Parochiesecretariaat Gerard Bruningstraat 2, 6416 EB  Heerlen. Tel 045-5426767

Openingstijd: dinsdagmorgen van 10-12 uur.

Dit parochiebulletin geldt voor zes weken. Misintenties kunt u opgeven tot uiterlijk vrijdag 30 november  2018 op bovenstaand nummer of via e-mail parochiemoederanna@gmail.com

Proficiat nieuwe bisschop Mgr. Smeets

Van harte feliciteren wij Mgr. Harrie Smeets, deken van Venray, met zijn benoeming tot bisschop van Roermond. Een mooi detail is dat hij werd geboren in Heerlen in de Vroedvrouwenschool!

Als wapenspreuk heeft hij gekozen “In Gods naam mensen liefhebben”. Vanaf 8 december zal hij deze spreuk als zijn motto kunnen voeren, omdat hij dan in de kathedraal van Roermond tot bisschop wordt gewijd.

Een interessante wapenspreuk!

“In Gods naam” is natuurlijk: in de naam van God. Vaak wordt verweten dat er in Gods naam oorlogen gevoerd worden. Mgr. Smeets richt het op: mensen liefhebben.

“In Gods naam” is ook: in nomine Domini. Dat verwijst naar een oude spreuk “in nomine Domini feliciter”, “in de naam van de Heer gelukkig”, een spreuk die al door Willibrord werd gebezigd.

“In Godsnaam” kan ook een oproep zijn: “In Godsnaam, heb mensen lief!”

Een verzuchting kan ook: “In Godsnaam….”

In die zin is het een opdracht, of een oproep. Het kan een opdracht zijn aan zichzelf, maar ook een oproep aan anderen.

Wij wensen de nieuwe bisschop toe, dat hij gelukkig is in zijn ambt en zo de kerk van Limburg tot zegen kan zijn: dat hij in Godsnaam mensen kan liefhebben; dat hij mensen inspireert om elkaar lief te hebben.

Wij wensen hem van harte proficiat en bidden dat zijn bisschopsambt tot zegen zal zijn!

Deken Bouman

 Bijbelbijeenkomsten

Iedereen is uitgenodigd op woensdag 14 november en/of op woensdag 12 december in 14.00 uur in de kapel van de Moeder Anna. kapelaan Blom zal deze bijbelbijeenkomsten begeleiden. De apostelen zullen centraal staan. We nemen de levensloop van elke apostel door en we bekijken het Nieuwe Testament om te zien wat ze allemaal meemaken.

Diaken Renckens nodigt iedereen uit om samen te komen op vrijdag 16 november om 14.00 uur in de pastorie van de St. Josephparochie. De bijeenkomst duurt tot rond half vier. Centraal staat de evangelielezing van Mk. 13, 24-30 waarin de evangelist de komst van de ‘Mensenzoon’ aankondigt. Met allerlei tekenen zal God het einde der wereld inleiden. We lezen de tekst en vragen ons af wat die tekst ons nu te zeggen heeft. Op vrijdag 21 december, vier dagen voor kerst, is de volgende bijeenkomst om 14.00 uur op in de pastorie van de St. Josephparochie. Twee kerstevangelies worden doorgelezen en samen wordt er geprobeerd de ‘Kerstboodschap’ zoals die is ‘verpakt’ in die evangelies te laten spreken.

Een rijkelijk aanbod om de H. Schrift beter te leren kennen

U bent van harte welkom!

Kapelaan Blom en diaken Renckens

 Bijeenkomst nabestaanden / rouwgroep

Begin November beginnen weer de rouwgroepen voor de winterperiode, georganiseerd door de vrijwilligersgroep, die werken onder de naam ”Ruimte voor verdriet”. Op internet kunt u onder www.ruimtevoorverdriet.nl meer informatie vinden.

  1. Groep Heerlen
  2. Kennismaken op 11 november 2018 van half drie tot half vijf.
  3. De bijeenkomsten zijn op zondagmiddag van half drie tot half vijf, om de veertien dagen. Er zijn 8 bijeenkomsten.
  4. Plaats: Bekkerveld 29. Heerlen
  5. Voor 2018 zijn de bijeenkomsten op 11 nov.; 25 nov.; 9 en 23 dec.

De data voor de bijeenkomsten in 2019 krijgt u tijdig door.

  1. Opgeven: Jacques Vestjens 0624959086. Eventueel naam en telefoon- nummer inspreken. Er is een kennismakingsgesprek.
  2. Mensen kunnen ook voor een tweede keer meedoen.
  3. Onkosten: geen.

Filmavonden 12 november en 10 december

In oktober hebben we de speelfilm gedraaid over het leven van de heilige Theresia van Lisieux. We mochten ons verheugen op een goede opkomst! In de volgende maanden staat de speelfilm op de planning van Giuseppe Roncalli, de latere paus Johannes XXIII. Deze film duurt 3 uur en daarom zijn we genoodzaakt om deze over twee avonden te verdelen. Maar zeg nu niet: ‘ik kan maar 1 avond, dus laat ik maar niet gaan…’ Beide avonden zijn op zichzelf de moeite waard! 12 november ‘The good pope – van kind tot aan paus’ en op 10 december ‘The good pope – als paus.’ De avonden vinden plaats in de Ontmoetingsruimte van de St. Josephparochie, vanaf 19.15 uur inloop en rond 19.30 uur een korte inleiding en film.

