Parochie-Nieuws Parochie Verschijning van de Onbevlekte Maagd – H. Pius X jaargang 28 / 2019                               nr. 05/06 Mei/Juni R.K. Pastorie – Gerard Bruningstraat 2 – 6416 EB Heerlen tel. 045-542 67 67 e-mail: parochiemolenberg@ziggo.nl website: www.parochie-molenberg.nl

Pinksteren-talen overstegen

Vanuit Pasen zijn we onderweg naar Pinksteren: het feest van de komst van de heilige Geest, waarin talen worden overstegen. In de weken na Pasen heb ik hier al mijn deel aan mogen hebben door het verzilveren van de reischeque, die ik bij het grote feest van mijn 25e wijdingsverjaardag en 50e verjaardag kreeg. Deze cheque heb ik ingezet voor een reis naar Trivandrum in Kerala-India, waar op de donderdag na Pasen een priester werd gewijd: Marthoma Alexander, afkomstig uit Thoothoor-Tamil Nadu, opgeleid in Rolduc en nu kapelaan in Venray, waar ik zelf ook van 1994-kapelaan ben geweest.

De ervaring in India was indrukwekkend: een jonge, vitale kerk met een enorme betrokkenheid. Zeker geen paradijs, want problemen kent men natuurlijk ook. Het was vooral ook een Pinksterervaring: van de teksten en preken verstond ik niets, maar in de liturgie voelde ik me door alle herkenbare symbolen en handelingen volledig thuis. Alsof taal werd overstegen!

Men zegt wel eens van de westerse kerk, dat we teveel van het hoofd en te weinig van het hart zijn. Ofwel: we denken goed na over de teksten van onze gebeden, onze preken en onze liederen. Maar het hart spreekt een andere taal, die woorden overstijgt. In Christus zijn we één, ook als we de woorden van de ander niet begrijpen, kunnen we elkaar toch verstaan!

Van harte wens ik ons allemaal een vurig Pinkstergeloof toe, waarin taal wordt overstegen. Zalig Pinksteren!

Hans Bouman, deken

Bereikbaarheid van de Pancratiuskerk

Met de lentezon breken ook de evenementen weer door. Voor de komende periode betekent dit:

Beach volleybal          14 t/m 19 mei

Studentencantus        25 mei

Telefleur                     30 mei

Lentekriebels  31 mei-2 juni

Limburgs Mooiste       14-16 juni

Kermis            21-25 juni

Met de gemeente wordt geborgd dat de kerk steeds bereikbaar is en alle vieringen doorgang kunnen vinden: zowel de reguliere vieringen als de bijzondere vieringen zoals uitvaarten.

Een benefietconcert voor 30 handen helpen Nepal 2 juni!

Zoals u waarschijnlijk wel weet, gaat een deel van de jongeren van Jeugdkring Chrisko in hun eigen vakantie naar Nepal om opnieuw aan een school te bouwen voor de jeugd van de laagste kaste. Met de vastenactie is hier al geld voor opgehaald en daar willen wij u allen hartelijk voor bedanken.

Daarnaast willen we iedereen graag uitnodigen op ons benefietconcert! Dit zal plaatsvinden op 2 juni 2019 a.s., in het voormalig klooster van Clara Fey. Museum ‘De Schat van Simpelveld’ sponsort de locatie en de winst van het benefietconcert komt geheel ten goede aan de bouwkosten van de school.

In samenwerking met een klarinettrio, een dwarsfluittrio, Ensemble Excludent en het familiekoor Chrisko is een veelzijdig concert samengesteld. Daarnaast kunt u genieten van een sponsorlunch en aansluiten bij een rondleiding door Museum de Schat van Simpelveld. U kiest daarbij voor één van de volgende arrangementen:

Concert: voor €10,00 van 13.30 uur tot 15.30 uur.

Lunch en concert: voor €17,50 van 12.00 uur tot 15.30 uur.

Concert en rondleiding: voor €15,00 van 13.30 uur tot 17.00.

Lunch, concert en rondleiding: voor €22,50 van 12.00 uur tot 17.00 uur.

Voor meer informatie, vragen of voor het bestellen van kaartjes, kunt u terecht op: 06-30871731 of 30handenhelpennepal@gmail.com.

We hopen u allen te mogen begroeten op 2 juni! 

Groetjes Dertig handen helpen Nepal 

Heilige Missen in onze Kerk

Zondag 26 mei 2019 Zesde zondag van Pasen

1ste lez.:    Hand. 15,1-2.22-29 2e lezing: Apok. 21,10-14.22-23 Evangelie: Joh. 14,23-29

Celebrant:  Deken Schreurs

10.00 uur:   H.. Mis voor: Jaardienst Martinus Nijssen en Helena Nijssen-Vaessen.

Woensdag 29 mei 2019 In de 6e week van Pasen

19.00 uur:   H. Mis voor: Voor de zielen in het vagevuur; Echtpaar Pluijmaekers-Snoeck (stg.); Ben van Acker (fam.); G. Meens.

Donderdag 30 mei 2019 Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer

Celebrant: Prof. Stevens

10.00 uur:   H. Mis voor: Voor de parochiegemeenschap.

     Zondag 02 juni 2019 Zevende zondag van Pasen

1ste lez.: Hand. 7,55-60 2e lezing: Apok. 22,12-14.16-17.20 Evangelie: Joh. 17,20-26

Celebrant: Prof. Rohling

10.00 uur:   H. Mis voor: Trees Muijs-de Haas (coll.); Jacques Janssen (coll.)

Woensdag 05 juni 2019 Gedachtenis van de HH. Bonifatius, Bisschop, en gezellen, martelaren

19.00 uur:   H. Mis voor: Voor de zielen in het vagevuur; Ben van Acker (fam.); G. Meens (stg.).

Zondag 09 juni 2019 Hoogfeest van Pinksteren

1ste lez.: Hand. 2,1-11 2e lezing: 1 Kor. 12,3b-7.12-13  Evangelie: Joh. 20,19-23

Zang:          Young Spirit

Celebrant: Pastoor Jacobs

10.00 uur:   H. Mis voor: Leo Paulissen (coll.).

Maandag 10 juni 2019 Heilige Maria, Moeder van de Kerk (Tweede Pinksterdag)

Vandaag geen H. Mis in onze parochiekerk

Woensdag 12 juni 2019 in de 10e week door het jaar

19.00 uur:   H. Mis voor: Voor de zielen in het vagevuur; Henriette en Josephine Riga (stg.); Ben van Acker (fam.).

Zondag 16 juni 2019 Hoogfeest van de H. Drie-eenheid

1ste lez.: Spr. 8,22-31 2e lezing: Rom. 5,1-5 Evangelie: Joh. 16,12-15

Celebrant:  Deken Schreurs

10.00 uur:   H. Mis voor: Trees Dikmans (stg.).

Woensdag 19 juni 2019 in de 11e week door het jaar

19.00 uur:   H. Mis voor: Voor de zielen in het vagevuur; Ben van Acker (fam.).

Zondag 23 juni 2019 Sacramentsdag – Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus

1ste lez.: Gen. 14,18-20 2e lezing: 1 Kor. 11,23-26 Evangelie: Lc. 9,11b-17

Celebrant:  Kapelaan Blom

10.00 uur:   H. Mis voor: Voor de parochie.

Woensdag 26 juni 2019 in de 12e week door het jaar

19.00 uur:   H. Mis voor: Voor de zielen in het vagevuur; Ben van Acker (fam.).

Zondag 30 juni 2019 Dertiende zondag door het jaar

1ste lez.: 1 Kon. 19,16b.19-21 2e lezing: Gal. 5,1.13-18 Evangelie: Lc. 9,51-62

Celebrant:  Deken Bouman

10.00 uur:   H. Mis voor: Voor alle overleden parochianen.

Woensdag 03 juli 2019 Gedachtenis van de H. Tomas, apostel

19.00 uur:   H. Mis voor: Voor de zielen in het vagevuur; Ben van Acker (fam.).

Zondag 07 juli 2019 Veertiende zondag door het jaar

1ste lez.: Jes. 66,10-14c 2e lezing: Gal. 6,14-18 Evangelie: Lc. 10,1-12.17-20 of 10,1-9

Zang:          Young Spirit

Celebrant: 

10.00 uur:   H. Mis voor: Jaardienst echtpaar Toon en Gerda Vroomen-van Geel; Trees Muijs-de Haas (coll.); Jacques Janssen (coll.).

Woensdag 10 juli 2019 in de 14e week door het jaar

19.00 uur:   H. Mis voor: Voor de zielen in het vagevuur; Ben van Acker (fam.).

Filmavond over Johannes 10 juni

Johannes was een van de apostelen van Jezus en tevens evangelist. Hij schreef het vierde Evangelie, enkele brieven en het laatste boek van de bijbel: het boek der Openbaringen of Apocalyps. Dat laatste boek spreekt nogal tot de verbeelding; Johannes ontvangt visioenen over het eind der tijden. Bij het schrijven van dit boek woonde Johannes op het eiland Patmos en was daar gevangene; christenen werden vervolgd. Zijn laatste boek bestaat uit bemoedigende teksten die voor alle tijden gelden. Een mooie film over het boek Openbaringen en zijn schrijver. Op maandag 10 juni bent u van harte welkom in de Ontmoetingsruimte van de St. Josephparochie. Vanaf 19.00 uur inloop, om 19.30 uur start van de film.

Bijbelgroep 12 juni

Een van de grootste schatten waaruit we mogen putten is de bijbel. Maar we vinden het vaak moeilijk en we vragen ons misschien wel eens af wat we met bepaalde teksten nu moeten. Het is verrassend om te ontdekken dat de bijbel, Gods Woord is, en dat de verhalen zo vaak toe te passen zijn op ons eigen leven. Op woensdag 12 juni komen we samen in de Ontmoetingsruimte óf op de pastorie van de St. Josephkerk. Iedereen is welkom! Om 14.30 gaan we start tot ongeveer 16.00 uur en we sluiten samen af met het bidden van de het middaggebed. U kunt zich aanmelden bij kapelaan Blom of gewoon komen. Welkom!

Vormselmis binnen het cluster 22 juni

Op zaterdag 22 juni vindt de Vormselmis plaats in de St. Martinuskerk om 19.00 uur. Het Vormsel wordt toegediend aan de kinderen van de basisscholen St. Martinus, De Windwijzer, Windekind, Tarcisius en de Tovercirkel. Vormheer, die namens de bisschop vormt, is onze eigen deken Hans Bouman.

11e pelgrimage naar pater Karel – Munstergeleen op zaterdag 22 juni 2019

Pelgrimeren heeft te maken met ‘op weg naar’. De ene keer kies je heel bewust een pad, de andere keer heb je geen grip op de weg die ingeslagen wordt. Hoe dan ook; het is zinvol om samen te pelgrimeren naar een bedevaartsoord. De St. Josephparochie organiseert in samenwerking met het Missionair Overleg Parkstad deze pelgrimage. Pater Martin, Passionist en pastor van de kapel ondersteunt de pelgrimage. Iedereen is welkom om mee te pelgrimeren per fiets, auto of te voet. We vertrekken per fiets om 9.00 uur vanaf de St. Josephkerk Heerlerbaan indirect via de aangemelde parochies of direct naar Munstergeleen. Voor de wandelaars vertrekken we om 10.00 uur vanaf de kerk in Puth naar Munstergeleen. De H. Mis  begint om 11.00 uur en u kunt een intentie opgeven voor de pelgrimsprijs van € 5,-. De meegebrachte intenties kunt u voor aanvang van de Mis afgeven. Na afloop van de mis gebruiken we de meegebrachte lunch op het terras achter de kapel, voor koffie/thee/fris wordt gezorgd. Ook kunt u het museum en museumwinkel bezoeken. Het is mooi om dit samen te doen. Opgave via het secretariaat van uw eigen parochie.

Zomerrooster

Deze zomer is het ’t derde jaar dat we een zogenoemd ‘zomerrooster’ toepassen in de maanden juli/augustus. Het geeft net een beetje meer lucht in de vakantietijd zodat we als priesters met een meer gerust hart ons bijv. kunnen aanmelden om een kamp te begeleiden van het bisdom, kunnen deelnemen aan een retraite of een vakantie kunnen boeken. Het zomerrooster zorgt er voor dat er in plaats van 4, maar 3 priesters nodig zijn om alle Missen op de zondag te kunnen celebreren. Dit rooster houdt in dat er telkens in 1 parochie op twee opeenvolgende zondagen de Mis van 10.00 wordt vervroegd naar 09.00 uur; de Mis van 09.00 uur is zonder muzikale begeleiding en in feite een ‘doordeweekse leesmis met preek.’ Concreet houdt dit het volgende in dat de Mis van 10.00 wordt verplaatst naar 09.00 voor: St. Pancratius op 7 en 14 juli (11.30 blijft gehandhaafd), St. Martinus op 21 en 28 juli en Molenberg op 4 en 11 augustus.

Taiama-Andreas: Dag van het Afrikaanse Kind

Op 16 juni 1976 gingen duizenden schoolkinderen in Soweto (Zuid-Afrika) de straat op om te protesteren tegen de slechte kwaliteit van het onderwijs. Die opstand werd met harde hand neergeslagen door de regering en er vielen meer dan honderd doden. Om deze opstand te herdenken, en om Afrikaanse kinderen in het algemeen te helpen aan beter onderwijs en betere leefomstandigheden, heeft de Centrale Afrikaanse Unie 16 juni uitgeroepen tot de Dag van het Afrikaanse Kind.

Deze jaarlijks terugkerende dag wil de stichting Taiama-Andreas aangrijpen om, net als vorig jaar, aandacht te vragen voor haar project in Sierra Leone.

Al vele jaren proberen we kinderen te helpen

•           om onderwijs te kunnen volgen,

•           om een beroep te leren,

•           om verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen leven,

•           om structuur te brengen in wat ze doen.

Verleden jaar hebben we op de dag van het Afrikaanse kind veel aandacht besteed aan het landbouwproject. U hebt ons toen enorm gesteund om zaaigoed en tuingereedschap te kunnen kopen. Dat project is afgesloten met als resultaat dat de jongeren met de opbrengst nu zelf zaaigoed kunnen kopen. Wij en ook de jongeren hadden gehoopt enige winst te kunnen maken, maar helaas, dat zat er niet in.

We hebben gemerkt dat er stappen voorwaarts worden gemaakt, hoe klein dan ook. Aan de hand van o.a. dat project en de ervaringen bij de jongeren willen we u op zondag 16 juni na de eucharistieviering van 10.30 uur in de Andreaskerk laten ondervinden en voelen hoe moeilijk de situatie in Sierra Leone is.

Wij zijn blij met ieder stapje vooruit.

De leden van de stichting Taiama-Andreas zien u graag weer.

Bijzondere Mis jubileum Harmonie T.O.G. 16 juni

Het weekend van 14-15-16 juni viert de Harmonie van Welten-Benzenrade T.O.G. haar 100-jarig jubileum! Er komt een feesttent te staan bij de speeltuin aan de Doom. Op vrijdag 14 juni treedt om 18.00 uur ‘Wir Sind Spitze’ op en op zaterdag 15 juni is er een soulavond om 19.00 uur met ‘Big, Black & Beautiful. Op zondagochtend wordt er muzikaal door de straten van Welten getrokken waarna om 10.00 uur een feestelijke Mis wordt gevierd in de tent met uiteraard muzikale opluistering van de harmonie. Er is dus geen H. Mis in de St. Martinuskerk; deze wordt verplaatst naar de tent! Aansluitend rond 11.00 uur is er frühshop en gezellig samenzijn.

Boerderijviering Heerlerbaan

Op zondag 30 juni  is er weer de jaarlijkse boerderijviering, waarmee het zomerseizoen met zijn vele vakanties wordt ingeluid. Dit jaar zijn we te gast op de boerderij van de familie Gielkens, aan de Heerlerbaan 323. De viering begint om 10.30 uur en na afloop kunnen we nog even samen koffiedrinken op de mooie binnenplaats. Reserveer deze datum alvast in uw agenda.

Gedoopt

Op 28 april 2019 zijn Noa en Mylan Eikelenberg, Triasstraat, gedoopt door diaken Jegerings. Proficiat aan dopelingen en ouders!

Bereikbaarheid pastorie:

Het secretariaat van de Federatie MAMM is op dinsdagmorgen tussen 10.00 – 12.00 uur bereikbaar. Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 13 juli t/m 07 september 2019: Vrijdag 28 juni 2019

In spoedgevallen kunt u kapelaan op zijn gsm bereiken

Deken Bouman             045 – 5713682

Pastorie Molenberg                           045 – 5426767

Kapelaan R. Blom                             06 – 55722869

Diaken A. Jegerings                          045 – 5411699

Mw. A. Hollanders                             045 – 5712413

Thuiscommunie:

De H. Communie wordt door kapelaan Rick Blom en diaken Ton Jegerings rondgebracht naar zieken en thuiszittenden. U kunt  zich aanmelden voor de maandelijkse thuiscommunie. U heeft de keuze om de thuiscommunie te ontvangen op de 1ste vrijdag of de 1ste zaterdag van de maand. Opgave bij kapelaan Blom of diaken Jegerings

Rekeningnummer kerkbestuur Ing-bank: NL87INGB0001057112

t.n.v. RK ­kerk­bestuur Verschijning vd Onbevlekte Maagd