Parochiesecretariaat Gerard Bruningstraat 2,

6416 EB  Heerlen. Tel 045-5426767. Openingstijd: dinsdagmorgen van 10-12 uur.

Dit parochiebulletin geldt voor zes weken. Misintenties kunt u opgeven tot uiterlijk vrijdag 5 april 2019 op bovenstaand nummer of via e-mail parochiemoederanna@gmail.com

.

Parochianen van Heerlen Bekkerveld op bedevaart naar Lourdes.

De Franse bedevaartplaats Lourdes blijft onverminderd populair. Jaarlijks trekken miljoenen pelgrims van over de hele wereld naar het stadje aan de voet van de Pyreneeën. Een bedevaart is niet zo maar een uitstapje maar een reis met meerwaarde.

In de parochie van de H. Moeder Anna, Heerlen Bekkerveld is het idee ontstaan om  dit jaar met medeparochianen maar ook andere belangstellenden, naar Lourdes te gaan. Gezamenlijk bezoeken wij de grot van de verschijningen. Samen lopen wij in de processies mee. Samen ervaren wij welke boodschap  Bernadette van Maria kreeg en wat zij ons vandaag nog te zeggen heeft.

Vrijwilligers met jarenlange ervaring met Lourdes-bedevaarten zullen deze groep begeleiden en met woord en daad behulpzaam zijn.

Gekozen is voor deelname aan de bedevaart van 16 t/m 21 september. De reis vindt plaats  per  vliegtuig vanaf Maastricht Aachen Airport. Alle deelnemers aan deze parochiereis worden ondergebracht in hetzelfde hotel op basis van volledige verzorging.

Tijdens deze bedevaart kunt u – geheel vrijblijvend- deelnemen aan vieringen, processies, verdiepingsmomenten, wandeling door Lourdes en excursies naar de Pyreneeën.

Daarnaast is Lourdes een gezellig stadje met talrijke winkeltjes en terrasjes. 

Nadere informatie over deze parochiereis en de mogelijkheid aan te melden kunt u krijgen van Anita Peters, telefoon: 045 5422463 of via e-mail: a.peterspoettgens@mail.com

Voedselpakket. 

In samenwerking met de Scouting Bekkerveld heeft de werkgroep Annakerk een aantal mensen in onze parochie kunnen verblijden met een samengesteld pakket. In deze doos zitten mooie artikelen. Denkt u hierbij aan voedsel en verzorgingsproducten.

Deze artikelen werden in de kerstdienst op 24 dec. door de scouting aan de werkgroep overgedragen. De ontvangers waren reuzeblij.

Wij weten ook dan waarvoor we het doen: een steentje bijdragen aan een fijn 2019 voor iedereen  in onze  parochie.

De werkgroep Annakerk. 

Deken Schreurs viert 31 maart 60-jarig priesterfeest

Sinds enige tijd woont oud-deken Schreurs van Schinnen in Parc Imstenrade, van waaruit hij zich zeer beschikbaar opstelt om te vervangen waar nodig. Wij zijn hem daar zeer dankbaar voor!

Dit jaar is hij 60 jaar priester; een feest, dat hij slechts bescheiden wil vieren. Daarom zal hij voorgaan op zondag 31 maart om 10.00 uur in de Elisabethkapel van Parc Imstenrade, waarna eenieder de gelegenheid is hem de hand te reiken.

Wij wensen hem van harte proficiat en danken hem voor zijn inzet!

Van vastelaovend nao vasten

Er zijn twee theorieën over de herkomst van het woord ‘carnaval’. De ene theorie zegt dat het woord komt van ‘carrus navalis’, ofwel narreschip. Dit komt reeds voor in de middeleeuwen; er wordt een schip op een kar gebouwd. Daar stoelt ook de traditie op van de ‘Blauw Sjuut’ in Heerlen. De maandag voor carnaval (25 februari) vertrekt de Blauw Sjuut om door heel Limburg de carnaval in te luiden. Heel bijzonder  en uniek is,  dat dit jaar de nieuwe bisschop Harrie Smeets de Blauw Sjuut komt inzegenen, omstreeks 12.45 uur op het Pancratiusplein. Een andere theorie is dat het woord carnaval komt van ‘carne vale’ ofwel ‘vaarwel vlees’. Deze uitleg laat de band tussen carnaval en veertigdagentijd beter zien. Het woord ‘vastelaovend’ (in het Venlose wordt het woord carnaval zelfs nauwelijks gebruikt) laat helemaal de band met vastentijd zien. Vastelaovend is niet primair een feest van hossen, drinken en uit je dak gaan; daarvoor kun je naar elk willekeurig feest gaan en kun je in het hele land vinden. Vastelaovend heeft te maken met een identiteitsgevoel en met verbroedering; eigenlijk kun je vastelaovend nooit helemaal goed uitleggen… Als christenen breekt daarna de tijd aan van vasten. In wezen óók een tijd van verbroedering, maar dan meer op een nodige bezinnende manier. Verbroedering betekent jezelf aan de kant schuiven om aandacht te hebben voor de ander. Jezelf iets ontzeggen om zelfdiscipline op te bouwen en te denken aan degenen die het minder hebben; hetgeen je daarop bespaard kun je gebruiken als aalmoes om concreet de ander te helpen; daarbij mag het gebed niet ontbreken om je eigen relatie met God en met de medemens te versterken. De drie dingen die ik onderstreept heb mogen voor ons aandachtspunten zijn. Ik wens jullie allemaal een gezonde en goede carnavalstijd toe en voor daarna een mooie en zinvolle bezinningstijd.

Kapelaan Rick Blom

Filmavond 11 maart

Op maandag 11 maart is er weer filmavond. Op 18 februari draaiden we de film ‘Bernadette’ en hebben we het verhaal gezien van de verschijningen van Maria in Lourdes. Op 11 maart volgt een ‘deel 2’ en gaat verder waar het 1e deel gestopt is: het leven van Bernadette in Nevers, in het klooster. Deze film is prima te zien zonder per sé het eerste deel te hebben bekeken. Vanaf 19.00 uur is er inloop. Na een korte inleiding starten we om 19.30 uur met de film. Iedereen is welkom in de Ontmoetingsruimte (parochiezaal) van de St. Josephkerk; als u voor de hoofdingang staat, rechts langs de kerk af naar de achterkant en de trappen af.

Stille Omgang 16 maart

In het weekend van 16 en 17 maart vindt de jaarlijkse Stille Omgang plaats in Amsterdam. Opgeven kunt u doen bij het secretariaat van uw parochie. Deelname kost 25 euro en gelieve uiterlijk vrijdag 8 maart opgeven. Eventueel algemene inlichtingen bij Henk Verhaeg: tel. 06-28560997

Geen H. Missen vastelaovend

Op Carnavalsmaandag 4 maart is er geen mis in de Annakerk.

Gebedsdienst vormelingen – vastenactie 24 maart

Elders in dit blad is de vastenactie vermeld. Ook met de vormelingen willen we hier aandacht aan besteden. Met álle vormelingen (dat zijn er 33 verspreid over verschillende scholen binnen ons cluster) gaan we activiteiten op touw zetten om geld in te zamelen, maar ook om hen een stukje bewustwording mee te geven. Op zondag 24 maart bent u welkom in de St. Andreaskerk om 14.00 uur! Met de vormelingen samen en voorgegaan door kapelaan Blom vieren we een gebedsdienst en nadien zullen we verschillende spulletjes verkocht ten bate van de vastenactie.

Palmpasen – palmtakjes?

In het weekend van 13 en 14 april vieren we palmpasen. Een belangrijk moment dat het begin van de Goede Week markeert op weg naar Pasen. We willen graag palmpasentakjes zegenen en deze aan u meegeven; men kan ze dan achter een kruisbeeld zetten. Het palmtakje is een symbool van hoop en hoop heeft altijd te maken met toekomst. Het palmtakje áchter het kruisbeeld is het teken dat ná Goede Vrijdag altijd Pasen gevierd wordt. Sinds vorig jaar hebben de buxus een geduchte vijand gekregen: de buxusmot! Het is dan ook voor onze parochies erg lastig om aan (voldoende) buxus/palmtakjes te komen. Heeft u palmtakjes of kunt er aan komen? We houden ons graag aanbevolen! Gelieve met het secretariaat van de parochie of met een van de priesters contact opnemen.

Gift kerkopbouw

Onze catechiste Anita van den Berg is in de parochies St. Pancratius en H. Moeder Anna druk aan de slag. Haar accent ligt in dit seizoen vooral op de eerste H. Communie van leerlingen van Windekind en St. Tarcisius; ook is ze druk bezig met alle activiteiten rond het vormsel van ons hele cluster.

Steeds meer ideeën groeien: een kinderkoor? Samenkomsten voor ouders? Godsdienstlessen na de Communie? Enthousiasme werkt aanstekelijk! Van de familie Quanjel mogen we de voormalige patisserie/parochiekantoor weer gaan gebruiken, tegen betaling van de directe kosten (gas, licht etc.) en natuurlijk onder voorbehoud: bij het vinden van een koper, die we hen van harte gunnen, verlaten we direct het pand en zoeken we naar een andere oplossing. Daarnaast heeft een sponsor een mooie gift gegeven van € 5.000,- voor aanschaf materialen, kosten activiteiten etc. We zijn zeer benieuwd wat er allemaal groeien gaat!

Vastenactie 2019: Even minderen voor Thali

De Missionaire werkgroep vraagt uw aandacht voor de jaarlijkse Vastenactie.  De parochies uit Heerlen ondersteunen het Vastenactieproject Nepal: “Samen sterk, samen aan het werk voor een middelbare school in Thali, Nepal” R.K. Stichting Jeugdkring Chrisko gaat dit jaar wederom met  30 helpende handen naar Thali om te bouwen aan een betere toekomst voor velen. De basisschool is inmiddels gerestaureerd, de noodzakelijke voorzieningen zijn aangelegd en de kwaliteit van lessen wordt verbeterd.  Een groot deel van de kinderen in Thali gaan daardoor naar school. De volgende stap is het voortgezet onderwijs.  Als wij er samen voor kunnen zorgen dat de kinderen, naast vijf jaar basisonderwijs, drie jaar middelbaar onderwijs kunnen volgen, nemen hun kansen op de arbeidsmarkt flink toe. Voor de totale bouw van de middelbare school is een bedrag van €75.529,- begroot. Met dat bedrag realiseren wij de fundering van het gebouw, acht klaslokalen, twee toiletblokken, werk voor de lokale bevolking van de laagste kasten, alle bouwmaterialen en een betere toekomst  voor velen. “Samen sterk, samen aan het werk. Steen voor steen bouwen aan betere toekomst voor velen!”           Doet u ook mee?              Alvast bedankt!

Presentatiemis communicanten 30 maart

In de voorbereiding op hun Communie kennen we de traditie dat de communicanten zich voorstellen aan de mensen in de parochie, vaak aan de hand van het thema van hun Communie. Voor de communicanten van Tarcisius en Windekind vindt dit plaats op zaterdag 30 maart om 18.00 uur in de Moeder Anna.

Vieringen in onze kerk

Weekend 2/3 maart  2019

Achtste zondag door het jaar

Ev. Mc. 10, 13-16

Zaterdag 2 maart                           IN DAGKAPEL

18.00     Voor het geestelijk en materieel welzijn van alle parochianen

Maandag 4 maart

                                            Geen H. Mis

Vrijdag 8 maart

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Weekend 9/10 maart 2019

Eerste zondag van de Veertigdagentijd

Ev. Lc. 5, 27-35

Zaterdag 9 maart                           IN DAGKAPEL   

18.00     Overl. ouders Limpens-Vincken; voor alle zieke parochianen

Maandag 11 maart

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 15 maart

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Weekend 16/17 maart 2019

Tweede zondag van de Veertigdagentijd

Ev. Mt. 5, 43-48

Zaterdag 16 maart                         IN DAGKAPEL

18.00     Voor het geestelijk en materieel welzijn van alle parochianen

Maandag 18 maart                      

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 22 maart

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Weekend 23/24 maart 2019

Derde zondag van de Veertigdagentijd

Ev. Lc. 15, 1-3 + 11-32

Zaterdag 23 maart                         IN DAGKAPEL

18.00     Voor alle zieke parochianen

Maandag 25 maart

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur 

Vrijdag 29 maart

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Weekend 30/31 maart 2019

Vierde zondag van de Veertigdagentijd

Ev. Lc. 18, 9-14

Zaterdag 30 maart                         IN GROTE KERK

                              Presentatiemis communicanten             

18.00     Voor het geestelijk en materieel welzijn van alle parochianen

Maandag 1 april

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 5 april

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Weekend 6/7 april 2019

Vijfde zondag van de Veertigdagentijd

Ev. Joh. 7, 40-53

Zaterdag 6 april                              IN DAGKAPEL

18.00     Voor alle zieke parochianen

Maandag 8 april

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 12 april

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur