Parochie-Nieuws Parochie Verschijning van de Onbevlekte Maagd – H. Pius X jaargang 27 / 2018 nr. 10 Oktober R.K. Pastorie – Gerard Bruningstraat 2 – 6416 EB Heerlen tel. 045-542 67 67 e-mail: parochiemolenberg@ziggo.nl website: www.parochie-molenberg.nl

Klein Lourdes in Heerlen!

Wie ooit in Lourdes is geweest, heeft een onuitwisbare indruk meegenomen. De vele zieken, de sfeer van gebed, de licht-processie van de kaarsen… elementen, die voor altijd een plaats hebben in je hart.

Wie “klein-Lourdes” wil beleven, is 12, 13 en 14 oktober van harte welkom in de Molenberg in de kerk aan de Gerard Bruningstraat 4. De kerk is in dit “Lourdes-Triduüm” versierd met een speciale Mariagrot; we bidden en zingen op voorspraak van Maria; we sluiten elke mis af met een kaarsprocessie door de kerk. Thema van het triduüm is gelijk aan het thema van Lourdes van 2018: “Doe alles wat Hij u zeggen zal” (Joh. 2, 5).

Vrijdag 12 oktober 19.00 uur zal Kapelaan Patrick Lipsch (afkomstig uit de parochie) celebrant zijn tijdens de Mis en zal het Gezinskoor Heugem zorgen voor de muzikale omlijsting van de viering.

Op zaterdag 13 oktober 19:00 uur zal pastoor Wim Miltenburg (oud-pastoor Molenberg) onze kerk komen bezoeken en zal het Familiekoor Young Spirit zingen.

Op zondagochtend 10:00 uur tenslotte zou Mgr. de Jong de celebrant zijn, echter hij vervangt een andere priester in Rome en bij het uitbrengen van deze editie van het parochienieuws is nog niet bekend wie de celebrant nu zal zijn. De muzikale verzorging van de H. Mis wordt gedaan door het koor New Generation.

Voor de Mis bent u telkens ook in de gelegenheid om uw intentie voor de grot neer te leggen, zodat we die in gezamenlijkheid in de handen van Maria neer kunnen leggen.

Graag nodigen we u uit om met ons mee te komen vieren ter ere van Maria!

Werelddag van verzet tegen extreme armoede en uitsluiting

17 oktober 17 oktober is de werelddag van verzet tegen extreme armoede en uitsluiting. Op tal van plaatsen zijn er dan activiteiten rond het thema armoede. In Heerlen is de organisatie in handen van de lokale groep van ATD Vierde Wereld, dit jaar in samenwerking met de Andreasparochie. Op woensdag 17 oktober is er om 18.00 uur een solidariteitsmaaltijd (inloop vanaf 17.30 uur). De kosten van de maaltijd bedragen – naar draagkracht – tussen de € 2,50 en € 7,50. U kunt zich hiervoor aanmelden tot 10 oktober. Als u niet kunt of wilt komen, mag u ook een maaltijd sponsoren: zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl of 045 – 542 01 79 (Joke de Munter), 045 – 888 61 98 (Jozé Kersten).

In het weekend van 20 en 21 oktober zullen de vieringen in de Andreaskerk in het teken staan van de armoededag. Zaterdag om 18.00 uur en zondag om 10.30 uur. Op zondag kunt u de mensen van ATD ontmoeten bij een kopje koffie of thee en gebak. Er is dan tevens een informatiestand met boeken en kaarten.

“Gelooft u ook in een wereld zonder armoede en uitsluiting?” Laten we elkaar ontmoeten en laten we vooral luisteren naar de mensen die in armoede leven, zodat hun recht wordt aangedaan. Dat is dit jaar het thema van de wereldarmoededag. U bent van harte welkom bij zowel de maaltijd als in de vieringen.

Allerzielen 3 en 4 november

Alvast een vooraankondiging dat we in het 1e weekend van november, 3 en 4 november aandacht zullen besteden aan de overledenen van het afgelopen jaar en de nabestaanden. In dit weekend zullen de namen van de overledenen van het afgelopen jaar genoemd worden en voor iedere naam wordt een kaars aangestoken.

In de Moeder Anna wordt dit gedaan op zaterdag 18.00 uur, Molenberg op zondag 10.00 uur, St. Elisabethkapel om 10.00 uur en St. Pancratius om 11.30 uur. In de St. Martinus en de St. Joseph wordt dit gedaan tijdens een allerzielenlof om 15.00 uur waarna ook de graven worden gezegend.

Heilige Missen in onze Kerk

Woensdag 03 oktober 2018 in de 26e week door het jaar

19.00 uur: H. Mis voor: Voor de zielen in het vagevuur; Ben van Acker (fam.); G. Meens (stg.).

Zondag 07 oktober 2018 Zevenentwintigste zondag door het jaar

1ste lez.: Gen. 2,18-24 2e lezing: Hebr. 2,9-11 Evangelie: Mc. 10,2-16 of 2-12

Celebrant: Deken Schreurs

10.00 uur: H. Mis voor: Voor de parochie.

Woensdag 10 oktober 2018 in de 27e week door het jaar. Gedachtenis van de H. maagd Maria, Sterre der Zee

19.00 uur: H. Mis voor: Hub Kusters (stg.); Voor de zielen in het vagevuur; Ben van Acker (fam.).

Vrijdag 12 oktober 2018 in de 27e week door het jaar

Celebrant: Kapelaan Lipsch

Zang: Gezinskoor Heugem

19.00 uur: H. Mis voor: Franz Schütz en de genezing van Rosie Konings-Schütz (fam.).

Zaterdag 13 oktober 2018 in de 27e week door het jaar. Maria op zaterdag

Celebrant: Pastoor Miltenburg

Zang: Familiekoor Young Spirit

19.00 uur: H. Mis voor: Uit dankbaarheid.

Zondag 14 oktober 2018 Achtentwintigste zondag door het jaar

1ste lez.: Wijsh. 7,7-11 2e lezing: Hebr. 4,12-13 Evangelie: Mc. 10,17-30 of 17-27

Celebrant: Nog onbekend bij het maken van dit parochienieuws

Zang: Koor New Generation

10.00 uur: H. Mis voor: Echtpaar Huub en Mia Swelsen-Godthelp (coll.).

Woensdag 17 oktober 2018 in de 28e week door het jaar. Gedach-tenis van de H. Ignatius van Antiochië, Bisschop en martelaar

19.00 uur: H. Mis voor: Jaardienst overl. echtpaar Crombach-Leunissen; Voor de zielen in het vagevuur; Johanna van Loozen (stg.);

Ben van Acker (fam.); Elly Deguelle-Cremers (fam.).

Zondag 21 oktober 2018 Negenentwintigste zondag door het jaar. Wereldmissiedag

1ste lez.: Jes. 53,10-11 2e lezing: Hebr. 4,14-16 Evangelie: Mc. 10,35-45 of 42-45

Celebrant: Prof. Rohling

10.00 uur: H. Mis voor: Annie Crombach-Becker (fam.).

Woensdag 24 oktober 2018 in de 29e week door het jaar. Vrije gedachtenis van de H. Antonius Maria Claret, Bisschop

19.00 uur: H. Mis voor: Jaardienst ouders Koenen-Vohs en dochter Finy; Voor de zielen in het vagevuur; Ben van Acker (fam.).

Zondag 28 oktober 2018 Dertigste zondag door het jaar

1ste lez.: Jer. 31,7-9 2e lezing: Hebr. 5,1-6 Evangelie: Mc. 10,46-52 of Lc. 18,9-14

Celebrant: Prof. Rohling

10.00 uur: H.. Mis voor: Voor de parochie.

Woensdag 31 oktober 2018 in de 30e week door het jaar

19.00 uur: H. Mis voor: Voor de zielen in het vagevuur; Ben van Acker (fam.).

Filmavond 8 oktober! ‘Thérèse’

Telkens op de 2e maandag in de maand willen we een filmavond organiseren en wel in de ontmoetingsruimte bij de St. Josephkerk. Iedereen is daarbij van harte welkom! Vanaf 19.15 is inloop en rond 19.30 uur beginnen we met een korte inleiding door kapelaan Blom. Aansluitend kijken we naar de film met een korte pauze. Zo nodig houden we een (korte) nazit om na te praten over de film. 8 Oktober kijken we naar de film ‘Thérèse’. Een speelfilm uit 2004 over het

indrukwekkende leven van de heilige Theresia van Lisieux. Een karmelietes die bekend is geworden door haar ‘kleine weg’, een leven in kinderlijke eenvoud in verbondenheid met God.

Om alvast te noteren in de agenda:

– The good pope – deel 1 12 november

Het leven van paus Johannes XXIII – van kind tot aan paus

– The good pope – deel 2 10 december

Het leven van paus Johannes XXIII – als paus

– God’s not dead 14 januari

Film over een professor die niet in God gelooft en een student die wel in God gelooft. De student wordt uitgedaagd het bestaan van God te bewijzen.

– Bernadette 11 februari

Bernadette en de verschijningen in Lourdes

– The passion of Bernadette 11 maart

Bernadette en haar leven in het klooster in Nevers

– Joshua 8 april

Film over een onbekende man maar bijzondere man die in een dorp komt wonen

– The scarlet and the black 13 mei

Het waargebeurde verhaal van de Ierse bisschop Hugh O’Flaherty die in het Vaticaan mensen heeft helpen onderduiken tijdens WOII

– De apostel Johannes 10 juni

Het leven van de apostel en evangelist Johannes

Van Werelddierendag naar Dag van de Schepping

Oecumenische viering op 4 oktober

Franciscus was een grote dierenvriend. Hij noemde ze mijn broers en zusters. Zodoende werd zijn sterfdag, 4 oktober, omgedoopt tot werelddierendag. Het werd een dag waarbij allerlei huisdieren “ in het zonnetje” werden gezet. Zo mochten bijvoorbeeld leerlingen in veel basisscholen hun huisdier mee naar school nemen om deze daar trots aan meester of juffrouw en hun klasgenootjes te tonen. Niet elke onderwijskracht was daar mogelijk altijd gelukkig mee. Thuis kregen ze op ‘hun’ feestdag nog wat extra lekkernijen. Franciscus noemde echter niet alleen de dieren zijn broers en zusters, nee de hele schepping was voor

hem “heilig”. De schepping die tegenwoordig bedreigd worden. Denk alleen maar aan de klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Goed om daarom meer aandacht aan de schepping te schenken en samen na te denken hoe we “moeder aarde” behouden houden voor onze kinderen en kleinkinderen. Franciscus kan ons daarin de weg wijzen. De samenwerkende christelijke kerken in Parkstad Heerlen, verenigd in de Raad van Kerken, willen dit jaar door middel van een oecumenische viering in de kerk aan het Tempsplein in Heerlen oproepen meer zorg te dragen voor de Schepping. Het Zonnelied (het lied van de schepping) van Franciscus van Assisi vormt het hart van de viering.

De viering wordt gehouden op 4 oktober in de protestantse kerk aan het Tempsplein in Heerlen en de dienst begint om 19.00u. U bent van harte uitgenodigd om de viering bij te wonen. Na afloop is er nog gelegenheid om samen na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Rozenkransprocessie 7 oktober

Welten kent twee processies! De sacramentsprocessie maar ook de rozenkransprocessie. 7 Oktober is precies het feest van ‘Maria van de Rozenkrans’. Elke eerste zondag van de maand oktober vieren we de H. Mis om 10.00 uur en aansluitend gaan we een rondje om de kerk waarbij we het Allerheiligste meedragen, maar ook het Mariabeeld. Met dank aan de verenigingen en de vele vrijwilligers die dit elk jaar weer mogelijk maken! We eindigen niet in de kerk, maar op de hoek Weltertuijnstraat/De Doom bij het kruis. Aansluitend is iedereen meer dan welkom bij ’t Bakkes naast de Plus voor een gezellig samenzijn!

Vormsel 2019

In Heerlen Zuid hebben we op de Basisscholen Windekind, Tarcisius, St. Martinus, Windwijzer, Tovercirkel en Broederschool Molenberg de afgelopen weken aanmeldingsformulieren voor het vormsel (groep 8) uitgereikt.

Wie geen formulier heeft ontvangen en toch het sacrament van het vormsel wil ontvangen kan contact opnemen met Kapelaan Rick Blom 06-55722869, rickblom7@hotmail.com of Anita van den Berg, parochie-katechiste 06-40508492, anita@pancratiusheerlen.nl

Zonnebloem zegt dank-je-wel!

Op 9 september was het Nationale ziekendag en heeft de Zonnebloem van de groep Molenberg bij ons in de kerk een deurcollecte gehouden. Ze zijn heel erg blij met de donaties die de kerkgangers hebben gegeven en danken hen hiervoor langs deze weg van harte. Ze kunnen nu iets extra’s doen voor hun gasten! Dank u wel!

Tienerdag bisdom Roermond 6 oktober

Op zaterdag 6 oktober organiseert het bisdom weer een super gave Tienerdag speciaal voor jou!! Kom je ook? We verzamelen ons om 13.30 uur in de bisdomgebouwen aan de Swalmerstraat 100 Roermond. Samen gaan we ontdekken wat het betekent om gelovig te zijn en samen op weg te gaan. Je kunt kiezen uit verschillende workshops, zoals creatief, sportief en muziek. Neem vooral veel vriendjes en vriendinnetjes mee, want het wordt een supermooie dag.

Aan het einde van de middag gaan we samen frietjes eten. Daarna vieren we om 18.30 uur de H. Mis met hulpbisschop Everard de Jong in de kathedraal (= de kerk van de bisschop). Ook je ouders/begeleiders zijn hier van harte welkom. We sluiten de tienerdag af door samen met een heleboel andere mensen een fakkeltocht te houden naar de Kapel In ’t Zand. Rond 21.00 uur is het programma afgelopen.

Kosten zijn 5 euro + 2 euro voor een fakkel. Aanmelden kan bij kapelaan Blom (rickblom7@hotmail.com), die zelf ook aanwezig zal zijn op deze dag. Samen kunnen we dan kijken naar het vervoer naar en van Roermond.

Bijbelgroep

In september zijn we weer gestart met de bijbelgroep. Voorheen was dat dit op de maandagavond; nu zijn we verder gegaan op de woensdag-middag om 14.00 uur. In de maanden november en december vinden deze telkens plaats op de 2e woensdag van de maand: 14 november en 12 december om 14.00 uur. De thematische rode draad is het bekijken wat de apostelen allemaal meemaken en doormaken in de Evangelies en dit toepassen op ons eigen leven. In oktober willen we twee groepen voor de gelegenheid combineren: de bijbelgroep en het ‘apostolaat van het H. Hart’. Op 17 oktober om 14.00 uur beginnen we met het rozenhoedje en daarna zal ondergetekende een bijbels thema behandelen.

H. Missen in kapel Bautscherweg donderdagavond

In het winkelcentrum van Heerlerbaan ligt de vredeskapel aan de Bautscherweg. Daar waar mensen winkelen, samenkomen, is een kapel aanwezig waar nog menig kaarsje wordt aangestoken. Mensen hebben toch behoefte aan een plaats en een moment om tot rust te komen. In de maand oktober (en mei) vieren we in deze kapel elke donderdagavond de H. Mis om 19.00 uur. Dit is in plaats van de dagkapel van de St. Josephkerk waar de H. Mis doorgaans plaatsvindt op donderdagavond.

Bijeenkomst nabestaanden / rouwgroep

Begin November beginnen weer de rouwgroepen voor de winter periode. Georganiseerd door de vrijwilligersgroep, die werken onder de naam ”Ruimte voor verdriet” Op internet kunt u onder www.ruimtevoorverdriet.nl meer informatie vinden.

1. Groep Heerlen

2. Kennismaken op 11 november 2018 van half drie tot half vijf

3. De bijeenkomstenzijn op zondagmiddag van half drie tot half vijf, om de veertien dagen. Er zijn 8 bijeenkomsten

4. Plaats: Bekkerveld 29. Heerlen

5. 25 nov. 9-23 dec. 6-13-27.jan. 3 feb (carnaval, geen bijeenkomst) 17 feb. 3 maart .17 maart.(evaluatie)

6. Opgeven: Jacques Vestjens 0624959086. Eventueel naam en telefoonnummer inspreken. Er is een kennismakingsgesprek

7. Mensen kunnen ook voor een tweede keer meedoen

8. Onkosten: geen

Bereikbaarheid pastorie:

Voor afspraken van missen en andere vragen kunt u terecht op de dinsdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur. U kunt telefonisch misintenties opgeven bij Mw. Hollanders of mondeling in de kaarsenwinkel. Misintenties voor de maand november 2018 s.v.p. opgeven vóór 20 oktober 2018

In spoedgevallen kunt u kapelaan op zijn gsm bereiken

Deken Bouman 045 – 5713682

Pastorie Molenberg 045 – 5426767

Kapelaan R. Blom 06 – 55722869

Diaken A. Jegerings 045 – 5411699

Mw. A. Hollanders 045 – 5712413

Thuiscommunie:

De H. Communie wordt door kapelaan Rick Blom en diaken Ton Jegerings rondgebracht naar zieken en thuiszittenden. U kunt zich aanmelden voor de maandelijkse thuiscommunie. U heeft de keuze om de thuiscommunie te ontvangen op de 1ste vrijdag of de 1ste zaterdag van de maand. Opgave bij kapelaan Blom of diaken Jegerings

Rekeningnummer kerkbestuur Ing-bank: NL87INGB0001057112

t.n.v. RK kerkbestuur Verschijning vd Onbevlekte Maagd