Kapelaan Blom  

 Carnavalsmis 18 november in de Pancratiuskerk

De maand november staat natuurlijk ook in het teken van de start van de vastelaovend! In verschillende parochies mogen we ons verheugen op een goede samenwerking met de aanwezige verenigingen. In de Pancratiuskerk vindt traditiegetrouw de carnavalsmis met de Winkbülle plaats op de zondag ná 11 november. Dit jaar is dat dus op zondag 18 november om 11.30 uur en wordt voorgegaan door deken Bouman.

Allerheiligen en Allerzielen

Ieder jaar staan we stil bij hen, die ons op het levenspad zijn voorgegaan. Ieder jaar is dat ook weer wat aanleiding tot verwarring: wanneer vieren we wat? Eigenlijk hoort alles op de weekdagen gevierd te worden, maar dat is gezien werk- en schoolverplichtingen van velen natuurlijk lastig. Daarom vieren we wel door de week, maar worden de namen van de overledenen van het afgelopen jaar in het weekend bijzonder genoemd. Op een rijtje:

– Donderdag 1 november Hoogfeest Allerheiligen, Hoogmis om 10.00 uur in de St. Pancratius

– Vrijdag 2 november Allerzielen, requiemmis om 10.00 uur in de St. Pancratius of om 18.30 uur leesmis in de Moeder Annakapel.

– Zaterdag 3 november H. Mis om 18.00 uur Moeder Anna, waarin de namen van de overledenen van afgelopen jaar worden genoemd en waarin voor iedere overledene een kaars wordt ontstoken.

De overledenen zijn:      Fred Janssen                                   61

Maria de Kruyff-Vervoort           96

Mia Offermans                               87

Jenny Lücker-Zoetjes                   94

Louise Lamb                                    86

Mathieu Van de Winkel               98

Heer, geef hen de eeuwige rust.

En het eeuwig licht verlichte hen.

Dat zij mogen rusten in vrede. Amen.

 Gezinsmis 1 december

Zaterdag 1 december is de start van de adventstijd, de voorbereidende tijd op kerstmis. Op deze zaterdag zal er een gezinsmis zijn om 18.00 uur in de Moeder Anna. Iedereen mag gerust een adventskrans meenemen en vooraf afgeven; dezen zullen dan gezegend worden! Wees welkom bij deze Mis speciaal voor de kinderen.

 Doopsel

Op 22 september 2018 werd door diaken Renckens Conor Bour gedoopt. Conor is het zoontje van de heer en mevr. Bour-Murray en zij wonen Kortstraat 14.

 

Weekend 27/28 oktober 2018

Dertigste zondag door het jaar

Ev. Mc. 10, 46-52

Zaterdag 27 oktober                     IN DAGKAPEL

18.00     Jrd. Petronella Mans-Nieuwhof; voor het geestelijk en materieel welzijn van alle parochianen

Maandag 29 oktober    

1800      Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 2 november

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Jrd. overl. ouders Bauwens-Savelsberg en fam.; overl. van de fam. Görtzen; voor alle zielen in het vagevuur

Weekend 3/4 november 2018

Een-en-dertigste zondag door het jaar

Ev. Mc. 12, 28b-34

Zaterdag 3 november                   IN GROTE KERK

18.00     Jrd. Jo Hamerlinck;  gedachtenis van alle overleden gelovigen; voor alle zieke parochianen

Maandag 5 november

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 9 november       Kerkwijding van de basiliek van Sint Jan van Lateranen

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Jacques Rosenboom; voor alle zielen in het vagevuur

Weekend 10/11 november 2018

Twee-en-dertigste zondag door het jaar

Ev. Mc. 12, 38-44

Zaterdag 10 november                IN DAGKAPEL

18.00     Mia Brouwer-Verstappen; voor het geestelijk en materieel welzijn van alle parochianen

Maandag 12 november               H. Josafat, bisschop en martelaar

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 16 november

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Weekend 17/18 november 2018

Drie-en-dertigste zondag door het jaar

Ev. Mc. 13, 24-32

Zaterdag 17 november                IN DAGKAPEL

18.00     Voor alle zieke parochianen

Maandag 19 november

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 23 november

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

 Weekend 24/25 november 2018

Vier-en-dertigste zondag door het jaar

Ev. Joh. 18, 33b-37

Zaterdag 24 november                IN DAGKAPEL

18.00     Voor het geestelijk en materieel welzijn van alle parochianen

Maandag 26 november

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 30 november

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

 Weekend 1/2 december 2018

Ev. Lc. 21, 34-36

Zaterdag 1 december                   IN GROTE KERK

18.00     Zegen over ’t leven van J.M.A. Jöbses; voor alle zieke parochianen

Maandag 3 december

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 7 december

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Mia Brouwer-Verstappen; voor alle zielen in het vagevuur