Parochiesecretariaat Gerard Bruningstraat 2

6416 EB  Heerlen. Tel 045-5426767. Openingstijd: dinsdagmorgen van 10-12 uur. Dit parochiebulletin geldt voor vijf weken. Misintenties kunt u opgeven tot uiterlijk vrijdag 22 februari 2019 op bovenstaand nummer of via e-mail parochiemoederanna@gmail.com

Over de drempel van het nieuwe jaar

Welkom in 2019! Veel herinneringen van 2018 liggen ons nog vers in het geheugen. Wij zijn dankbaar voor de velen, die samen bij welke gelegenheid dan ook in verbondenheid met onze parochies de feestdagen vierden. Vooral ook zijn we dankbaar voor alle priesters, diaken, catechisten, koren, kerkschoonmakers, kerststalbouwers, kerkversierders, lectoren, kosters, acolieten, misdienaars, makers en rondbrengers van het parochieblad, websitebouwers…. Iedereen die op welke manier dan ook eraan heeft bijgedragen dat we Kerstmis konden vieren. Een indrukwekkende lijst vrijwilligers, waarbij ik zeker iemand vergeten ben….. Dankbaar zijn we ook voor de (opgeteld) duizenden, die met Kerstmis in één van onze kerken een thuis vonden bij de vieringen. Want Kerstmis vierden we met elkaar!

Als dankbare herinnering uit 2018 nemen we ook de benoeming en de wijding van onze nieuwe bisschop Harrie Smeets mee, en ook de manier waarop hij door zovelen positief ontvangen en welkom geheten is. Een goede start is het halve werk!

Helaas was niet alles geweldig…. Mensen kampten met hun gezondheid, enkelen overleden zelf bij de feestdagen. In Den Haag wordt een continue kerkdienst gehouden, om ervoor te zorgen dat het gezin niet wordt uitgezet (https://kerkasielbethel.nl/) Kinderen vrezen te moeten gaan naar een land, dat ze niet kennen… is er plaats in de herberg?

2019 zal ook ongetwijfeld een jaar van zowel mooie als van moeilijke dingen worden. Maar we willen dit jaar met elkaar ingaan, “elkaar” wil zeggen: met onze medemensen, bekend en onbekend; met Christus, in de kerstnacht voor ons geboren; met de Vader, voor wie wij als zijn kinderen zijn; met de heilige Geest, die ons kracht geeft om ons geloof handen en voeten te geven in het leven van elke dag.

Graag wens ik iedereen van harte heel veel zegen over 2019 en het vermogen, er ook zelf wat van te maken!

Hans Bouman,Pastoor-deken

Kerkbalans

Nee, de nieuwe bisschop betaalt onze rekeningen niet… ook de paus doet dat niet… Gelukkig krijgen we van de overheid subsidie voor de kerkgebouwen wanneer ze een rijkmonumentale status hebben, maar verder krijgen we geen geld. Als geloofsgemeenschap moeten we zelf onze rekeningen betalen!

En dat doen we ook: gebouwen, salarissen, activiteiten… We kunnen dat door een kleine winst op de kaarsen, een beetje door opbrengst vanuit bezit, iets door de collectes. Maar de belangrijkste inkomstenbron van de parochie is de kerkbijdrage. Iedereen vindt het bij een vereniging logisch om contributie te betalen. Ook het mobiele abonnement, netflix en andere zaken rekenen erop dat ze betaald worden… bij de kerk gaat het niet anders. Natuurlijk zijn er mensen die het niet kunnen missen, daarvoor hebben we alle begrip. Gelukkig zijn er ook mensen die meer dan gemiddeld betalen als een extra duw in de rug. Super! Maar als iedereen nu al eens € 10,- per maand per adres zou betalen, dan zouden de financiële zorgen van de penningmeester heel wat kleiner zijn. Doet u mee? Dankuwel!

Carnavalsmissen 10, 17 en 24 februari

In onze parochies hebben we in de komende maand februari verschillende carnavalsmissen die voorgegaan worden door kapelaan Blom.

We trappen af in de Pancratiuskerk met de caranavalsvereniging V.v. De Eekheuëre Heële op 10 februari om 11.30 uur. Van harte heten we hen welkom in onze parochie! Het is hun primeur in deze kerk én dat ook nog eens tijdens hun jubileumseizoen! Dit jaar bestaan ze maar liefst 4 X 11 jaar en ze vieren het uitbundig onder het motto ‘Bòh… zaag noe z11’. Als jubileumprins mag Bas Ortmans zich verheugen om op een onvergetelijk seizoen. De carnavalsmis wordt opgeluisterd door dialekkoer ‘Neet Mis’.

Op zondag 17 februari om 11.11 is het de beurt aan C.V. De Soeplummele en Stichting Jeugdcarnavals Heerlerbaan in de St. Josephkerk. De soeplummele hebben de traditie om reeds op 11 november de proclamatie te laten plaatsvinden. Prins Kevin I Ariëns zwaait de scepter, samen met zijn zus als adjudante. De jeugdprins is Lucas I en bloemenmeisje Lianne. Maar tijdens de revue op zondag 10 februari in de admiraal zal bekend worden wie het nieuwe jeugdpaar zal worden en zullen we hen kunnen verwelkomen bij de carnavalsmis. Heerlerbaan kent meerdere carnavalsverenigingen; we hopen dat zij zich allemaal zullen aansluiten! De carnavalsmis zal worden opgeluisterd door ‘De Deulkes’.

Als lid van de Raad van 11 van de C.V. De Vlavrèters mag kapelaan Blom voorgaan in de carnavalsmis op zondag 24 februari om 10.00 uur in de St. Martinuskerk in Welten. Op vrijdag 4 januari werd afscheid genomen van prins Guido II en werd prins Michiel I Piefer uitgeroepen tot nieuwe prins van Welte-Bensroa. Het jeugdduo ……………….. gaat de jeugd voorop als jeugdprins en bloemenmeisje. Tijdens de carnavalsmis heten we hen allemaal van harte welkom! De carnavalsmis wordt opgeluisterd door het koor ‘Welten Vocaal’ (voorheen WF-koor), samen met ‘De Deulkes’ Zo krijgt de carnavalsmis in Welten nog eens een Heerlerbaans tintje… Maar dat is juist vastelaovend! We doorbreken grenzen en we vieren samen!

Bijbelgroep 13 februari

Onder leiding van kapelaan Blom komen we elke maand samen om ons te verdiepen in de bijbel. Dat klinkt misschien zwaar, maar op een zo laagdrempelig mogelijke manier willen we kijken naar wat er in de bijbel staat zodat we er een steeds beter begrip van krijgen. De komende tijd bekijken we de apostelen van dicht bij. Wat maken zij? Wat leren ze onderweg van Jezus? Het is altijd weer opnieuw heel verrassend om te ontdekken hoeveel wij zelf kunnen leren van de verhalen uit de bijbel! Elke 2e woensdag komen we samen in de Ontmoetingsruimte en kom gerust een keer een kijkje nemen! Op woensdag 13 februari komen we samen in de Ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk om 14.30 uur. Er is koffie/thee en rond 16.00 uur ronden we af. Tussendoor houden we een korte pauze.

Filmavond 18 februari

We zijn begonnen met een reeks van filmavonden. Deze vinden telkens plaats op de 2e maandag van de maand. Let op!!! In februari vindt deze plaats op de 3e maandag: maandag 18 februari. We beginnen om 19.30 uur met een korte inleiding door kapelaan Blom en daarna starten we de film. In de maand februari 1858 kreeg Bernadette Soubirous in Lourdes een verschijning van Maria. Een prachtige film ‘Bernadette’ die de moeite waard is.

Stille Omgang 16 maart

Wij willen u er nu al op attenderen dat de Stille Omgang naar Amsterdam op 16 maart is. U kunt zich aanmelden om mee te gaan bij het secretariaat van uw parochie; deelnamebedrag is € 25,- .In ons volgende bulletin komen we hierop uitgebreid op terug.

Wie gaat in september 2019 mee naar Lourdes?

Na een geweldige reis vorig jaar wisten we het zeker: dit moeten we in 2019 opnieuw doen. De reis was een schot in de roos: met 35 personen waren we echt één groep in Lourdes! Mensen die er tegenop gezien hadden om alleen te gaan, voelden zich gedragen door de groep. Wie door leeftijd of handicap een handje extra nodig had, wist zich gedragen zonder ooit het gevoel te hebben “lastig” te zijn.

Vanwege deze positieve ervaring en de vraag van verschillende kanten om dit in 2019 nog een keer te doen, hebben kapelaan Blom en Jeugdkring Chrisko besloten om in 2019 opnieuw met een eigen groep naar Lourdes te reizen, binnen de reis die georganiseerd wordt door Huis voor de Pelgrim.

Wie geïnteresseerd is, vindt hieronder de basisinformatie over deze reis:

  • De reis vindt in 2019 plaats van 6 tot en met 11 september.
  • We reizen per vliegtuig, vanaf vliegveld Beek.
  • We verblijven in 4-sterren (zorg)hotel Roissy, dat goed toegankelijk is en slechts op 3 minuten loopafstand van het Heiligdom gelegen is.
  • Verblijf is op basis van volpension, dat wil zeggen drie goede maaltijden per dag.
  • De reis kost € 895 per persoon, op basis van tweepersoonskamer.
  • Toeslag voor een 1-persoons kamer bedraagt € 180.
  • Iedereen kan mee: jong en oud, ziek of gezond. Voor mensen met een lichte zorgvraag (zoals hulp bij steunkousen aan/uittrekken, hulp bij persoonlijke verzorging, hulp bij medicatie, etc.) gaan er verpleegkundigen mee in de groep. Ook als u een zwaardere zorgvraag heeft, kunt u natuurlijk met ons meegaan. U verblijft dan in het Accueil op het Heiligdom en wordt telkens opgehaald om aan te sluiten bij onze groep.
  • Mensen met medische indicatie en een CZ zorgverzekering kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een korting op de reissom. In ieder geval geldt dan dat u de afgelopen 5 jaar geen gebruik gemaakt heeft van deze regeling.

Voorafgaand aan de reis is er een bijeenkomst voor alle deelnemers om kennis te maken en ons gezamenlijk voor te bereiden op de reis. Tijdens de reis zorgen wij voor een dagelijks verslag op onze website voor de thuisblijvers. Na de reis organiseren wij een reünie bijeenkomst, waar we met elkaar terug kunnen kijken op de reis aan de hand van foto’s en video.

Hebt u interesse om mee te gaan met deze bedevaart naar Maria? Er liggen binnenkort kleine folders over de Lourdesreis achterin de kerken in Heerlen Zuid. Als u zich wilt aanmelden voor de reis kunt u via onderstaande gegevens een inschrijfformulier opvragen. Als u zich aanmeldt via ons aanmeldformulier, weet u zeker dat u bij deze groep in het hotel geplaatst wordt.

Voor meer informatie over de reis, aanmelding voor de informatiebijeenkomst of het opvragen van een inschrijfformulier kunt u contact opnemen met:

Secretariaat Jeugdkring Chrisko, 06-21891859 , secretariaat@jeugdkringchrisko.nl

Annaparochianen, laat U horen……….

De Annaparochie en de parochie van Molenberg vormen al enkele jaren een federatie, met behoud van ieders eigen authenticiteit. Deze federatie heeft een eigen bestuur, het locatiebestuur, dat locale aangelegenheden behandelt. Van dit locatiebestuur maken nu naast Pastoor- deken Hans Bouman 4 leden deel uit die hun “roots” hebben liggen in de Parochie van Molenberg. Het locatiebestuur zou het fantastisch vinden als ook parochianen vanuit de Annaparochie lid willen worden van dit locatiebestuur. Hoe meer bestuursleden vanuit beide parochies, hoe meer evenwichtige vreugd, toch? Daarom vanuit het locatiebestuur deze uitnodiging en oproep aan de Annaparochianen: uw mening telt en wordt graag gehoord, dus meld u aan! 

Voor nadere info of aanmelding: Erland Dohmen 06-55196774

e: erland.dohmen@home.nl

Vieringen in onze kerk

Weekend 26/27 januari 2019

Derde zondag door het jaar

Ev. Mc. 3, 20-21

Zaterdag 26 januari                       IN DAGKAPEL

18.00     Voor het geestelijk en materieel welzijn van alle parochianen

Maandag 28 januari       H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 1 februari

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Weekend 2/3 februari 2019

Vierde zondag door het jaar

Ev. Lc. 2, 22-40

Zaterdag 2 februari                       IN DAGKAPEL   

18.00     Voor alle zieke parochianen

Maandag 4 februari

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Jacques Rosenboom; voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 8 februari

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Weekend 9/10 februari 2019

Vijfde zondag door het jaar

Ev. Mc. 6, 30-34

Zaterdag 9 februari                       IN DAGKAPEL

18.00     Voor het geestelijk en materieel welzijn van alle parochianen

Maandag 11 februari                   

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 15 februari

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Weekend 16/17 februari 2019

Zesde zondag door het jaar

Ev. Mc. 8, 1-10

Zaterdag 16 februari                     IN DAGKAPEL

18.00     Voor alle zieke parochianen

Maandag 18 februari

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur 

Vrijdag 22 februari 2019              Cathedra van de heilige apostel Petrus

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Weekend 23/24 februari 2019

Zevende zondag door het jaar

Ev. Mc. 9, 2-13

Zaterdag 23 februari                     IN DAGKAPEL   

18.00     Zegen over het leven van J.M. Jobses; voor het geestelijk en materieel welzijn van alle parochianen

Maandag 25 februari

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 1 maart

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur