Parochiesecretariaat Gerard Bruningstraat 2

6416 EB  Heerlen. Tel 045-5426767. Openingstijd: dinsdagmorgen van 10-12 uur.

Dit parochiebulletin geldt voor zes weken. Misintenties kunt u opgeven tot uiterlijk vrijdag 17 mei 2019 op bovenstaand nummer of via

e-mail parochiemoederanna@gmail.com

Pasen – feest van het licht

Samen gaan we onderweg naar Pasen, het grootste feest van ons geloof. Wist u: de dag van God is eigenlijk de zaterdag (Sabbat), maar omdat Jezus op een zondag verrees, kwamen de christenen vanaf de eerste tijd op zondag samen om te vieren en schoof de dag des Heren van de zaterdag naar de zondag.

Iedere zondag vieren we dus als het ware een beetje verrijzenis: ieder jaar vieren we het uitgebreider met de paasweek, waarover verderop in dit parochieblad meer informatie. Voor dit hoogtepunt van ons geloof maken we tijd vrij voor bijzondere vieringen, zoals we ook bij dierbaren tijd vrijmaken voor hoogtepunten zoals jubilea.

Van harte welkom om samen te vieren!

Deken Bouman

Schema Goede Week en Pasen – 16 t/m 22 april

Dinsdag 16 april 19.00 uur            St. Andreas

                                                                          Stilteviering op weg naar Pasen

Witte Donderdag             19.00 uur            St. Pancratiuskerk

                                            19.00 uur            St. Elisabethkapel

                                            19.00 uur            St. Andreaskerk

Goede Vrijdag    Kruisweg:

                                            15.00 uur            St. Pancratiuskerk

                                            15.00 uur            St. Martinuskerk

                                            15.00 uur            St. Josephkerk

                                            15.00 uur            Molenberg

                                            15.00 uur            Moeder Anna

                                            15.00 uur            St. Andreaskerk

                                                                          Kruisjestocht door de wijk:

                                            19.00 uur            St. Elisabethkapel

                                                                          Kruisverering:

                                            19.00 uur            St. Pancratiuskerk

                                            19.00 uur            St. Andreaskerk

Paaswake                          19.00 uur            St. Josephkerk

                                            19.00 uur            Moeder Anna

                                            19.00 uur            St. Andreaskerk

                                            21.00 uur            St. Pancratiuskerk

                                            21.00 uur            St. Martinuskerk

1e Paasdag                        10.00 uur            St. Martinuskerk              

                                            10.00 uur            Molenberg

                                            10.00 uur            St. Elisabethkapel

                                            10.00 uur            St. Pancratiuskerk

                                            10.30 uur            St. Andreaskerk

                                            11.30 uur            St. Pancratiuskerk

                                            11.15 uur            St. Josephkerk

2e Paasdag                        10.00 uur            St. Martinuskerk

                                            10.00 uur            St. Elisabethkapel

                                           10.30 uur            St. Andreaskerk, Woord- en Communieviering

                                            11.30 uur            St. Pancratiuskerk

                                            11.15 uur            St. Josephkerk

Goede Week en Pasen

In de Goede Week staan een aantal bijzondere vieringen gepland. Allereerst de Chrismamis in de kathedraal in Roermond waar Mgr. Smeets voorgaat en waarin de H. Oliën worden gezegend voor alle parochies. Iedereen is daar van harte welkom. Priesters hernieuwen hun beloftes die ze bij hun wijding hebben uitgesproken.

Dan de avondmis van Witte Donderdag en de avondviering van Goede Vrijdag; eerst de instelling van de Eucharistie bij het Laatste Avondmaal en vervolgens het lijden en sterven van Jezus. De grote verandering dit jaar is dat deze beide vieringen centraal zullen worden gevierd in de St. Pancratiuskerk, beiden om 19.00 uur. Alleen in de St. Elisabethkapel is ook om 19.00 uur de viering van Witte Donderdag.

De kruiswegen worden in alle parochies om 15.00 uur gevierd, behalve in de St. Elisabethkapel om 19.00 uur. De Paaswake en de Paasdagen is per parochie verschillend maar kunt u vinden in dit parochieblad.

Leenhof

Jaarlijks willen we met onze parochies cluster Heerlen-Zuid op bedevaart naar de kapel Leenderhof. Deze kapel gelegen op een mooie heuvel in een bosrijk gebied is toegewijd aan O. L. Vrouw van de berg Carmel en is waarschijnlijk gebouwd tussen 1637 en 1644. Voor meer informatie kunt u terecht op www.leenderkapel.nl. Op maandag 6 mei willen we met alle parochies samen de H. Mis vieren om 19.00 uur; de muzikale opluistering zal worden verzorgd door het gemengd koor van Nieuwenhagen. Het is mooi om dit samen te doen en te bidden voor een vruchtbare samenwerking tussen parochies om de gezamenlijke boodschap van Jezus te mogen uitdragen.

Banneux bedevaart 15 mei – met als thema ‘komt alle landen’

Het Legioen van Maria Bisdom Roermond en Caritas Banneux Bisdom Roermond hebben de handen ineen geslagen en gaan samen op dagbedevaart naar Banneux. Zodoende blijft onze jaarlijkse bedevaart van Noord- en Zuid-Limburg mogelijk voor degenen die willen en kunnen meegaan.

Voor deelname aan de bedevaart betaalt u € 20,00  per persoon. Tevens is het mogelijk om gebruik te maken van een koffie/lunch arrangement bij restaurant L’Europe. Voor € 24,00 per persoon extra krijgt u bij hen:

– koffie bij aankomst

-warme lunch bestaande uit soep, daarna kalkoenrollade met roomsaus, salade en frietjes

– koffie en vlaai in de namiddag na de ziekenzegening

Programma:

10.30 uur aankomst Banneux

11.00 uur Eucharistieviering, aansluitend naar de bron

12.30 uur warme lunch

14.15 rozenkransgebed en biechtgelegenheid

15.00 uur lof met ziekenzegening

15.45 samenzijn met koffie en vlaai

16.45 uur vertrek

Dit bedrag € 20,00 per persoon (of kiest u voor de tweede optie ad € 44,00) dan kunt u dit bedrag s.v.p. overmaken vóór 15 april a.s. op rek. IBAN nummer NL15 [NGB 0001058699 t.n.v. St. Organisatie Limburgse Bedevaarten o.v.v. Banneux 15 mei 2019 met vermelding van uw naam/adres en telefoonnummer. Indien u liever met acceptgiro wilt betalen, kunt u deze aanvragen onder tel. 043 321 57 15.

Verdere info: Els Bour 045 572 0331

PS: Eventueel kunt u zich opgeven op een van de parochiesecretariaten met betaling van het verschuldigde bedrag van € 20,00 of  € 44,00 per persoon. Enkele dagen van tevoren krijgt u het deelnemingsformulier met de opstapplaats.

Het Legioen van Maria Bisdom Roermond

Filmavonden

Op elke 2e maandag van de maand wordt een film gedraaid in de Ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk. Op maandag 8 april staat ‘Joshua’ gepland. Een onbekende man arriveert in een dorp waar hij de christelijke gemeenschappen helpt opbouwen. Wie is toch deze man…? Op maandag 13 mei draaien we de film ‘The scarlet and the Black’; een waar gebeurd  verhaal over een priester die tijdens WO II in het Vaticaan Joden helpt onderduiken en het aan de stok krijgt met de bezetter. We beginnen om 19.30 uur met een korte inleiding door kapelaan blom en daarna de film met een korte onderbreking voor koffie en thee.

Bijbelmiddagen

Eens in de maand komen we samen om ons te verdiepen in de bijbel. De rode draad voor de komende tijd is het leven van de apostelen. We komen samen in de Ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk; dat is achterom lopen en de trap naar beneden nemen. Tijdsduur is van 14.30-16.00 uur. Bij aanvang en in de pauze is er koffie en thee en na afloop bidden we samen het middaggebed. De eerstvolgende bijbelavond is op woensdag 8 mei.

Dank Palmtakken

Dankzij aanbod van R. van Loo Groenvoorziening uit Landgraaf en ’t Boeketje uit Heerlen lijken we met Palmpasen voldoende vertrouwde buxus te hebben voor de vieringen. Hartelijk dank daarvoor!

Communiemissen          

Op zondag 19 mei vindt de 1e Communiemis plaats van de Tarcisiusschool en op zondag 26 mei van Windekind; beiden om 11.30 uur. We wensen de kinderen met hun gezinnen en families een hele mooie dag toe en dat Jezus een plaats mag krijgen in hun verdere leven!

Dodenherdenking 4 mei

Ook dit jaar herdenken we weer hen, die hun leven gaven voor onze vrijheid. Er worden nog gesprekken gevoerd over de precieze invulling, zoals programma en locatie. U zult hier via andere media tzt meer details over vernemen.

Doopsel

 Op 17 maart 2019 werd Mats Bertrand  gedoopt door Deken Bouman. Mats is het zoontje van de heer en mevrouw Bertrand-Siebers en woont Eurenderweg 61.

Overleden

Op 12 maart 2019 overleed Trautje Hoeberigs-Simons op de leeftijd van 93 jaar.

Vieringen in de Annakerk

Weekend 13/14 april 2019

Palmzondag

Ev. Ez. 37, 21-28

Zaterdag 13 april                            IN GROTE KERK

18.00     Voor het geestelijk en materieel welzijn van alle parochianen

Maandag 15 april

18.00    Samen de rozenkrans bidden

18.30    Voor alle zielen in het vagevuur  

Vrijdag 19 april

15.00     Kruisweg

Weekend 20/21 april  2019

Pasen

Ev. Joh. 20, 1-9

Zaterdag 20 april                             IN GROTE KERK

19.00     Overl. echtg. Hünen-Huppertz; voor alle zieke parochianen

Maandag 22 april

               Geen H. Mis

Vrijdag 26 april

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Weekend 27/28 april 2019

Tweede zondag van Pasen

Ev. Mc. 16, 9-15

Zaterdag 27 april                            IN DAGKAPEL

18.00     Jrd. Petronella Mans-Nieuwhof; voor het geestelijk en materieel welzijn van alle parochianen

Maandag 29 april             H. Catharina va Siena, maagd en kerklerares

                                            Patrones van Europa                     

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 3 mei      HH. Filippus en Jakobus, apostelen

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Jrd. Gré Nieuwhof; voor alle zielen in het vagevuur

Weekend 4/5 mei 2019

Derde zondag van Pasen

Ev. Joh. 6, 16-21

Zaterdag 4 mei                                IN GROTE KERK

18.00     Trautje Hoeberigs-Simons (zeswekendienst); overl. echtg. Schoffelen-Pieters; voor alle zieke parochianen

Maandag 6 mei

               Geen H. Mis

Vrijdag 10 mei

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Weekend 11/12 mei 2019

Vierde zondag van Pasen

Ev. Joh. 6, 60-69

Zaterdag 11 mei                              IN GROTE KERK

18.00     Jacoba van der Leij; voor het geestelijk en materieel welzijn van alle parochianen

Maandag 13 mei

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 17 mei

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Overl. ouders Bauwens-Savelsberg en fam.; voor alle zielen in het vagevuur

Weekend 18/19 mei 2019

Vijfde zondag van Pasen

Ev. Joh. 14, 7-14

Zaterdag 18 mei                              IN GROTE KERK

18.00     Voor alle zieke parochianen

Zondag 19 mei                  Communieviering kinderen basisschool Tarcisius

11.30     Maximiliaan Bruggeman; Caitlynn Dovermann; Susanne van der Geest; Jordan Geraets; Bente Grouls; Charlotte Jacobs; Danae Jacobs; Ebbe Janssen; Jolie Lebens; Jenailey Leito; Erin Lenders; Milou Lilipaly; Alex Rammelt; Lana Remmers; Lisa Schoenmakers; Lars Stilz; Britt Verkoeijen; Linn Visser; Riley van de Wal; Milan van der Werf

Maandag 20 mei

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 24 mei

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur