Parochiesecretariaat Gerard Bruningstraat 2

6416 EB  Heerlen. Tel 045-5426767

Openingstijd: dinsdagmorgen van 10-12 uur.

Dit parochiebulletin geldt voor vier weken. Misintenties kunt u opgeven

tot uiterlijk vrijdag  19 oktober 2018 op bovenstaand nummer of via

e-mail parochiemoederanna@gmail.com

Klein Lourdes in Heerlen

Wie ooit in Lourdes is geweest, heeft een onuitwisbare indruk meegenomen. De vele zieken, de sfeer van gebed, de lichtprocessie van kaarsen…elementen, die voor altijd een plaats hebben in je hart.

Wie “klein-Lourdes” wil beleven is 12, 13 en 14 oktober van harte welkom op de Molenberg in de kerk aan de Gerard Bruningstraat 4. De kerk is in dit “Lourdes-Triduüm” versierd met een speciale Mariagrot; we bidden en zingen op voorspraak van Maria; we sluiten elke mis af met een kaarsprocessie door de kerk. Thema van het triduüm is gelijk aan het thema van Lourdes van 2018: “Doe alles wat Hij u zeggen zal  (Joh. 2,5).

Vrijdag 12 oktober 19.00 uur zal kapelaan Patrick Lipsch (afkomstig uit de parochie) celebrant zijn tijdens de Mis en zal het Gezinskoor Heugem zorgen voor de muzikale omlijsting van de viering. Op zaterdag 13 oktober zal pastoor Miltenburg 19.00 uur (oud-pastoor Molenberg) onze kerk komen bezoeken en zal het Familiekoor Young Spirit zingen. Op zondagochtend 10.00 uur tenslotte zal mgr. Everard de Jong (hulpbisschop van het bisdom Roermond) de celebrant zijn met muzikale verzorging door het koor New Generation.

Voor de mis bent u telkens ook in de gelegenheid om uw intentie voor de grot neer te leggen, zodat we die in gezamenlijkheid in de handen van Maria neer kunnen leggen.

Graag nodigen wij u uit om met ons mee te komen vieren ter ere van Maria!

 

Communie 2019

Op de basisscholen Tarcisius en Windekind zijn de aanmeldingsformulieren voor de eerste Heilige Communie (groep 4) uitgereikt en op Isy geplaatst.

Wie geen formulier heeft ontvangen en toch wil deelnemen kan contact opnemen met onze parochiekatechiste Anita 06-40508492, anita@pancratiusheerlen.nl.

 

Rozenkransprocessie 7 oktober

Welten kent twee processies! De sacramentsprocessie maar ook de rozenkransprocessie. 7 Oktober is precies het feest van ‘Maria van de Rozenkrans’. Elke eerste zondag van de maand oktober vieren we de H. Mis om 10.00 uur en aansluitend gaan we een rondje om de kerk waarbij we het Allerheiligste meedragen, maar ook het Mariabeeld. Met dank aan de verenigingen en de vele vrijwilligers die dit elk jaar weer mogelijk maken! We eindigen niet in de kerk, maar op de hoek Weltertuijnstraat/De Doom bij het kruis. Aansluitend is iedereen meer dan welkom bij ’t Bakkes naast de Plus voor een gezellig samenzijn!

 

Filmavond 8 oktober! ‘Thérèse’

Telkens op de 2e maandag in de maand willen we een filmavond organiseren in de ontmoetingsruimte van de St Josephkerk. Iedereen is daarbij van harte welkom! Vanaf 19.15 is inloop en rond 19.30 uur beginnen we met een korte inleiding door kapelaan Blom. Aansluitend kijken we naar de film met een korte pauze. Zo nodig houden we een (korte) nazit om na te praten over de film. 8 Oktober kijken we naar de film ‘Thérèse’. Een speelfilm uit 2004 over het indrukwekkende leven van de heilige Theresia van Lisieux. Een karmelietes die bekend is geworden door haar ‘kleine weg’, een leven in kinderlijke eenvoud in verbondenheid met God.

Om alvast te noteren in de agenda:

– The good pope – deel 1                                           12 november

Het leven van paus Johannes XXIII – van kind tot aan paus

– The good pope – deel 2                                           10 december

Het leven van paus Johannes XXIII – als paus

– God’s not dead                                                         14 januari

Film over een professor die niet in God gelooft en een student die wel in God gelooft. De student wordt uitgedaagd het bestaan van God te bewijzen.

– Bernadette                                                                 11 februari

Bernadette en de verschijningen in Lourdes

– The passion of Bernadette                                     11 maart

Bernadette en haar leven in het klooster in Nevers

– Joshua                                                                         08 april

Film over een onbekende man maar bijzondere man die in een dorp komt wonen

– The scarlet and the black                                        13 mei

Het waargebeurde verhaal van de Ierse bisschop Hugh O’Flaherty die in het Vaticaan mensen heeft helpen onderduiken tijdens WOII

– De apostel Johannes                                               10 juni

Het leven van de apostel en evangelist Johannes

 

Vormsel 2019

In Heerlen Zuid hebben we op de Basisscholen Windekind, Tarcisius, St. Martinus, Windwijzer, Tovercirkel en Broederschool Molenberg de afgelopen weken aanmeldingsformulieren voor het vormsel (groep 8) uitgereikt.

Wie geen formulier heeft ontvangen en toch het sacrament van het vormsel wil ontvangen kan contact opnemen met Kapelaan Rick Blom 06-55722869, rickblom7@hotmail.com of Anita van den Berg, parochiekatechiste 06-40508492, anita@pancratiusheerlen.nl.

 

Allerzielen 3 en 4 november

Alvast een vooraankondiging dat we in het 1e weekend van november, 3 en 4 november aandacht zullen besteden aan de overledenen van het afgelopen jaar en de nabestaanden. In dit weekend zullen de namen van de overledenen van het afgelopen jaar genoemd worden en voor iedere naam wordt een kaars aangestoken.

In de Moeder Anna wordt dit gedaan op zaterdag 18.00 uur, Molenberg op zondag 10.00 uur, St. Elisabethkapel om 10.00 uur en St. Pancratius om 11.30 uur. In de St. Martinus en de St. Joseph wordt dit gedaan tijdens een allerzielenlof om 15.00 uur waarna ook de graven worden gezegend.

 

Zondagmiddag 28 oktober aanstaande: rondleiding over historische stadsbegraafplaats Akerstraat (Heerlen centrum)

De historische stadsbegraafplaats aan de Akerstraat opende in 1820 en was tot kort daarvoor een stuk weiland buiten het toenmalige dorp Heerlen. Deze bijzondere stadsbegraafplaats aan de Akerstraat kent inmiddels regelmatige rondleidingen, en diverse jaarlijks terugkerende activiteiten en is, mede vandaar, uit een jarenlange betrekkelijke ‘rust’ ontwaakt en ‘afgestoft’. Er valt heel wat te zien en vandaar ook heel wat over te vertellen.

Door en door Heerlenkenner Jan Teunissen, neemt u op zondagmiddag 28 oktober aanstaande -van 14 tot ca. 16 uur- mee op een zeer interessante wandeling over deze historische stadsbegraafplaats aan de rand van hartje Heerlen, dit in verband met de komende dagen van Allerheiligen en Allerzielen.

Niet alleen komen tijdens deze rondleiding verhalen over gevallenen tijdens oorlogsgeweld aan de orde (herkenbaar aan de rood, wit blauwe afgeknotte Pyramides). Zeer zeker zullen ook de Gedachteniskapel, de grafkapel van de barones, het Belgisch oorlogsmonument van WO -I- en een bezichtiging van de grafkelder van generaal de Ceva bezocht worden. Ook bij het monument voor de doodgeboren kinderen en de Joodse begraafplaats wordt, dat spreekt voor zich, stilgestaan.

Bovendien passeren de vele Heerlenaren die bijdroegen aan het huidige Heerlen (en hun laatste rustplaats op de Akerstraat vonden) zeer zeker ‘de revue’.

U bent, samen met familie, vrienden en bekenden (en alle andere geïnteresseerden) van harte welkom om deel te nemen aan deze kosteloze rondleiding. De start vindt, op zondagmiddag 28 oktober aanstaande, stipt om 14 uur plaats bij de hoofdingang aan de Akerstraat.

De rondleiding gaat door onder alle weersomstandigheden, en is zoals altijd gratis.

Jan Teunissen janteunissen@home.nl

 

Bijeenkomst nabestaanden / rouwgroep

Begin November beginnen weer de rouwgroepen voor de winterperiode, georganiseerd door de vrijwilligersgroep, die werkt onder de naam ”Ruimte voor verdriet” Op internet kunt u onder www.ruimtevoorverdriet.nl  meer informatie vinden.

  1. Groep Heerlen
  2. Kennismaken op 11 november 2018 van half drie tot half vijf.
  3. De bijeenkomsten zijn op zondagmiddag van half drie tot half vijf, om de veertien dagen. Er zijn 8 bijeenkomsten.
  4. Plaats: Bekkerveld 29. Heerlen
  5. 25 nov.; 9 en 23 dec.; 6, 13, en 27 jan.; 3 febr. (carnaval, geen bijeenkomst) en 17 febr.; 3 mrt. en 17 mrt. (evaluatie).
  6. Opgeven: Jacques Vestjens 0624959086. Eventueel naam en telefoonnummer inspreken. Er is een kennismakingsgesprek.
  7. Mensen kunnen ook voor een tweede keer meedoen.
  8. Onkosten: geen.

 

Bijbelgroep

In september zijn we weer gestart met de bijbelgroep. Voorheen was dat dit op de maandagavond; nu zijn we verder gegaan op de woensdagmiddag om 14.00 uur. De eerstvolgende bijeenkomst is woensdag 17 oktober om 14.00 uur en in de maanden november en december vinden deze telkens plaats op de 2e woensdag van de maand: 14 november en 12 december om 14.00 uur. De thematische rode draad is het bekijken wat de apostelen allemaal meemaken en doormaken in de Evangelies en dit toepassen op ons eigen leven. In oktober willen we twee groepen voor de gelegenheid combineren: de bijbelgroep en het ‘apostolaat van het H. Hart’. Deze bijeenkomsten vinden allen plaats in het parochiekantoor St.Joseph, gelegen naast de St. Josephkerk. Om 14.00 uur beginnen we met het rozenhoedje en daarna zal ondergetekende een bijbels thema behandelen.

Kapelaan Blom.

 

Overleden

Op 31 augustus 2018 overleed Louise Lamb op de leeftijd van 86 jaar.

Mathieu van de Winkel overleed op 12 september op de leeftijd van 97 jaar.

 

Doopsel

Op 25 augustus 2018 is door Diaken Harrie Renckens in de Annakerk gedoopt Vivienne Küpers. Vivienne is het dochtertje van de heer en mevrouw Küpers-Saager en zij woont Mr. Schrijnenstraat 8.

Op 9 september is eveneens door diaken Harrie Renckens Ties Pijls gedoopt. Ties is het zoontje van de heer en mevrouw Pijls-Vaessen en woont Bekkerweg 84a.

Misschema

Weekend 29/30 september 2018

Zes-en-twintigste zondag door het jaar

Ev. Mc.9, 38-43

Zaterdag 29 september                IN GROTE KERK

18.00     Voor het geestelijk en materieel welzijn van alle parochianen

Maandag 1 oktober       H.Teresia van het kind Jezus, maagd en kerklerares

1800      Samen de rozenkrans bidden

18.30     Jacques Rosenboom; voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 5 oktober

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

 

Weekend 6/7 oktober 2018

Zeven-en-twintigste zondag door het jaar

Ev. Mc.10, 2-16

Zaterdag 6 oktober                       IN DAGKAPEL   

18.00     Voor alle zieke parochianen

Maandag 8 oktober

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 12 oktober

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Mia Brouwer-Verstappen; voor alle zielen in het vagevuur

 

Weekend 13/14 oktober 2018

Acht-en-twintigste zondag door het jaar

Ev. Mc.10, 17-30

Zaterdag 13 oktober                     IN DAGKAPEL

18.00     Zeswekendienst voor Louise Lamb; voor het geestelijk en materieel welzijn van alle parochianen

Maandag 15 oktober     H. Teresia van Jezus, maagd en kerklerares

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 17 oktober  H.Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

 

Weekend 20/21 oktober 2018

Negen-en-twintigste zondag door het jaar

Ev. Mc. 9, 30-37

Zaterdag 20 oktober                     IN DAGKAPEL

18.00     Voor alle zieke parochianen

Maandag 22 oktober

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 26 oktober

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur