Parochiesecretariaat Gerard Bruningstraat 2, 6416 EB  Heerlen. Tel 045-5426767. Openingstijd: dinsdagmorgen van 10-12 uur.

Dit parochiebulletin geldt voor zeven weken. Misintenties kunt u opgeven tot uiterlijk vrijdag 5 juli  2019 op bovenstaand nummer of via e-mail parochiemoederanna@gmail.com

Pinksteren-talen overstegen

Vanuit Pasen zijn we onderweg naar Pinksteren: het feest van de komst van de heilige Geest, waarin talen worden overstegen. In de weken na Pasen heb ik hier al mijn deel aan mogen hebben door het verzilveren van de reischeque, die ik bij het grote feest van mijn 25e wijdingsverjaardag en 50e verjaardag kreeg. Deze cheque heb ik ingezet voor een reis naar Trivandrum in Kerala-Indie, waar op de donderdag na Pasen een priester werd gewijd: Marthoma Alexander, afkomstig uit Thoothoor-Tamil Nadu, opgeleid in Rolduc en nu kapelaan in Venray, waar ik zelf ook van 1994-1998 kapelaan ben geweest.

De ervaring in India was indrukwekkend: een jonge, vitale kerk met een enorme betrokkenheid. Zeker geen paradijs, want problemen kent men natuurlijk ook. Het was vooral ook een Pinksterervaring: van de teksten en preken verstond ik niets, maar in de liturgie voelde ik me door alle herkenbare symbolen en handelingen volledig thuis. Alsof taal werd overstegen!

Men zegt wel eens van de westerse kerk, dat we teveel van het hoofd en te weinig van het hart zijn. Ofwel: we denken goed na over de teksten van onze gebeden, onze preken en onze liederen. Maar het hart spreekt een andere taal, die woorden overstijgt. In Christus zijn we één, ook als we de woorden van de ander niet begrijpen, kunnen we elkaar toch verstaan!

Van harte wens ik ons allemaal een vurig Pinkstergeloof toe, waarin taal wordt overstegen. Zalig Pinksteren!
Hans Bouman, deken.

Processie Pancratius

Op Kermiszondag 23 juni trekt de processie! Nadrukkelijk is dit jaar gekozen voor een korte route en voor binding in het centrum zelf en met het nieuwe Maankwartier. Daartoe is ook contact gelegd met diverse bewoners en ondernemers langs de route, wat er ook toe heeft geleid dat de Jumbo-Maanplein na afloop een samenzijn in een ruimte van de winkel sponsort, waar we met koffie/thee en wat fris voor de kinderen ontvangen zullen worden.

Het verloop:

* 10 uur H. Mis in de Pancratiuskerk

* aansluitend rond 11 uur vertrek processie volgens de route: Pancratiusplein – Pancratiusstraat – Wilhelminaplein – rustaltaar bij het kruis – Dautzenbergstraat – Saroleastraat – omhoog over het spoor naar het Maanplein – rustaltaar, waar zegen en ontbinding plaatsvindt,

* gevolgd door gezellig samenzijn in de ruimte van de Jumbo

Wij nodigen iedereen uit mee te trekken. Het zou fijn zijn, als de aanwonenden ook zelf wat extra sieren of de vlag uithangen!

Wie vanuit de kerk mee wil helpen met rustaltaren, paaltjes, vlaggetjes of wie andere hulp wil aanbieden: u contact opnemen met dhr. Hans Kragten, 945-5713516 of jkragten@xs4all.nl .

Vormselmis binnen het cluster 22 juni

Op zaterdag 22 juni vindt de Vormselmis plaats in de St. Martinuskerk om 19.00 uur. Het Vormsel wordt toegediend aan de kinderen van de basisscholen St. Martinus, De Windwijzer, Windekind,  Tarcisius en de Tovercirkel. Vormheer, die namens de bisschop vormt, is onze eigen deken Hans Bouman.

Een benefietconcert voor 30 handen helpen Nepal 2 juni!

Zoals u waarschijnlijk wel weet, gaat een deel van de jongeren van Jeugdkring Chrisko in hun eigen vakantie naar Nepal om opnieuw aan een school te bouwen voor de jeugd van de laagste kaste. Met de vastenactie is hier al geld voor opgehaald en daar willen wij u allen hartelijk voor bedanken.

Daarnaast willen we iedereen graag uitnodigen op ons benefietconcert! Dit zal plaatsvinden op 2 juni 2019 a.s., in het voormalig klooster van Clara Fey. Museum ‘De Schat van Simpelveld’ sponsort de locatie en de winst van het benefietconcert komt geheel ten goede aan de bouwkosten van de school.

In samenwerking met een klarinettrio, een dwarsfluittrio, Ensemble Excludent en het familiekoor Chrisko is een veelzijdig concert samengesteld. Daarnaast kunt u genieten van een sponsorlunch en aansluiten bij een rondleiding door Museum de Schat van Simpelveld. U kiest daarbij voor één van de volgende arrangementen:

Concert: voor €10,00 van 13.30 uur tot 15.30 uur.

Lunch en concert: voor €17,50 van 12.00 uur tot 15.30 uur.

Concert en rondleiding: voor €15,00 van 13.30 uur tot 17.00.

Lunch, concert en rondleiding: voor €22,50 van 12.00 uur tot 17.00 uur.

 Voor meer informatie, vragen of voor het bestellen van kaartjes, kunt u terecht op:

06-30871731 of 30handenhelpennepal@gmail.com. We hopen u allen te mogen begroeten op 2 juni! 

Groetjes Dertig handen helpen Nepal 

Filmavond over Johannes 10 juni

Johannes was een van de apostelen van Jezus en tevens evangelist. Hij schreef het vierde Evangelie, enkele brieven en het laatste boek van de bijbel: het boek der Openbaringen of Apocalyps. Dat laatste boek spreekt nogal tot de verbeelding; Johannes ontvangt visioenen over het eind der tijden. Bij het schrijven van dit boek woonde Johannes op het eiland Patmos en was daar gevangene; christenen werden vervolgd. Zijn laatste boek bestaat uit bemoedigende teksten die voor alle tijden gelden. Een mooie film over het boek Openbaringen en zijn schrijver. Op maandag 10 juni bent u van harte welkom in de Ontmoetingsruimte van de St. Josephparochie. Vanaf 19.00 uur inloop, om 19.30 uur start van de film.

Bijbelgroep 12 juni

Een van de grootste schatten waaruit we mogen putten is de bijbel. Maar we vinden het vaak moeilijk en we vragen ons misschien wel eens af wat we met bepaalde teksten nu moeten. Het is verrassend om te ontdekken dat de bijbel, Gods Woord is, en dat de verhalen zo vaak toe te passen zijn op ons eigen leven. Op woensdag 12 juni komen we samen in de Ontmoetingsruimte óf op de pastorie van de St. Josephkerk. Iedereen is welkom! Om 14.30 gaan we start tot ongeveer 16.00 uur en we sluiten samen af met het bidden van de het middaggebed. U kunt zich aanmelden bij kapelaan Blom of gewoon komen. Welkom!

Zomerrooster

Deze zomer is het ’t derde jaar dat we een zogenoemd ‘zomerrooster’ toepassen in de maanden juli/augustus. Het geeft net een beetje meer lucht in de vakantietijd zodat we als priesters met een meer gerust hart ons bijv. kunnen aanmelden om een kamp te begeleiden van het bisdom, kunnen deelnemen aan een retraite of een vakantie kunnen boeken. Het zomerrooster zorgt er voor dat er in plaats van 4, maar 3 priesters nodig zijn om alle Missen op de zondag te kunnen celebreren. Dit rooster houdt in dat er telkens in 1 parochie op twee opeenvolgende zondagen de Mis van 10.00 wordt vervroegd naar 09.00 uur; de Mis van 09.00 uur is zonder muzikale begeleiding en in feite een ‘doordeweekse leesmis met preek.’ Concreet houdt dit het volgende in dat de Mis van 10.00 wordt verplaatst naar 09.00 voor: St. Pancratius op 7 en 14 juli (11.30 blijft gehandhaafd), St. Martinus op 21 en 28 juli en Molenberg op 4 en 11 augustus.

Orgelconcert

Iedere eerste dinsdag van de maand verzorgt onze kerkmusicus Jo Louppen een orgelconcert in de Pancratiuskerk van 13.00-13.30 uur. Het volgende concert is dus dinsdag 4 juni.

Pancratius-koffiedrinken

Een parochiaan vond, dat kerkzijn ook wat meer ontmoeting mocht zijn. De Pancratiuskerk kent geen zaaltje, koffiedrinken na de Mis is lastig. Hij maakte daarom de keuze om op de Pancratiusdag 12 mei alle kerkgangers van de 11.30 uur Mis een kop koffie aan te bieden in de Beerkompanie. Door 52 parochianen werd daarvan gebruik gemaakt, het was een goed samenzijn. Dank aan de sponsor en aan allen die kwamen!

Bereikbaarheid van de Pancratiuskerk

Met de lentezon breken ook de evenementen weer door. Voor de komende periode betekent dit:

Beach volleybal 14 t/m 19 mei

Studentencantus              25 mei

Telefleur                            30 mei

Lentekriebels     31 mei-2 juni

Limburgs Mooiste            14-16 juni

Kermis                 21-25 juni

Met de gemeente wordt geborgd dat de kerk steeds bereikbaar is en alle vieringen doorgang kunnen vinden: zowel de reguliere vieringen als de bijzondere vieringen zoals uitvaarten.

Overleden

Op 23 april 2019 overleed Claartje Mertens-Quaedvlieg op de leeftijd van 86 jaar.

Schema van de vieringen

Weekend 25/26 mei 2019

Zesde zondag van Pasen

Ev. Joh. 15, 18-21

Zaterdag 25 mei                             IN GROTE KERK

18.00     Voor het geestelijk en materieel welzijn van alle parochianen

Zondag 26 mei                 Communieviering kinderen basisschool Windekind

11.30  Yves Boruta; Melua Dacier; Janna Franssen; Emma Frohns;  Kiki

            Cuijpers; Madelon Maessen; Rob Posman; James Roubben;

            Eline Schiffelers; Florine Vanwersch

                                            Basisschool Eikenderveld

            Bliss Colin; Kyara Salis

Maandag 27 mei

18.00    Samen de rozenkrans bidden

18.30    Voor alle zielen in het vagevuur  

Vrijdag 31 mei

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Weekend 1/2 juni  2019

Zevende zondag van Pasen

Ev. Joh. 16, 23b-28

Zaterdag 1 juni                               IN GROTE KERK               

                              Dankviering communicanten

18.00     Voor alle zieke parochianen

Maandag 3 juni                              H. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 7 juni

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Weekend 8/9 juni 2019

Pinksteren

Ev. Joh. 20, 21-25

Zaterdag 8 juni                               IN GROTE KERK

18.00     Voor het geestelijk en materieel welzijn van alle parochianen

Maandag 10 juni             H. Maria, Moeder van de Kerk

               Geen H. Mis

Vrijdag 14 juni                 H. Lidwina, maagd

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Weekend 15/16 juni 2019

H. Drieeenheid, zondag na Pinksteren

Ev. Mt. 5, 33-37

Zaterdag 15 juni                                            IN GROTE KERK

18.00     Zeswekendienst Claartje Mertens-Quaedvlieg; voor alle zieke parochianen

Maandag 17 juni

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 21 juni  H. Aloïsius Consaga, kloosterling

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Weekend 22/23 juni 2019

Sacramentsdag

Ev. Mt. 6, 24-34

Zaterdag 22 juni                             IN GROTE KERK

18.00     Jrd. voor Jo Houben; voor het geestelijk en materieel welzijn van alle parochianen

Maandag 24 juni             Geboorte van Johannes de Doper

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 28 juni                 H. Hart van Jezus

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.00     Voor alle zielen in het vagevuur

Weekend 29/30 juni 2019

Dertiende zondag door het jaar

Ev. Mt. 16, 13-19

Zaterdag 29 juni                             IN GROTE KERK

                              Geen H.Mis i.v.m. Park City Life Festival

Maandag 1 juli

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 5 juli

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur     

Weekend 6/7 juli 2019

Veertiende zondag door het jaar

Ev. Mt. 9, 14-17

Zaterdag 6 juli

18.00     Voor het geestelijk en materieel welzijn van alle parochianen

Maandag 8 juli

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Zegen over ’t leven van A.M. Jöbses-van der Laak; voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 12 juli

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur