Parochie-Nieuws Parochie Verschijning van de Onbevlekte Maagd – H. Pius X jaargang 28 / 2019 nr. 03/04 Maart/April
R.K. Pastorie – Gerard Bruningstraat 2 – 6416 EB Heerlen tel. 045-5426767
e-mail: parochiemolenberg@ziggo.nl
website: www.parochie-molenberg.nl

Van vastelaovend nao vasten

Er zijn twee theorieën over de herkomst van het woord ‘carnaval’. De ene theorie zegt dat het woord komt van ‘carrus navalis’, ofwel narreschip. Dit komt reeds voor in de middeleeuwen; er wordt een schip op een kar gebouwd. Daar stoelt ook de traditie op van de ‘Blauw Sjuut’ in Heerlen. De maandag voor carnaval (25 februari) vertrekt de Blauw Sjuut om door heel Limburg de carnaval in te luiden. Heel bijzonder is, en uniek, dat dit jaar de nieuwe bisschop Harrie Smeets de Blauw Sjuut komt inzegenen, omstreeks 12.45 uur op het Pancratiusplein. Een andere theorie is dat het woord carnaval komt van ‘carne vale’ ofwel ‘vaarwel vlees’. Deze uitleg laat de band tussen carnaval en veertigdagentijd beter zien. Het woord ‘vastelaovend’ (in het Venlose wordt het woord carnavals zelfs nauwelijks gebruikt) laat helemaal de band met vastentijd zien. Vastelaovend is niet primair een feest van hossen, drinken en uit je dak gaan; daarvoor kun je naar elk willekeurig feest gaan en kun je in het hele land vinden. Vastelaovend heeft te maken met een identiteitsgevoel en met verbroedering; eigenlijk kun je vastelaovend nooit helemaal goed uitleggen… Als christenen breekt daarna de tijd aan van vasten. In wezen óók een tijd van verbroedering, maar dan meer op een nodige bezinnende manier. Verbroedering betekent jezelf aan de kant schuiven om aandacht te hebben voor de ander. Jezelf iets ontzeggen om zelfdiscipline op te bouwen en te denken aan degenen die het minder hebben; hetgeen je daarop bespaard kun je gebruiken als aalmoes om concreet de ander te helpen; daarbij mag het gebed niet ontbreken om je eigen relatie met God en met de medemens te versterken. De drie dingen die ik onderstreept heb mogen voor ons aandachtspunten zijn. Ik wens jullie allemaal een gezonde en goede carnavalstijd toe en voor daarna een mooie en zinvolle bezinningstijd.

Kapelaan Rick Blom

Stille Omgang 16 maart

Elk jaar wordt er een bedevaart gehouden naar Amsterdam om het heilig Mirakel te herdenken. Op 15 maart 1345, zo vertelt de overlevering, lag een man in een huis aan de Kalverstraat ziek op bed en vreesde te sterven. Hij liet een priester roepen om hem te bedienen en van het Heilig Sacrament (de Hostie) te voorzien. Na het nuttigen van de hostie moest de zieke overgeven en werd het braaksel in het brandende haardvuur van zijn kamer geworpen. De volgende dag bleek dat hij niet alleen de hostie onbeschadigd had uitgebraakt, maar bovendien dat het vuur het deze niet had aangetast. Was dat nog niet opmerkelijk genoeg: de hostie die de volgende dag door de priester van de Oude of Nicolaaskerk weer was opgehaald, keerde vanuit de Oude Kerk op wonderbaarlijke wijze in het huis van de man terug. Dit herhaalde zich daarna nog eens tweemaal. Ter ere van het Mirakel, groeide Amsterdam in de 14e en 15e eeuw tot een belangrijk bedevaartcentrum. Jaarlijks werden er grootse en pompeuze sacramentsprocessies gehouden. Maar aan deze cultus kwam een abrupt einde toen in 1578 het stadsbestuur overging in protestantse handen en katholieke Amsterdammers hun toevlucht moesten zoeken in schuilkerken. Voor de jaarlijkse viering en verering van het Mirakel kwam men bijeen in de Begijnhofkapel. Toen in de 19e eeuw in Nederland het katholieke geloof weer openlijk was toegestaan, kwam de Mirakeldevotie langzaam weer op gang. De Amsterdammer Joseph Lousbergh ontdekte een geschrift waarop de precieze middeleeuwse route van de Mirakelprocessie beschreven stond. Samen met vriend Carel Elsenburg besloot hij in 1881 die route weer op devotionele wijze, in ‘stille omgang’, na te lopen. En zo geschiedde en groeide dit gebeuren en vandaag de dag lopen er ongeveer 7.000 mensen mee met deze Stille Omgang.

De Stille Omgang wordt gehouden op 16 maart; rond 19.00 uur vertrekt er een bus vanaf het station Heerlen, onderweg wordt er gebeden en na de route te hebben gelopen in Amsterdam is er omstreeks 01.30 uur een Eucharistieviering. U kunt zich aanmelden om mee te gaan bij het secretariaat van uw parochie; deelnamebedrag is 25 euro. In het volgend blad komen specifiekere info om op te geven.

Heilige Missen in onze Kerk

Zondag 03 maart 2019 Achtste Zondag door het jaar

1ste lez.:    Sir. 27,4-7  2e lezing: 1 Kor. 15,54-58 Evangelie: Lc. 6,39-45

Celebrant:  Kapelaan Blom

10.00 uur:   H.. Mis voor: Zeswekendienst Jacques  Janssen; Trees Muijs-de Haas (coll.).

Woensdag 06 maart 2019 Aswoensdag. Begin van de 40-dagentijd

Zang:         Young Spirit

19.00 uur:   H. Mis voor: Sjef Alberigs (fam); Voor de zielen in het vagevuur; G. Meens (stg.); Ben van Acker (fam.).

Zondag 10 maart 2019 Eerste zondag van de 40-dagentijd

1ste lez.: Deut. 26,4-10 2e lezing: Rom. 10,8-13  Evangelie: Lc. 4,1-13

Celebrant:  Prof. Rohling

10.00 uur:   H. Mis voor: Pastoor Riga (stg.).

Woensdag 13 maart 2019 in de 1e week van de 40-dagentijd

19.00 uur:   H. Mis voor: Voor de zielen in het vagevuur; Maria Förster (stg.); Mgr. Nicolaije (stg.); Ben van Acker (fam.).

Zondag 17 maart 2019 Tweede zondag van de 40-dagentijd

1ste lez.: Gen. 15,5-12.17-18 2e lezing: Fil. 3,17-4,1 of 3,20-4,1 Evangelie: Lc. 9,28b-36

Celebrant: Prof. Stevens

10.00 uur:   H. Mis voor: Voor de parochie.

Woensdag 20 maart 2019 in de 2e week van de 40-dagentijd

19.00 uur:   H. Mis voor: Voor de zielen in het vagevuur; H. Pijpers-Meens (stg.); Ben van Acker (fam.).

Zondag 24 maart 2019 Derde zondag van de 40-dagentijd

1ste lez.: Ex. 3,1-8a.13-15 2e lezing: 1 Kor. 10,1-6.10-12  Evangelie: Lc. 13,1-9

Celebrant: Deken Schreurs

10.00 uur:   H. Mis voor: Pastoor J. Pijpers (stg.).

Woensdag 27 maart 2019 in de 3e week van de 40-dagentijd

19.00 uur:   H. Mis voor: Voor de zielen in het vagevuur; Overl. fam. Duysings (stg.); Ben van Acker (fam.).

Zondag 31 maart 2019 Vierde zondag van de 40-dagentijd.

Zondag Laetare

1ste lez.: Joz. 5,9a.10-12 2e lezing: 2 Kor. 5,17-21 Evangelie: Lc. 15,1-3.11-32

Celebrant:  Pastoor Jacobs

10.00 uur:   H. Mis voor: Voor onze parochiegemeenschap.

Woensdag 03 april 2019 in de 4e week van de 40-dagentijd

19.00 uur:   H. Mis voor: Voor de zielen in het vagevuur; G. Meens (stg.); Ben van Acker (fam.).

Zondag 07 april 2019 Vijfde zondag van de 40-dagentijd.

1ste lez.: Jes. 43,16-21 2e lezing: Fil. 3,8-14 Evangelie: Joh. 8,1-11

10.00 uur:   H. Mis voor: Jaardienst Huub en Mia Swelsen; Trees Muijs-de Haas (coll.); Jacques Janssen (coll.)

Woensdag 10 april 2019 in de 5e week van de 40-dagentijd

19.00 uur:   H. Mis voor: Voor de zielen in het vagevuur; Ben van Acker (fam.).

Deken Schreurs viert 31 maart 60-jarig priesterfeest

Sinds enige tijd woont oud-deken Schreurs van Schinnen in Parc Imstenrade, van waaruit hij zich zeer beschikbaar opstelt om te vervangen waar nodig. Wij zijn hem daar zeer dankbaar voor!

Dit jaar is hij 60 jaar priester; een feest, dat hij slechts bescheiden wil vieren. Daarom zal hij voorgaan op zondag 31 maart om 10.00 uur in de Elisabethkapel van Parc Imstenrade, waarna eenieder de gelegenheid is hem de hand te reiken.

Wij wensen hem van harte proficiat en danken hem voor zijn inzet!

Wie gaat in september 2019 mee naar Lourdes?

Na een geweldige reis vorig jaar wisten we het zeker: dit moeten we in 2019 opnieuw doen. De reis was een schot in de roos: met 35 personen waren we echt één groep in Lourdes! Mensen die er tegenop gezien hadden om alleen te gaan, voelden zich gedragen door de groep. Wie door leeftijd of handicap een handje extra nodig had, wist zich gedragen zonder ooit het gevoel te hebben “lastig” te zijn.

Vanwege deze positieve ervaring en de vraag van verschillende kanten om dit in 2019 nog een keer te doen, hebben kapelaan Blom en Jeugdkring Chrisko besloten om in 2019 opnieuw met een eigen groep naar Lourdes te reizen, binnen de reis die georganiseerd wordt door Huis voor de Pelgrim.

Wie geïnteresseerd is, vindt hieronder de basisinformatie over deze reis:

*   De reis vindt in 2019 plaats van 6 tot en met 11 september.

*   We reizen per vliegtuig, vanaf vliegveld Beek.

*   We verblijven in 4-sterren (zorg)hotel Roissy, dat goed toegankelijk is en slechts op 3 minuten loopafstand van het Heiligdom gelegen is.

*   Verblijf is op basis van volpension, dat wil zeggen drie goede maaltijden per dag.

*   De reis kost €895 per persoon, op basis van tweepersoonskamer.

*   Toeslag voor een 1-persoons kamer bedraagt €180.

*   Iedereen kan mee: jong en oud, ziek of gezond. Voor mensen met een lichte zorgvraag (zoals hulp bij steunkousen aan/uittrekken, hulp bij persoonlijke verzorging, hulp bij medicatie, etc.) gaan er verpleegkundigen mee in de groep. Ook als u een zwaardere zorgvraag heeft, kunt u natuurlijk met ons meegaan. U verblijft dan in het Accueil op het Heiligdom en wordt telkens opgehaald om aan te sluiten bij onze groep.

*   Mensen met medische indicatie en een CZ zorgverzekering kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een korting op de reissom. In ieder geval geldt dan dat u de afgelopen 5 jaar geen gebruik gemaakt heeft van deze regeling.

Voorafgaand aan de reis is er een bijeenkomst voor alle deelnemers om kennis te maken en ons gezamenlijk voor te bereiden op de reis. Tijdens de reis zorgen wij voor een dagelijks verslag op onze website voor de thuisblijvers. Na de reis organiseren wij een reünie bijeenkomst, waar we met elkaar terug kunnen kijken op de reis aan de hand van foto’s en video.

Voor meer informatie over de reis, aanmelding voor de informatiebijeenkomst of het opvragen van een inschrijfformulier kunt u contact opnemen met: Secretariaat Jeugdkring Chrisko

06-21891859 secretariaat@jeugdkringchrisko.nl

Wo Du nicht bist Herr Organist da schweigen alle Flöten

Bovenstaande Duitse uitdrukking kennen we allemaal en betekent zoveel als: zonder geld valt er niets te organiseren.

Maar in deze oproep nemen we de uitdrukking heel letterlijk: we zijn naarstig op zoek naar organisten die de Heilige Missen in de Anna Kerk in Bekkerveld en in de Kerk van Molenberg muzikaal willen opluisteren. Weliswaar valt een H. Mis zonder organist nog wel te regelen, maar de muzikale omlijsting werkt bijzonder sfeerverhogend en inspirerend. Het orgelspel ondersteunt ook de (volks)zang tijdens de H. Mis en zingen is dan dubbel bidden, zo zou je kunnen zeggen. Daarom zouden we erg verheugd zijn al zich nieuwe organisten voor onze parochiefederatie aanmelden.

Bent u, of kent u een organist, neem dan contact op met Erland Dohmen van het locatiebestuur van onze parochiefederatie:

M: 06-55196774 of e: erland.dohmen@home.nl

Palmpasen – palmtakjes?

In het weekend van 13 en 14 april vieren we palmpasen. Een belangrijk moment dat het begin van de Goede Week markeert op weg naar Pasen. We willen graag palmpasentakjes zegenen en deze aan u meegeven; men kan ze dan achter een kruisbeeld zetten. Het palmtakje is een symbool van hoop en hoop heeft altijd te maken met toekomst. Het palmtakje áchter het kruisbeeld is het teken dat ná Goede Vrijdag altijd Pasen gevierd wordt. Sinds vorig jaar hebben de buxus een geduchte vijand gekregen: de buxusmot! Het is dan ook voor onze parochies erg lastig om aan (voldoende) buxus/palmtakjes te komen. Heeft u palmtakjes of kunt er aan komen? We houden ons graag aanbevolen! Gelieve met het secretariaat van de parochie of met een van de priesters contact opnemen.

Filmavond 11 maart

Op 18 februari draaiden we de film ‘Bernadette’ en hebben we het verhaal gezien van de verschijningen van Maria in Lourdes. Op 11 maart volgt ‘deel 2’ en gaat verder waar het 1e deel gestopt is: het leven van Bernadette in Nevers, in het klooster. Deze film is prima te zien zonder per sé het eerste deel te hebben bekeken. Vanaf 19.00 uur is er inloop. Na een korte inleiding starten we om 19.30 uur met de film. Iedereen is welkom in de Ontmoetingsruimte (parochiezaal) van de St. Josephkerk; als u voor de hoofdingang staat, rechts langs de kerk af naar de achterkant en de trappen af.

Schenken met volledige belastingaftrek

Overweegt U een schenking aan uw kerk te doen? Weet U dan dat, onder bepaalde voorwaarden,deze schenking volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting? Uw kerk is namelijk een ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling). Hierdoor zijn met name periodieke giften volledig aftrekbaar. Mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: Jaarlijks wordt een zelfde bedrag overgemaakt. Dit over een periode van minimaal 5 jaar. Er is een einddatum vastgelegd. In een overeenkomst opgemaakt tussen U en de ANBI worden deze zaken vastgelegd. Vanaf de ondertekening van de overeenkomst door U en een gemachtigde van de kerk is deze geldig. Beide partijen ontvangen een kopie, die bij navraag aan de Belastingdienst moet worden voorgelegd.Het opstellen van deze overeenkomst kan zonder tussenkomst van een notaris en er zijn ook geen kosten aan verbonden. Een blanco overeenkomst met uitleg hoe in te vullen, vindt U op de site van de Belastingdienst. Het verschil met een gewone schenking is dat deze 100% aftrekbaar is en dat er ook geen drempel of maximum bedrag geldt. Het kan dus ook voor Uaantrekkelijk zijn uw kerk een schenking te doen. Wilt U meer hierover weten? Alle informatie hierover vindt U op de site van de Belastingdienst. Is het desondanks niet duidelijk of wilt u hulp bij het invullen, neem dan contact op met het parochiesecretariaat.

Gebedsdienst vormelingen – vastenactie 24 maart

Elders in dit blad is de vastenactie vermeld. Ook met de vormelingen willen we hier aandacht aan besteden. Met álle vormelingen (dat zijn er 33 verspreid over verschillende scholen binnen ons cluster) gaan we activiteiten op touw zetten om geld in te zamelen, maar ook om hen een stukje bewustwording mee te geven. Op zondag 24 maart bent u welkom in de St. Andreaskerk om 14.00 uur! Met de vormelingen samen en voorgegaan door kapelaan Blom vieren we een gebedsdienst en nadien zullen we verschillende spulletjes verkocht ten bate van de vastenactie.

Bezorgers parochienieuws gezocht!

Zijn er mensen die graag een wandeling maken en dan tevens ons willen helpen met het bezorgen van het parochienieuws? We vragen dringend om hulp voor enkele straten te weten: de van Alphenstraat en de van Lennepstraat Wilt u ons helpen dan kunt u contact opnemen met mw. Hollanders tel. 045-5712413 Of mw. Visschers Tel. 045-5417123.

Wij zijn heel dankbaar met een nieuwe vrijwilliger.

Bijbelbijeenkomst

Op elke 2e woensdag van de maand komen we samen om ons te verdiepen in de bijbel; rode draad vormt het leven van de apostelen. U bent welkom op woensdag 13 maart van 14.30 uur tot uiterlijk 16.00 uur in de Ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk. U wordt van koffie voorzien en na afloop bidden we het middaggebed.

Bereikbaarheid pastorie:

Het secretariaat van de Federatie MAMM is op dinsdagmorgen tussen 10.00 – 12.00 uur bereikbaar. Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 13 april t/m 24 mei 2019: Dinsdag 02 april 2019

In spoedgevallen kunt u kapelaan op zijn gsm bereiken

Deken Bouman                               045 – 5713682

Pastorie Molenberg                         045 – 5426767

Kapelaan R. Blom                            06 – 55722869

Diaken A. Jegerings                        045 – 5411699

Mw. A. Hollanders                           045 – 5712413

Thuiscommunie:

De H. Communie wordt door kapelaan Rick Blom en diaken Ton Jegerings rondgebracht naar zieken en thuiszittenden. U kunt  zich aanmelden voor de maandelijkse thuiscommunie. U heeft de keuze om de thuiscommunie te ontvangen op de 1ste vrijdag of de 1ste zaterdag van de maand. Opgave bij kapelaan Blom of diaken Jegerings

Rekeningnummer kerkbestuur Ing-bank: NL87INGB0001057112

t.n.v. RK ­kerk­bestuur Verschijning vd Onbevlekte Maagd