Parochiesecretariaat Gerard Bruningstraat 2, 6416 EB Heerlen. Tel 045-5426767. Openingstijd: dinsdagmorgen van 10-12 uur.
Dit parochiebulletin geldt voor zeven weken. Misintenties kunt u opgeven
tot uiterlijk vrijdag 18 januari 2019 op bovenstaand nummer of via
e-mail parochiemoederanna@gmail.com


Advent 2018
We hebben dit jaar met alle communicanten en vormelingen van de 6 parochies in Heerlen Zuid adventskransen geknutseld. Hierdoor lagen er veel kransen op de trappen van de priesterkoren in de parochies H. Moeder Anna kerk (Bekkerveld), de St. Josephkerk (Heerlerbaan) en de St. Martinuskerk (Welten), het waren echte kunstwerken.
Tijdens de eerste Advent Missen, werden deze kransen gezegend door kapelaan Blom en deken Bouman. De vormelingen, communicanten en andere kinderen hebben hun eigen gezegende adventskransen na de mis mee naar huis genomen. Het waren drukke en gezellige missen.
We willen graag alle moeders, vaders, tantes, oma’s en de vrijwilligers van de parochies bedanken voor hun hulp!

Onderweg naar Kerstmis
We zijn een geloof van “onderweg”: Kerstmis brengt dat mooi tot uitdrukking. Jozef onderweg met Maria en het kind, engelen onderweg naar herders, herders naar de stal, de ster naar de wijzen, de wijzen naar koning Herodes, de wijzen naar de stal, Jozef, Maria en Jezus naar de tempel, naar Egypte, naar Nazareth… en ga zo maar door. Tegelijkertijd staan we even stil: Jozef en Maria bij de geboorte, de herders en de wijzen in de stal. Met Kerstmis mogen wij, mensen onderweg, even stil staan; even stil worden. In de hectiek van elke dag vinden we een rustmoment van vertedering bij dit Kerstkind, dat voor ons onderweg gegaan is vanuit de hemel, met ons onderweg wil gaan door dit leven naar eeuwig leven. Van harte nodig ik u daarom uit om in één van onze kerken, of waar ook ter wereld, even stil te staan en stil te worden.
In een wereld waar zo veel drukte is, ook vaak drukte om niets, realiseren we ons bij het Kerstkind, waar het echt om gaat. Mogen we vanuit de rust inspiratie ervaren, zelf mooie Kerstdagen beleven én meebouwen aan het Kerstgeluk van anderen!
Mede namens kapelaan Blom, de diakens en catechisten, de leden van het overkoepelend kerkbestuur en de lokale gremia, wens ik u allen van harte alvast een Zalig Kerstmis en een gezegend nieuwjaar!
Hans Bouman, deken

Kerstmis
Kerstmis is het feest van het licht, het feest van de geboorte van Jezus, de koning van de vrede. ‘God voelt zich niet te groot, om zich klein te maken’ en zo kon het gebeuren dat God een jonge vrouw uit Nazareth uitkiest om de moeder van Jezus te worden. Zo zien we dat God aan de kant staat van alles wat klein is, kwetsbaar en eenvoudig.
Jezus komt niet ter wereld in de hoofdstad Jeruzalem, maar in Bethlehem, in een kleine stal. Voor Jezus geen prachtig wiegje of kleertjes van kant. Een voerbak gevuld met hooi is zijn bedje en hij wordt in simpele doeken gewikkeld.
In de adventstijd wordt met 4 grote verlichte sterren op de Annakerk aangegeven hoeveel weken het nog duurt. Iedere week is er weer een extra ster verlicht zodat er met kerstmis 4 branden. Een prachtig gezicht op het Bekkerveld. In de kerk wordt in deze periode een grote kerststal opgebouwd. Het hoogtepunt is de gezinsmis die op 24 december om 17.30 uur wordt gehouden. Deze mis zal een warme en bijzondere invulling geven aan kerstmis. Bij deze dienst worden de kinderen nadrukkelijk betrokken. Er is immers zoveel te doen tijdens de mis. Een aantal kinderen van de basisscholen mogen het kerstverhaal uitbeelden. Er worden samen kerstliederen gezongen. Dit zal gebeuren onder begeleiding van het koperkwartet van de familie Mulkens en de organist. Maar dat is niet alles. Ook dit jaar zullen de leden van de Scouting Bekkerveld het vredeslicht de kerk binnen brengen. Heel bijzonder. Het vredeslicht wordt namelijk elk jaar in Bethlehem ontstoken en door scouts verspreid over de hele wereld. In Nederland halen de scouts het vredeslicht in Utrecht op en brengen het naar Heerlen om tijdens de gezinsmis met kerstmis aan iedereen die het wil uit te delen. Een mooi moment: het vredeslicht is immers een teken van hoop. Een klein lichtpuntje dat door het verspreiden in korte tijd uitgroeit tot een zee van licht. Na de mis kunnen de kinderen zich warmen aan het kampvuur dat met het vredeslicht ontstoken is en aan een beker warme chocomel.
Wij, als werkgroep, hopen dat veel ouders, samen met hun kinderen en familie deze mis bezoeken en samen een bijzondere invulling zullen geven aan kerstmis 2018. Tip: neem een glazen potje mee voor het vredeslicht.
Kinderen die graag een rol hebben in het kerstspel of taakje in de mis kunnen zich opgeven via de mail anita@pancratiusheerlen.nl.

Wijding nieuwe bisschop Mgr. Smeets 8 december
Even mocht Mgr. Smeets al te gast zijn in Heerlen: voorafgaand aan de wijding moest hij een ambtseed afleggen ten overstaan van een bisschop. Hij deed dit op 21 november in de Elisabethkapel van ParcImstenrade, waar hij eerder werd gedoopt. Een hele eer voor Heerlen! Het echte feest is natuurlijk de wijding zelf. Deze zal plaatsvinden op 8 december om 10:30 uur in de kathedraal in Roermond. Een reis op eigen gelegenheid naar Roermond raden wij u af, omdat dit alleen tot teleurstellingen zal leiden: voor de kathedraal zijn toegangsbewijzen uitgereikt, deze zijn zwaar overtekend en niet meer beschikbaar. Wel kunt u de Mis live volgen vanaf 10:30 uur via L1 en via de KRO op NPO2. Na afloop van de Mis is voor iedereen die wil een receptie in de Oranjerie in Roermond. De bisschop heeft aangegeven geen geschenken te willen ontvangen; een wens, die we natuurlijk respecteren. Wie wil, kan natuurlijk ook schriftelijk feliciteren: Mgr. drs. H.M.G. Smeets, Paredisstraat 10, 6041 JW Roermond.
Wij wensen hem van harte proficiat en veel zegen!

Schema met kerst nieuwjaar in ons cluster
Kerstavond valt dit jaar op de maandag. Op zondag 23 december hebben we besloten om in de ochtend de H. Missen te vieren zoals op de andere zondagen. Dit was vorig jaar nog anders omdat kerstavond op zondagavond viel. Hieronder een handig overzicht met alle vieringen binnen ons cluster rondom kerst en nieuwjaar:

Zondag 23 december
St. Andreas 10.30 Stilteviering
In de andere parochies zoals zondag


Maandag 24 december (kerstavond)
St. Pancratius 19.00 uur H. Mis
21.00 uur H. Mis
St. Martinus 17.30 uur gezinsviering
20.00 uur H. Mis
22.00 uur H. Mis
St. Joseph 18.00 uur gezinsmis
20.15 uur H. Mis
St. Elisabethkapel 19.00 uur H. Mis
St. Andreas 17.00 uur kleuterviering
18.00 uur familieviering
20.00 uur H. Mis
Molenberg 19.30 uur gezinsmis
Moeder Anna 17.30 uur gezinsmis


Dinsdag 25 december (1e kerstdag)
St. Pancratius 10.00 uur H. Mis
11.30 uur H. Mis
St. Martinus 10.00 uur H. Mis
St. Joseph 11.15 uur H. Mis
St. Elisabethkapel 10.00 uur H. Mis
St. Andreas 10.30 uur H. Mis
Molenberg 10.00 uur H. Mis
Moeder Anna 11.30 uur H. Mis


Woensdag 26 december (2e kerstdag)
St. Pancratius 11.30 uur H. Mis
St. Martinus 10.00 uur H. Mis
St. Joseph 11.15 uur H. Mis
St. Elisabethkapel 10.00 uur H. Mis
St. Andreas 10.30 uur Woord- en Communieviering


Maandag 31 december
Moeder Anna 18.30 uur H. Mis
St. Andreas 19.00 uur Oudjaarsviering


Dinsdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)
St. Pancratius 11.30 uur H. Mis
St. Martinus 10.00 uur H. Mis
St. Joseph 11.15 uur H. Mis
St. Elisabethkapel 10.00 uur H. Mis
St. Andreas 10.30 uur H. Mis
Molenberg 10.00 uur H. Mis

Doopsel
Op 3 november 2018 werd door pastoor Dautzenberg Cas Geluk gedoopt. Cas is het zoontje van de heer en mevr. Geluk-Dautzenberg en zij wonen Pluijmaekerstraat 10.

Overleden
Op 8 november 2018 overleed Sef Penders in de leeftijd van 93 jaar.
Hij werd op 14 november vanuit de Annakerk begraven.

Kerkbijdrage
Een jaar gaat snel….alles wat we doen, kunnen we doen dankzij uw financiële steun. Hebt u er al aan gedacht om uw kerkbijdrage over 2018 al over te maken? Anders zien we die graag alsnog tegemoet. Dank!

Weekend 8/9 december 2018
Tweede zondag van de Advent
Ev. Lc. 5, 17-26
Zaterdag 8 december IN DAGKAPEL
18.00 Voor het geestelijk en materieel welzijn van alle parochianen
Maandag 10 december
1800 Samen de rozenkrans bidden
18.30 Voor alle zielen in het vagevuur
Vrijdag 14 december H. Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar
18.00 Samen de rozenkrans bidden
18.30 Voor alle zielen in het vagevuur
Weekend 15/16 december 2018
Derde zondag van de Advent
Ev. Lc. 3, 10-18
Zaterdag 15 december IN DAGKAPEL
18.00 Overl. van de fam. Görtzen; voor alle zieke parochianen
Maandag 17 december
18.00 Samen de rozenkrans bidden
18.30 Mia Brouwer-Verstappen; voor alle zielen in het vagevuur
Vrijdag 21 december
18.00 Samen de rozenkrans bidden
18.30 Voor alle zielen in het vagevuur
Weekend 22/23 december 2018
Vierde zondag van de Advent
Ev. Lc. 1, 39-45
Zaterdag 22 december IN DAGKAPEL
18.00 Voor het geestelijk en materieel welzijn van alle parochianen
Maandag 24 december IN GROTE KERK
Gezinsmis met Kerstmis
17.30 Jacoba van der Leij
Dinsdag 25 december
1e Kerstdag IN GROTE KERK
11.30 Overl. ouders Limpens-Vincken
Vrijdag 28 december HH. Onnozele kinderen, martelaren
18.00 Samen de rozenkrans bidden
18.30 Jrd. Maria Görtzen; voor alle zielen in het vagevuur
Weekend 29/30 december 2018
Zondag onder het octaaf van Kerstmis
Ev. Lc. 2, 41-52
Zaterdag 29 december IN GROTE KERK
18.00 Zeswekendienst Sef Penders; Jacques Rosenboom; voor alle zieke parochianen
Maandag 31 december IN GROTE KERK
18.00 Samen de rozenkrans bidden
18.30 Voor alle zielen in het vagevuur
Vrijdag 4 januari 2019
18.00 Samen de rozenkrans bidden
18.30 Voor alle zielen in het vagevuur
Weekend 5/6 januari 2019
Openbaring des Heren
Ev. Mt. 2, 1-12
Zaterdag 5 januari IN GROTE KERK
18.00 Voor het geestelijk en materieel welzijn van alle parochianen
Maandag 7 januari
18.00 Samen de rozenkrans bidden
18.30 Voor alle zielen in het vagevuur
Vrijdag 11 januari
18.00 Samen de rozenkrans bidden
18.30 Voor alle zielen in het vagevuur
Weekend 12/13 januari 2019
Ev. Lc. 3, 15 16+21 22
Zaterdag 12 januari IN DAGKAPEL
18.00 Voor alle zieke parochianen
Maandag 14 januari
18.00 Samen de rozenkrans bidden
18.30 Voor alle zielen in het vagevuur
Vrijdag 18 januari
18.00 Samen de rozenkrans bidden
18.30 Voor alle zielen in het vagevuur
Weekend 19/20 januari 2019
Tweede zondag door het jaar
Ev. Joh. 2, 1-12
Zaterdag 19 januari IN DAGKAPEL
18.00 Voor het geestelijk en materieel welzijn van alle parochianen
Maandag 21 januari H. Maagd en martelares
18.00 Samen de rozenkrans bidden
18.30 Voor alle zielen in het vagevuur
Vrijdag 25 januari Bekering van de H. Apostel Paulus
18.00 Samen de rozenkrans bidden
18.30 Voor alle zielen in het vagevuur