Parochie-Nieuws

Parochie Verschijning van de Onbevlekte Maagd – H. Pius X

jaargang 27/28 / 2018/2019            nr. 12/01 December/Januari

R.K. Pastorie – Gerard Bruningstraat 2 – 6416 EB Heerlen

tel. 045-542 67 67

e-mail: parochiemolenberg@ziggo.nl

website: www.parochie-molenberg.nl

Onderweg naar Kerstmis

We zijn een geloof van “onderweg”: Kerstmis brengt dat mooi tot uitdrukking. Jozef onderweg met Maria en het kind, engelen onderweg naar herders, herders naar de stal, de ster naar de wijzen, de wijzen naar koning Herodes, de wijzen naar de stal, Jozef, Maria en Jezus naar de tempel, naar Egypte, naar Nazareth… en ga zo maar door. Tegelijkertijd staan we even stil: Jozef en Maria bij de geboorte, de herders en de wijzen in de stal.

Met Kerstmis mogen wij, mensen onderweg, even stil staan; even stil worden. In de hectiek van elke dag vinden we een rustmoment van vertedering bij dit Kerstkind, dat voor ons onderweg gegaan is vanuit de hemel, met ons onderweg wil gaan door dit leven naar eeuwig leven. Van harte nodig ik u daarom uit om in één van onze kerken, of waar ook ter wereld, even stil te staan en stil te worden.

In een wereld waar zo veel drukte is, ook vaak drukte om niets, realiseren we ons bij het Kerstkind, waar het echt om gaat. Mogen we vanuit de rust inspiratie ervaren, zelf mooie Kerstdagen beleven én meebouwen aan het Kerstgeluk van anderen!

Mede namens kapelaan Blom, de diakens en catechisten, de leden van het overkoepelend kerkbestuur en de lokale gremia, wens ik u allen van harte alvast een Zalig Kerstmis en een gezegend Nieuwjaar!

Hans Bouman, deken

Gezinsmis Kerstavond

Beste ouders en kinderen,

Bijna is het weer zover en vieren we het feest van Kerstmis, de geboorte van Jezus.

Dit feest zal gevierd worden op Heilige Avond 24 december om 19.30 uur in de kerk van de Molenberg.

Ook zal in samenwerking met het familiekoor Young Spirit van de Molenberg traditiegetrouw de geboorte van Jezus nagespeeld worden tijdens deze Heilige Mis. Om het verhaal zo compleet mogelijk te maken zijn wij zoek naar kinderen  (leeftijd niet belangrijk) en volwassenen (leeftijd ook niet belangrijk) om de rollen in te vullen van herders, engelen, koningen herbergiers.

Heb je interesse geef je dan zo spoedig mogelijk op via onderstaand strookje, bij de dirigent van het familiekoor Young Spirit en coördinator van het kerstspel Linda Janssen-Vellen.

Ringoven 37, 6372 DC Landgraaf, Tel. 045-5424111 / 06-10067826, Email. janssenlindajohn@gmail.com

Of via de Parochie: Gerard Bruningstraat 2 te Molenberg, Tel. 045-52426767

Naam: _____________________________________________________

Adres, postcode en Woonplaats:_________________________________

___________________________________________________________

Tel:_____________________Leeftijd:_____________________________

Emailadres:_________________________________________________

Heilige Missen in onze Kerk

Zondag 09 december 2018 Tweede zondag van de advent

1ste lez.: Bar. 5,1-9 2e lezing: Fil. 1,3-6.8-11 Evangelie: Lc. 3,1-6

Zang:    Young Spirit

Celebrant: Deken Bouman

10.00 uur:  H. Mis voor: Jaardienst Henk Vellen; Jaardienst Franz Schütz; Jozefa van Kessel-Lemaire (coll.).

Woensdag 12 december 2018 in de 2e week van de advent

19.00 uur:   H. Mis voor: Elly Deguelle-Cremers (fam.); G. Meens (stg.); Ben van Acker (fam.); Voor de zielen in het vagevuur.

Zondag 16 december 2018 Derde zondag van de advent. Zondag Gaudete

1ste lez.: Sef. 3,14-18a 2e lezing: Fil. 4,4-7  Evangelie: Lc. 3,10-18

Celebrant:  Kapelaan Blom

10.00 uur:   H. Mis voor: Voor de parochie.

Woensdag 19 december 2018 in de 3e week van de advent

19.00 uur:   H. Mis voor: Overl. ouders Bours-Lambrichts (fam.); Voor een jarige; Voor de zielen in het vagevuur; Ben van Acker (fam.).

Zondag 23 december 2018 Vierde zondag van de advent

1ste lez.: Micha. 5,1-4a 2e lezing: Hebr. 10,51-10 Evangelie: Lc. 1,39-45

Celebrant: Deken Bouman

10.00 uur:   H. Mis voor: Voor de parochie.

Maandag 24 december 2018 Kerstavond, geboorte van de Heer. Hoogfeest

Zang:    Young Spirit met kerstspel

Celebrant: Kapelaan Blom

19.30 uur: H. Mis voor: Ger Grispen en ouders Hazekamp (fam.).

Dinsdag 25 december 2018 Kerstmis, Geboorte van de Heer. Hoogfeest

1ste lez.: Jes. 52,7-10 2e lezing: Hebr. 1,1-6  Evangelie: Joh. 1,1-18 of 1-5.9-14

Celebrant: Prof. Rohling

10.00 uur:   H.. Mis voor: Annie Crombach-Becker (fam.); Jan en Piet Trines (fam.).

Woensdag 26 december 2018 Feest van de H. Stefanus, eerste martelaar (Tweede Kerstdag)

Geen H. Mis in onze kerk

Zondag 30 december 2018 Zondag onder het octaaf van Kerstmis. Feest van de H. Familie, Jezus, Maria, Jozef

eerste lez.: Sir. 3,2-6.12-14   2e lezing: Kol. 3,12-21  Evangelie: Lc. 2,41-52

Celebrant: Prof. Stevens

10.00 uur:   H.. Mis voor: Jaardienst Maria Hollanders-Jochems.

Dinsdag 01 januari 2019 Octaafdag van Kerstmis. H. Maria Moeder van God

1ste lez.: Num. 6,22-27   2e lezing: Gal. 4,4-7  Evangelie: Lc. 2,16-21

Celebrant: Deken Schreurs

10.00 uur:   H.. Mis voor: Pastoor J. Pijpers.

Woensdag 02 januari 2019 Feest van de HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, bisschoppen en kerkleraren

19.00 uur:   H. Mis voor: Voor de zielen in het vagevuur; Ben van Acker     (fam.).

Zondag 06 januari 2019 Zondag onder het octaaf van Kerstmis. Feest van de H. Familie, Jezus, Maria, Jozef

1ste lez.: Jes. 60,1-6   2e lezing: Ef. 3,2-3a 5-6 Evangelie: Mt. 2,1-12

Celebrant:  Prof. Stevens

10.00 uur:   H. Mis voor: Jozefa van Kessel-Lemaire (coll.); Voor de parochie.

Woensdag 09 januari 2019 In de kersttijd

19.00 uur:   H. Mis voor: Voor de zielen in het vagevuur; Ben van Acker     (fam.).

Zondag 13 januari 2019 Hoogfeest van de doop van de Heer

1ste lez.: Jes. 42,1-4.6-7  2e lezing: Hand. 10,34-38 Evangelie: Lc. 3,15-16.21-22

Celebrant:  Deken Schreurs

10.00 uur:   H.. Mis voor: Jaardienst Toos Jeurninck-Veugelers.

Woensdag 16 januari 2019 In de 1e week door het jaar

19.00 uur:   H. Mis voor: Voor de zielen in het vagevuur; Ben van Acker     (fam.); Overl. ouders Bours-Lambrichts (fam.); Bijzondere intentie.

Zondag 20 januari 2019 Tweede Zondag door het jaar

1ste lez.: Jes. 62,1-5   2e lezing: 1Kor. 12,4-11 Evangelie: Joh. 2,1-12

Celebrant:  Prof. Rohling Predikant: Diaken Jegerings

10.00 uur:   H.. Mis voor: Jaardienst Hubert Crombach; Annie Crombach-Becker (fam.).

Woensdag 23 januari 2019 In de 2e week door het jaar

19.00 uur:   H. Mis voor: Voor de zielen in het vagevuur; Ben van Acker     (fam.).

Zondag 27 januari 2019 Derde Zondag door het jaar

1ste lez.:    Neh. 8,2-4a.5-6.8-10  2e lezing: 1Kor. 12,12-30 of 12,12-14.27 Evangelie: Lc. 1,1-1-4.4,14-21

Celebrant:  Prof. Stevens

10.00 uur:   H.. Mis voor: Voor de parochie.

Wijding nieuwe bisschop Mgr. Smeets 8 december

Even mocht Mgr. Smeets al te gast zijn in Heerlen: voorafgaand aan de wijding moest hij een ambtseed afleggen ten overstaan van een bisschop. Hij deed dit op 21 november in de Elisabethkapel van Parc Imstenrade, waar hij eerder werd gedoopt. Een hele eer voor Heerlen!

Het echte feest is natuurlijk de wijding zelf. Deze zal plaatsvinden op 8 december om 10:30 uur in de kathedraal in Roermond. Een reis op eigen gelegenheid naar Roermond raden wij u af, omdat dit alleen tot teleurstellingen zal leiden: voor de kathedraal zijn toegangsbewijzen uitgereikt, deze zijn zwaar overtekend en niet meer beschikbaar. Wel kunt u de Mis live volgen vanaf 10:30 uur via L1 en via de KRO op NPO2. Na afloop van de Mis is voor iedereen die wil een receptie in de Oranjerie in Roermond.

De bisschop heeft aangegeven geen geschenken te willen ontvangen; een wens, die we natuurlijk respecteren. Wie wil, kan natuurlijk ook schriftelijk feliciteren: Mgr. drs. H.M.G. Smeets, Paredisstraat 10, 6041 JW Roermond.

Wij wensen hem van harte proficiat en veel zegen!

Schema met Kerst en Nieuwjaar in ons cluster

Kerstavond valt dit jaar op de maandag. Op zondag 23 december hebben we besloten om in de ochtend de H. Missen te vieren zoals op de andere zondagen. Dit was vorig jaar nog anders omdat kerstavond op zondagavond viel. Hieronder een handig overzicht met alle vieringen binnen ons cluster rondom kerst en nieuwjaar:

Zondag 23 december

St. Andreas                 10.30 uur – stilteviering op weg naar kerstmis

In de andere parochies zoals op zondag

Maandag 24 december (kerstavond)

St. Pancratius        19.00 uur H. Mis

21.00 uur H. Mis

St. Martinus            17.30 uur gezinsviering

20.00 uur H. Mis

22.00 uur H. Mis

St. Joseph              18.00 uur gezinsmis

20.15 uur H. Mis

St. Elisabethkapel  19.00 uur H. Mis

St. Andreas            17.00 uur kleuterviering

18.00 uur familieviering

20.00 uur H. Mis

Molenberg              19.30 uur gezinsmis Moeder Anna 17.30 uur gezinsmis

Dinsdag 25 dec. (1e kerstdag)             Woensdag 26 dec. (2e kerstdag)

St. Pancratius           10.00 uur H. Mis    St. Pancratius    11.30 uur H. Mis

11.30 uur H. Mis

St. Martinus              10.00 uur H. Mis    St. Martinus       10.00 uur H. Mis

St. Joseph                11.15 uur H. Mis    St. Joseph         11.15 uur H. Mis

St. Elisabethkapel    10.00 uur H. Mis    St. Elisabeth      10.00 uur H. Mis

St. Andreas              10.30 uur H. Mis    St. Andreas       10.30 uur Woord/

Molenberg                10.00 uur H. Mis                              Communieviering

Moeder Anna           11.30 uur H. Mis

Maandag 31 december (oudjaar)           Dinsdag 1 januari (Nieuwjaar)

Moeder Anna           18.30 uur H. Mis    St. Pancratius    11.30 uur H. Mis

St. Andreas              19.00 uur Oude-     St. Martinus       10.00 uur H. Mis

jaarsviering                                             St. Joseph         11.15 uur H. Mis

St. Elisabeth      10.00 uur H. Mis

St. Andreas       10.30 uur H. Mis

Molenberg         10.00 uur H. Mis

Koffiedrinken en ontmoeting 9 december

‘Ontmoeten’ is heel belangrijk! Er is eenzaamheid en er zijn mensen die ‘wachten’ op een bezoek en ze ‘verwachten’ dat er mensen zijn die naar hun verhaal luisteren. In december zijn we begonnen met de advent; advent heeft te maken met ‘wachten’ en ‘verwachten’. We kijken uit naar de geboorte van Jezus. In deze tijd mogen we ook bijzonder aandacht hebben voor elkaar. Dat we elkaar de kans geven om naar elkaars verhalen te luisteren; want daar wordt iets geboren, daar ontstaat iets nieuws; als het ware nieuw leven en levendigheid! Zo willen we als parochie ook groeien in gemeenschap, met elkaar en dat levendig in stand houden.

Iedereen is welkom om, na de Mis op 9 december, samen te komen op de pastorie naast de kerk waar koffie/thee is en kerstbrood. Maar we mogen ook de minderbedeelden niet vergeten! Gekoppeld aan de ontmoeting zal er ook achter in de kerk een winkelwagen staan om u de gelegenheid te bieden om er producten in te leggen. Diaken Jegerings zal zorg dragen voor deze producten en deze brengen bij mensen die het hard nodig hebben. Vanaf het nieuwe jaar zal telkens de 1e zondag van de maand samenkomst zijn op de pastorie en aandacht voor de minderbedeelden. De volgende bijeenkomst zal zijn op 6 januari.

Bijbelgroep 12 december

Een keer in de maand komen we samen om ons te verdiepen in de bijbel. In de afgelopen maanden hebben we als groep gebruik gemaakt van de kapel van de Moeder Anna kerk Bekkerveld. En een keer hebben we twee groepen samengevoegd: bijbelgroep en Apostolaat van eerherstel van het H. Hart. Na evaluatie hebben we als groep samen besloten dat de Ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk toch makkelijker is, bijv. vanwege de tafels om mee te kunnen schrijven. We blijven wel in de middag samenkomen. In december komen we nog één keer samen in de kapel van de Moeder Anna: woensdag 12 december. Vanaf januari gaan we verder in de Ontmoetingsruimte van de St. Josephparochie: woensdag 9 januari. Beide middagen beginnen om 14.00 uur en iedereen is welkom!  Kapelaan Rick Blom

Filmavond 10 december

Op maandag 10 december draaien we deel 2 van de film ‘the good pope’ over het leven van Giuseppe Angelo Roncalli, beter bekend als paus Johannes XXIII. Deel 1 ging over zijn leven tót aan zijn pausschap. Nu gaat het óver zijn pausschap. Heb je deel 1 gemist? Geen probleem! Je kunt gerust inhaken bij deel 2. De aanwezigen van deel 1 vonden het eerste gedeelte van de film indrukkwekkend; deel 2 is naar mijn mening nog mooier. Wees welkom in de Ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk. Vanaf 19.15 inloop, 19.30 korte inleiding door kapelaan Blom en start van de film.

Bereikbaarheid pastorie:

Het secretariaat van de Federatie MAMM is op dinsdagmorgen tussen 10.00 – 12.00 uur bereikbaar. Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 26 januari t/m 2 maart 2019: Dinsdag 15 januari 2019

In spoedgevallen kunt u kapelaan op zijn gsm bereiken

Deken Bouman                                        045 – 5713682

Pastorie Molenberg                                 045 – 5426767

Kapelaan R. Blom                                    06 – 55722869

Diaken A. Jegerings                                045 – 5411699

Mw. A. Hollanders                                    045 – 5712413

Thuiscommunie:

De H. Communie wordt door kapelaan Rick Blom en diaken Ton Jegerings rondgebracht naar zieken en thuiszittenden. U kunt  zich aanmelden voor de maandelijkse thuiscommunie. U heeft de keuze om de thuiscommunie te ontvangen op de 1ste vrijdag of de 1ste zaterdag van de maand. Opgave bij kapelaan Blom of diaken Jegerings

Rekeningnummer kerkbestuur

Ing-bank: NL87INGB0001057112

t.n.v. RK ­kerk­bestuur Verschijning vd Onbevlekte Maagd