephparochie organiseert in samenwerking met IVN Heerlen en Missionair Overleg Parkstad de jaarlijkse Kroedwusjwandeling. Deze activiteit is bedoeld voor iedereen! U bent allen uitgenodigd om dit mee te beleven! Een wandeling om deze mooie traditie voort te zetten. De Kroetwusj is samengesteld uit: twee graansoorten, twee geneeskrachtige kruiden en onwerende kruiden. Wij gaan onder leiding en uitleg van IVN Heerlen op pad om deze kruiden te plukken en te binden. Bij de Boskapel in Imstenrade bij het beeld van Maria wordt de Kroetwusj gezegend. Het verhaal gaat dat de zeven kruiden zijn aangetroffen in het graf van Maria, vanwege dit verband vindt de jaarlijkse Kroetwusj zegening plaats op of rondom 15 augustus, Maria Ter Hemelopneming. De kroedwusj wordt gebruikt om onheil af te wenden en in huis of op zolder op te hangen. Na afloop is er in de ontmoetingsruimte een gezellig samenzijn met koffie/thee en iets lekkers.

Verhuizing kapelaan

Toen kapelaan Rick Blom benoemd werd in Heerlen-Zuid was er een samenwerking tussen de parochies Centrum (Pancratius), Heerlerbaan (St. Joseph en Andreas), en Welten (St. Martinus). Hij mocht de pastorie betrekken waar pastoor Rohling heeft gewoond, op de Heerlerbaan. Een aantal jaar later vertrok pastoor Wim Miltenburg naar Heerlen-Noord en werd de samenwerking tussen parochies uitgebreid met Molenberg (Verschijning van de Onbevlekte Maagd) en Bekkerveld (Moeder Anna). De keus werd toen gemaakt om daar een priester te laten wonen en dus vertrok de kapelaan naar de pastorie van Molenberg. We zijn weer een paar jaar verder. Mensen in de parochies hebben een vast gezicht en aanspreekpunt nodig en het is voor een deken en kapelaan ’n onmogelijke taak om alles in alle parochies bij te houden. Een verdeling in aandacht en taken is nodig. Deken Hans Bouman zal zijn pastorale aandacht richten op de parochies St. Pancratius, Molenberg en Bekkerveld, terwijl kapelaan Rick Blom zijn aandacht richt op de parochies van Heerlerbaan en Welten. Na de verhuizing van broeder Frederik in Welten is dan ook besloten om hem te verhuizen naar de pastorie van Welten. Na enkele werkzaamheden op de pastorie zal de verhuizing in juli/augustus plaatsvinden.

Zomerrooster juli en augustus van 10.00 naar 09.00 uur

In de maanden juli en augustus hanteren we enkele parochies een zomerrooster. Het zomerrooster zorgt er voor dat er in plaats van 4, maar 3 priesters nodig zijn om alle Missen op de zondag te kunnen celebreren en dat geeft lucht aan deelname bisdomkamp, retraite, vakantie en dergelijke onder de priesters. Dit rooster houdt in dat er telkens in 1 parochie op twee opeenvolgende zondagen de Mis van 10.00 uur wordt vervroegd naar 9.00 uur; de Mis van 9.00 uur is zonder muzikale begeleiding en in feite een ‘doordeweekse leesmis met preek.’ Concreet houdt dit het volgende in dat de Mis van 10.00 wordt verplaatst naar 9.00 uur voor St. Pancratius op 7 en 14 juli (11.30 uur blijft gehandhaafd), St. Martinus op 21 en 28 juli en Molenberg op 4 en 11 augustus.

Overleden

Op 16 mei overleed Magda Ackermans-Schirmeister op de leeftijd van 86 jaar.

Vieringen in onze kerk

Weekend 13/14 juli 2019

Vijftiende zondag door het jaar

Ev. Mat. 10, 24-33

Zaterdag 13 juli                               IN GROTE KERK

18.00     Zal. Jacoba van der Leij; voor het geestelijk en materieel welzijn van alle parochianen

Maandag 15 juli              H. Bonaventura, Bisschop en kerkleraar

18.00 Samen de rozenkrans bidden

18.30 Voor alle zielen in het vagevuur     

Vrijdag 19 juli

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Weekend 20/21 juli 2019

Zestiende zondag door het jaar

Ev. Mt. 12, 14-21

Zaterdag 20 juli                               IN GROTE KERK               

18.00     Voor alle zieke parochianen

Maandag 22 juli              H. Maria Magdalena

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 26 juli                   HH. Joachim en Anna, ouders van de helige maagd Maria

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Weekend 27/28 juli 2019

Zeventiende zondag door het jaar

Ev. Mt. 13, 24-30

Zaterdag 27 juli                               IN GROTE KERK

18.00     Voor het geestelijk en materieel welzijn van alle parochianen

Maandag 29 juli              H. Martha

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 2 augustus

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Weekend 3/4 augustus 2019

Achtttiende zondag door het jaar

Ev. Mt. 14, 1-12

Zaterdag 3 augustus                     IN GROTE KERK

18.00     Overl. echtg. Neven-Houben; voor alle zieke parochianen

Maandag 5 augustus

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 9 augustus          H Teresia Benedicta van het Kruis Edith Stein

                                            Maagd en martelares, patrones van Europa

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Weekend 10/11 augustus 2019

Negentiende zondag door het jaar

Ev. Joh. 12, 24-26

Zaterdag 10 augustus                   IN GROTE KERK

18.00     Voor het geestelijk en materieel welzijn van alle parochianen

Maandag 12 augustus

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 16 augustus                     

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.00     Voor alle zielen in het vagevuur

Weekend 17/18 augustus 2019

Twintigste zondag door het jaar

Ev. Mt. 19, 13-15

Zaterdag 17 augustus                   IN GROTE KERK

18.00     Voor alle zieke parochianen

Maandag 19 augustus

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 23 augustus

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Weekend 24/25 augustus 2019

Een-en-twintigste zondag door het jaar

Ev. Joh. 1, 45-51

Zaterdag 24 augustus                   IN GROTE KERK

18.00     Voor het geestelijk en materieel welzijn van alle parochianen

Maandag 26 augustus

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 30 augustus

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Weekend 31 augustus/1 september 2019

Twee-en-twintigste zondag door het jaar

Ev. Mt. 25, 14-30

Zaterdag 31 augustus                   IN GROTE KERK

18.00     Voor alle zieke parochianen

 Maandag 2 september

1800      Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 6 september

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur