Parochie-Nieuws Parochie Verschijning van de Onbevlekte Maagd – H. Pius X jaargang 28 / 2019                               nr. 04/05 April/Mei R.K. Pastorie – Gerard Bruningstraat 2 – 6416 EB Heerlen tel. 045-542 67 67 e-mail: parochiemolenberg@ziggo.nl website: www.parochie-molenberg.nl

Pasen – feest van het licht

Samen gaan we onderweg naar Pasen, het grootste feest van ons geloof. Wist u: de dag van God is eigenlijk de zaterdag (Sabbat), maar omdat Jezus op een zondag verrees, kwamen de christenen vanaf de eerste tijd op zondag samen om te vieren en schoof de dag des Heren van de zaterdag naar de zondag.

Iedere zondag vieren we dus als het ware een beetje verrijzenis: ieder jaar vieren we het uitgebreider met de paasweek, waarover verderop in dit parochieblad meer informatie. Voor dit hoogtepunt van ons geloof maken we tijd vrij voor bijzondere vieringen, zoals we ook bij dierbaren tijd vrijmaken voor hoogtepunten zoals jubilea.

Van harte welkom om samen te vieren!

Deken Bouman

Goede Week en Pasen

In de Goede Week staan een aantal bijzondere vieringen gepland. Allereerst de Chrismamis in de kathedraal in Roermond waar Mgr. Smeets voorgaat en waarin de H. Oliën worden gezegend voor alle parochies. Iedereen is daar van harte welkom. Priesters hernieuwen hun beloftes die ze bij hun wijding hebben uitgesproken.

Dan de avondmis van Witte Donderdag en de avondviering van Goede Vrijdag; eerst de instelling van de Eucharistie bij het Laatste Avondmaal en vervolgens het lijden en sterven van Jezus. De grote verandering dit jaar is dat deze beide vieringen centraal zullen worden gevierd in de St. Pancratiuskerk, beiden om 19.00 uur. Alleen in de St. Elisabethkapel is ook om 19.00 uur de viering van Witte Donderdag.

De kruiswegen worden in alle parochies om 15.00 uur gevierd, behalve in de St. Elisabethkapel om 19.00 uur. De Paaswake en de Paasdagen is per parochie verschillend maar kunt u vinden in dit parochieblad.

Schema Goede Week en Pasen – 16 t/m 22 april

Dinsdag 16 april

19.00 uur St. Andreas Stilteviering op weg naar Pasen

Witte Donderdag

19.00 uur St. Pancratiuskerk

19.00 uur St. Elisabethkapel

19.00 uur St. Andreaskerk

Goede Vrijdag Kruisweg

15.00 uur St. Pancratiuskerk

15.00 uur St. Martinuskerk

15.00 uur St. Josephkerk

15.00 uur Molenberg

15.00 uur Moeder Anna

15.00 uur St. Andreaskerk Kruisjestocht door de wijk

19.00 uur St. Elisabethkapel

Kruisverering

19.00 uur St. Pancratiuskerk

19.00 uur St. Andreaskerk

Paaswake

19.00 uur St. Josephkerk

19.00 uur Moeder Anna

19.00 uur St. Andreaskerk

21.00 uur St. Pancratiuskerk

21.00 uur St. Martinuskerk

1e Paasdag

10.00 uur St. Martinuskerk

10.00 uur Molenberg

10.00 uur St. Elisabethkapel

10.00 uur St. Pancratiuskerk

10.30 uur St. Andreaskerk

11.30 uur St. Pancratiuskerk

11.15 uur St. Josephkerk

2e Paasdag

10.00 uur St. Martinuskerk

10.00 uur St. Elisabethkapel

10.30 uur St. Andreaskerk Woord- en Communieviering

11.30 uur St. Pancratiuskerk

11.15 uur St. Josephkerk

Dodenherdenking 4 mei

Ook dit jaar herdenken we weer hen, die hun leven gaven voor onze vrijheid. Er worden nog gesprekken gevoerd over de precieze invulling, zoals programma en locatie. U zult hier via andere media tzt meer details over vernemen.

Vastenactie 2019:  Even minderen voor Thali

De Missionaire werkgroep vraagt uw aandacht voor de jaarlijkse Vastenactie. De parochies uit Heerlen ondersteunen het Vastenactie-project Nepal: “Samen sterk, samen aan het werk voor een middelbare school in Thali, Nepal” R.K. Stichting Jeugdkring Chrisko gaat dit jaar wederom met 30 helpende handen naar Thali om te bouwen aan een betere toekomst voor velen.In verschillende Eucharistievieringen in de kerken van het cluster hebben deelnemers aan de reis enthousiast verteld. ZIj danken u voor uw bijdrage in de kerkdeurcollecte! Ook hebben we samen een bijzondere pelgrimswandeling ondernomen, die het doel diende en ons sterkte in besef en beleving van de veertigdagentijd.
“Samen sterk, samen aan het werk. Steen voor steen bouwen aan betere toekomst voor velen!” Doet u ook mee? Alvast bedankt!

Heilige Missen in onze Kerk

Zondag 14 april 2019 Palm- of Passiezondag. Begin van de Goede Week

1ste lez.: Jes. 50,4-7 2e lezing: Fil. 2,6-11 Evangelie: Lc. 22,14-23.56 of Lc. 23,1-49
Celebrant: Prof. Rohling
10.00 uur: H.. Mis voor: Echtpaar Gorissen-Wierts (stg.).

Woensdag 17 april 2019 In de goede week

Vandaag geen H. Mis in onze parochiekerk

Vrijdag 19 april 2019 Goede Vrijdag. Herdenking van het lijden en sterven van de Heer. Vasten- en onthoudingsdag

15.00 uur: Kruisweg diaken Jegerings

Zaterdag 20 april 2019 Paaszaterdag / stille zaterdag

Geen Paaswake in onze kerk

Zondag 21 april 2019 Paaszondag. Verrijzenis van de Heer

1ste lez.: Hand. 10,34a.37-43 2e lezing: Kol. 3,1-4 Evangelie: Joh. 20,1-9
Celebrant: Prof. Stevens
10.00 uur: H. Mis voor: Fam. Fredriks; Johan, Gerda, Fieke en Jo (fam.)

Maandag 22 april 2019 Maandag onder het octaaf van Pasen. (Tweede Paasdag)

Vandaag geen H. Mis in onze parochiekerk

Woensdag 24 april 2019 Onder het octaaf van Pasen

19.00 uur: H. Mis voor: Voor de zielen in het vagevuur; J. Meens-Hoenen (stg.); Ben van Acker (fam.); Hubert Snackers (stg.).

Zondag 28 april 2019 Tweede zondag van Pasen. (Beloken Pasen) Zondag van de goddelijke Barmhartigheid

1ste lez.: Hand. 5,12-16 2e lezing: Apok. 1,9-11a.12-13.17-19 Evangelie: Joh. 20,19-31
Celebrant: Prof. Stevens
10.00 uur: H. Mis voor: Overl. ouders Roosen-Schreurs en zoon Willy.

Woensdag 01 mei 2019 na de 2e zondag van Pasen

19.00 uur: H. Mis voor: Voor de zielen in het vagevuur; Echtpaar Pluijmakers-Snoeck (stg.); Ben van Acker (fam.).

Zondag 05 mei 2019 Derde zondag van Pasen

1ste lez.: Hand. 5,27b-32.40b-41 2e lezing: Apok. 5,11-14 Evangelie: Joh. 21,1-19
Celebrant: Deken Schreurs
10.00 uur: H. Mis voor: Trees Muijs-de Haas (coll.); Jacques Janssen (coll.).

Woensdag 08 mei 2019 na de 3e zondag van Pasen

19.00 uur: H. Mis voor: Voor de zielen in het vagevuur; Gerda Post; zoon Jan en dochter Jaqueline (vw.vrienden); Ben van Acker (fam.).

Zondag 12 mei 2019 Vierde zondag van Pasen

1ste lez.: Hand. 13,14.43-52 2e lezing: Apok. 7,9.14b-17 Evangelie: Joh. 10,27-30
Celebrant: Kapelaan Blom
10.00 uur: H. Mis voor: Voor de parochie.

Woensdag 15 mei 2019 na de 4e zondag van Pasen

19.00 uur: H. Mis voor: Voor de zielen in het vagevuur; Ben van Acker (fam.); Dames Dirix (stg.); Echtpaar Pluijmakers-Snoeck (stg).

Zondag 19 mei 2019 Vijfde zondag van Pasen

1ste lez.: Hand. 14,21-27 2e lezing: Apok. 21,1-5a Evangelie: Joh. 13,31-33a.34-35
Celebrant: Pastoor Jacobs
10.00 uur: H. Mis voor: Voor alle overleden parochianen.

Woensdag 22 mei 2019 na de 5e zondag van Pasen

19.00 uur: H. Mis voor: Voor de zielen in het vagevuur; Ben van Acker (fam.); F. Meens (stg.).

Deurcollecte misdienaars

De parochie Molenberg kent een trouwe groep misdienaars en acolieten die praktisch elke zondag aanwezig zijn. Daar mogen we heel dank voor zijn! Eens per jaar is er een misdienaarsuitje; we vinden het natuurlijk heel belangrijk dat we deze groep op die manier mogen danken. Daartoe vindt er twee keer in het jaar een deurcollecte plaats en wel aan het eind van de Mis van palmzondag en 1e Paasdag.

Dank Palmtakken

Dankzij aanbod van R. van Loo Groenvoorziening uit Landgraaf en ’t Boeketje uit Heerlen lijken we met Palmpasen voldoende vertrouwde buxus te hebben voor de vieringen. Hartelijk dank daarvoor!

Banneux bedevaart 15 mei – met als thema ‘komt alle landen’

Het Legioen van Maria Bisdom Roermond en Caritas Banneux Bisdom Roermond hebben de handen ineen geslagen en gaan samen op dagbedevaart naar Banneux. Zodoende blijft onze jaarlijkse bedevaart van Noord- en Zuid-Limburg mogelijk voor degenen die willen en kunnen meegaan. In mei viert ons Praesidium “Maria Toevlucht van de Zondaars” afd. Schandelen – Meezenbroek – Heerlen haar 75 jarig bestaan. Onze oorsprong ligt in kamp Amersfoort waar destijds Kap. Jac. Frijns in krijgs-gevangenschap heeft gezeten en ons Praesidium aldaar in het geheim en onder moeilijke omstandigheden in mei 1944 heeft opgericht. Wij zijn dan ook het oudste Praesidium van het Legioen van Maria in Nederland dat nog bestaat. Dankbaar dat Onze Lieve Vrouw ons de genade heeft gegeven, dat wij deze mijlpaal mogen bereiken en vieren in Haar genadeoord Banneux. U wordt van harte uitgenodigd om aan deze bedevaart deel te nemen.

Voor deelname aan de bedevaart betaalt u € 20,00  per persoon. Tevens is het mogelijk om gebruik te maken van een koffie/lunch arrangement bij restaurant L’Europe. Voor € 24,00 per persoon extra krijgt u bij hen:

–    koffie bij aankomst

–    warme lunch bestaande uit soep, daarna kalkoenrollade met roomsaus, salade en frietjes

–    koffie en vlaai in de namiddag na de ziekenzegening

Programma:

10.30 uur aankomst Banneux

11.00 uur Eucharistieviering, aansluitend naar de bron

12.30 uur warme lunch

14.15 rozenkransgebed en biechtgelegenheid

15.00 uur lof met ziekenzegening

15.45 samenzijn met koffie en vlaai

16.45 uur vertrek

Dit bedrag € 20,00 per persoon (of kiest u voor de tweede optie ad € 44,00) dan kunt u dit bedrag s.v.p. overmaken vóór 15 april a.s. op rek. IBAN nummer NL15 [NGB 0001058699 t.n.v. St. Organisatie Limburgse Bedevaarten o.v.v. Banneux 15 mei 2019 met vermelding van uw naam/adres en telefoonnummer. Indien u liever met acceptgiro wilt betalen, kunt u deze aanvragen onder tel. 043 321 57 15.

Verdere info: Els Bour 045 572 0331

PS: Eventueel kunt u zich opgeven op een van de parochiesecretariaten met betaling van het verschuldigde bedrag van € 20,00 of  € 44,00 per persoon. Enkele dagen van tevoren krijgt u het deelnemingsformulier met de opstapplaats.

Het Legioen van Maria Bisdom Roermond

Leenhof

Jaarlijks willen we met onze parochies cluster Heerlen-Zuid op bedevaart naar de kapel Leenderhof. Deze kapel gelegen op een mooie heuvel in een bosrijk gebied is toegewijd aan O. L. Vrouw van de berg Carmel en is waarschijnlijk gebouwd tussen 1623 en 1644. Voor meer informatie kunt u terecht op www.leenderkapel.nl. Op maandag 6 mei willen we met alle parochies samen de H. Mis vieren om 19.00 uur; de muzikale opluistering zal worden verzorgd door het gemengd koor van Nieuwenhagen. Het is mooi om dit samen te doen en te bidden voor een vruchtbare samenwerking tussen parochies om de gezamenlijke boodschap van Jezus te mogen uitdragen.

Uitnodiging: Paasviering Zonnebloem Molenberg 2019.

Op woensdagmiddag 17 april aanstaande organiseert de Zonnebloem-afdeling Molenberg haar Paasviering in het voormalige Broederklooster (wijkcentrum), Kerkraderweg 9, Molenberg (ingang binnenplein) voor haar gasten en vrijwilligers, maar ook voor ouderen uit de wijk Molenberg, die belangstelling hebben.

Ontvangst rond 14.00 uur, de eucharistieviering is om 14.30 uur.

Vervolgens is er een gezellig samenzijn met koffie/thee en gebak.

De deelname is gratis. Voor vervoer wordt zo nodig gezorgd.

Gasten, vrijwilligers en belangstellende ouderen van de Molenberg nodigen wij van harte uit.

Aanmelden tot zaterdag 13 april aanstaande bij Thijs Peeters: telefonisch: 045-5416248 of via de mail: mshpeeters@home.nl.

Paaspelgrimage: van donker naar licht

14 jaar lang is er vanuit de St. Andreasparochie in oecumenisch verband een paasnacht-pelgrimage gehouden. Gedurende de nacht naar Pasen wandelden we  van donker naar licht. Drie jaar geleden kwam hieraan een eind, omdat er te weinig deelnemers waren. Nu is er een nieuw initiatief: wandelen vanuit Heerlerbaan naar Klooster Wittem, om aldaar bij het opkomen van het licht en de zon het paasmysterie te vieren, deels in de tuin en deels in de kerk. Iedereen die de ervaring van het wandelen van donker naar licht (weer) wil meemaken, is welkom. We starten om 03.30 uur vanuit de Andreaskerk (Palestinastraat 326, Heerlerbaan) en wandelen (ca. 14 km) via Benzenrade, Mingersborg en Eijs naar Wittem, waar om 06.30 uur (bij zonsopkomst) de paasviering begint. Na afloop is er gelegenheid om te ontbijten in de refter van het klooster (tegen vergoeding van € 5,-). Om mee te lopen, hoeft u zich niet aan te melden; om 03.30 uur in de Andreaskerk aanwezig zijn, is voldoende.  Wilt u mee ontbijten, laat het dan even weten via: parochiesintandreas@home.nl.

Filmavonden

Op elke 2e maandag van de maand wordt een film gedraaid in de Ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk. Op maandag 8 april staat ‘Joshua’ gepland. Een onbekende man arriveert in een dorp waar hij de christelijke gemeenschappen helpt opbouwen. Wie is toch deze man…? Op maandag 13 mei draaien we de film ‘The scarlet and the Black’; een waar gebeurd verhaal over een priester die tijdens WO II in het Vaticaan Joden helpt onderduiken en het aan de stok krijgt met de bezetter. We beginnen om 19.30 uur met een korte inleiding door kapelaan blom en daarna de film met een korte onderbreking voor koffie en thee.

Bezorgers parochienieuws gezocht!

Zijn er mensen die graag een wandeling maken en dan tevens ons willen helpen met het bezorgen van het parochienieuws? We vragen dringend om hulp voor enkele straten te weten: de van Alphenstraat en de van Lennepstraat. Wilt u ons helpen dan kunt u contact opnemen met mw. Hollanders tel. 045-5712413 Of mw. Visschers Tel. 045-5417123.

Wij zijn heel dankbaar met een nieuwe vrijwilliger.

Bijbelmiddagen

Eens in de maand komen we samen om ons te verdiepen in de bijbel. De rode draad voor de komende tijd is het leven van de apostelen. We komen samen in de Ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk; dat is achterom lopen en de trap naar beneden nemen. Tijdsduur is van 14.30-16.00 uur. Bij aanvang en in de pauze is er koffie en thee en na afloop bidden we samen het middaggebed. De eerstvolgende middag is woensdag 8 mei.

Bereikbaarheid pastorie:

Het secretariaat van de Federatie MAMM is op dinsdagmorgen tussen 10.00 – 12.00 uur bereikbaar. Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 25 mei t/m 10 juli 2019: Vrijdag 10 mei 2019

In spoedgevallen kunt u kapelaan op zijn gsm bereiken

Deken Bouman             045 – 5713682

Pastorie Molenberg                          045 – 5426767

Kapelaan R. Blom                             06 – 55722869

Diaken A. Jegerings                          045 – 5411699

Mw. A. Hollanders                            045 – 5712413

Thuiscommunie:

De H. Communie wordt door kapelaan Rick Blom en diaken Ton Jegerings rondgebracht naar zieken en thuiszittenden. U kunt  zich aanmelden voor de maandelijkse thuiscommunie. U heeft de keuze om de thuiscommunie te ontvangen op de 1ste vrijdag of de 1ste zaterdag van de maand. Opgave bij kapelaan Blom of diaken Jegerings

Rekeningnummer kerkbestuur Ing-bank: NL87INGB0001057112

t.n.v. RK ­kerk­bestuur Verschijning vd Onbevlekte Maagd