Parochiesecretariaat Gerard Bruningstraat 2

6416 EB  Heerlen. Tel 045-5426767

Openingstijd: dinsdagmorgen van 10-12 uur.

Dit parochiebulletin geldt voor vier weken. Misintenties kunt u opgeven

tot uiterlijk vrijdag  21 september 2018 op bovenstaand nummer of via

e-mail parochiemoederanna@gmail.com

Verjaardag deken Bouman

Ook dit jaar hoop ik weer mijn verjaardag te vieren. Nee, dat doen we niet met een Mis in de tent: ik word maar heel gewoontjes 51 jaar. Toch vind ik het belangrijkste: verbinding. Daarom zal ik de gewone ochtendmis van vrijdag 28 september in de Pancratius mede opdragen uit dankbaarheid, tot intentie van onze geloofsgemeenschap. Na afloop van de Mis is iedereen tot 12 uur in de gelegenheid mij en elkaar de hand te drukken onder het genot van een kop koffie of thee op de dekenij, Pancratiusstraat 41. Iets meebrengen is absoluut niet de bedoeling: uw aanwezigheid en uw open handen zijn het mooiste geschenk. Welkom!

Deken Bouman

 Open Monumentendag Pancratiuskerk

Vanwege Open Monumentendag zijn er extra openingstijden en mogelijkheden voor gratis rondleidingen door onze enthousiaste kerkgidsen. Op za 8-9 zijn de gidsen aanwezig van 12.00-16.00 uur, op zo 9-9 van 13.00-16.00 uur.

Een nieuwe aanpak van de Parochies Heerlen Zuid.

 • Interessante achtergrond informatie over de

zondag lezingen uit de Bijbel.

 • En de verhalen van de Bijbel

Iedereen is van Harte Welkom

Kapelaan Rick Blom en Diaken Harrie Renckens willen u graag informeren over

De Bijbel.

 • Kapelaan Rick Blom

Geeft informatie over één Bijbelboek of een thema dat in opeenvolgende zittingen besproken zal worden.Op woensdag 12 september om 14.00 uur start  kapelaan Blom

 in het zaaltje van de St Anna kerk Bekkerveld.

 

 • Diaken Harrie Renckens

Geeft uitleg van het H. Evangelie dat op de hierop volgende zondag in de  parochiekerken van Heerlen voorgelezen zal worden.

 • Op Vrijdag 14 september om 14.00 uur start Diaken Harrie Renckens

 in de parochiekantoor gelegen naast de St Joseph kerk Heerlerbaan

 

 • We starten met twee reeksen middagen in herfst en winter 2018

in Heerlen Zuid.

 • We streven naar een frequentie van een keer per maand.

Waarom deze Bijbel informatie

De kennis over en informatie van mensen over de Bijbel lopen erg uiteen.

 • De een heeft er goede gevoelens bij.
 • De ander heeft de gebeurtenissen die in de naam van God de Bijbelteksten niet altijd positief ervaren.
 • En er zijn veel mensen die nooit in de gelegenheid zijn geweest om meer kennis op te doen over de bijbel en om samen met anderen de relatie van sommige Bijbelteksten met hun eigen leven te bespreken

 

 • Het is ons doel dat mensen door deze gesprekken meer inzicht en vertrouwen in hun eigen geloof krijgen.
 • Dat we ons beter leren herkennen, de ene keer wat meer, de andere keer wat minder in de verhalen die in de bijbel opgetekend zijn.

Voor wie bedoeld?

Iedereen is welkom. Natuurlijk! Ieders mening en inzicht wordt gerespecteerd.

Wij samen vormen immers de Kerk, zijn de actieve bouwstenen die we dagelijks kunnen uitdragen door net iets meer aandacht aan een ander te geven dan dat  men van je verwacht. Door verdieping, toerusting en uiting van ons gedrag stralen wij in ons geloof om op deze manier de Kerk levend te houden.

Doet U ook mee?

Tot ziens,                                                                                                                                                                         Kapelaan Blom en diaken Renckens

 

Orgelconcert dinsdag 4 september

Iedere eerste dinsdag van de maand is er van 13.00-13.30 een middagpauze-orgelconcert in de Pancratiuskerk. Voor het geld hoeft u het niet te laten: entree is een vrije gave.

Op dinsdag 4 september is het volgende concert, verzorgd door Jo Louppen. Hebt u muzikale wensen? Mail dan naar louppen@hetnet.nl en Jo zal proberen aan uw wens te voldoen.

 

Nieuwe catechiste: Anita van den Berg

Graag heten we Anita van den Berg-Puts welkom in onze parochies. In de Pancratiuskerk is ze al als kerkgangster en als echtgenote van de penningmeester Guido een vertrouwd gezicht. Nu komt ze in een nieuwe rol: graag geven we haar het woord om zich te introduceren. Anita, van harte welkom!

 

Over de grenzen heen

In de vakantie verken je makkelijk grenzen. Niet alleen gaan we misschien de landgrenzen over, maar we verleggen ook onze grenzen op andere manieren. We proberen een andere taal te spreken, we proeven onbekend eten, we ontmoeten mensen van andere culturen. We stappen voor een keer buiten onze comfortzone om te kijken wat er gebeurt als we over de grens heen stappen.

Ook in de Bijbel spelen grenzen een belangrijke rol. God maakt de wereld door grenzen te trekken: tussen water en land, tussen dag en nacht, tussen licht en donker. Door af te bakenen ontstaat er ruimte om te leven. Later worden er juist grenzen doorbroken. Jezus laat zien dat er geen muren tussen mensen hoeven te zijn. Hij doorbreekt de grenzen tussen Joden en niet-Joden, tussen kinderen en volwassenen, tussen vrouwen en mannen. Iedereen mag meedoen in Gods nieuwe wereld.

Ook ikzelf heb een grens opgezocht en wel de parochiegrens. Net voor de vakantie ben ik deze grens overgegaan, op zoek naar een nieuwe uitdaging. In de parochies H. Hart van Jezus in Nieuwenhagerheide en de H. Familieparochie in Schaesberg was ik vanaf 2013 werkzaam als parochie catechiste en verantwoordelijk voor het jeugd- en jongerenwerk. Ik ben onderweg geweest met communicanten, vormelingen en hun ouders, heb catechese verzorgd op 2 basisscholen, ben op pad gegaan met het jeugdkoor en de jeugd- en jongerengroepen, dus heel wat…

Ik zal me even voorstellen, mijn naam is Anita van den Berg, ben getrouwd met Guido en we hebben 3 kinderen, Kevin, Anne en Bjorn en een hond, Paulo. Kevin en Anne staan al op eigen benen en wonen in hun eigen huis. Guido, Bjorn, Paulo en ik wonen in een gezellig huis in Schaesberg.

Vanaf 26 juli ben ik benoemd door mgr. Schnackers in de parochies in Heerlen-Zuid als parochie catechiste, waar ik samen met kapelaan Blom en deken Bouman zal gaan werken. Ik zal vooral te vinden zijn in de H. Moeder Anna Parochie en de H. Pancratius parochie. Ik zal samen met de kinderen en jongeren op pad gaan om nader kennis te maken met het geloof in God, Jezus en de Kerk, maar ook met Bijbelverhalen en heiligen, met rituelen en met symbolen. Natuurlijk ga ik niet alleen op pad, maar zal dat samen doen met de vrijwilligersgroepen vooral in H. Moeder Anna parochie. De uitdaging zal eruit bestaan om kinderen en hun ouders een warm welkom in onze parochie te geven en hun positieve ervaringen mee te geven. Daarnaast ga ik mij bezig houden met gemeenschapsopbouw in de H. Pancratiusparochie. Dat betekent dus niet dat ik niet in de andere parochies te vinden zal zijn, we zullen elkaar zeker tegenkomen.

Anita van den Berg, parochiecatechiste

Email: anita@pancratiusheerlen.nl

Mobiel: 0640508492

Cultura Nova: Heerlen gehoord – echo’s tussen toen en nu

Als dit parochieblad verschijnt, hebt u al diverse keren groepjes door de Pancratiuskerk kunnen zien gaan. De crypte van de Pancratiuskerk is één van de lokaties in de geluidswandeling, die 15 keer plaatsvindt t/m zondag 2 september. Voor meer informatie zie:

https://www.cultura-nova.nl/voorstellingen/heerlen-gehoord-echos-tussen-toen-en-nu/

 

Vredeswandeling – Walk of Peace

In het kader van de Vredesweek 2018 willen het Vredesplatform Heerlen en het Missionair Overleg Parkstad aan deze verbinding een bijdrage aan leveren door het organiseren van een Walk of Peace.

Onze Walk of Peace vindt plaats op Vredeszondag 16 september a.s. Mensen vanuit verschillende achtergronden krijgen dan de gelegenheid om elkaar ontmoeten. Hiermee hopen wij verschillende generaties te kunnen verbinden op de weg naar Vrede. Om van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en samen op te trekken op de weg naar vrede. En u zult het wel met ons eens zijn dat onze samenleving wel een oppepper en wat meer vriendelijkheid kan gebruiken.

De Walk of Peace zal in en nabij het centrum van Heerlen worden gelopen. De wandeling begint om 14.00 uur bij de Vredeskapel bij de begraafplaats, Akerstraat 35 en zal ± anderhalf uur duren (waarvan ruim de helft wandelen).

Ans Houben van het Missionair Overleg Parkstad en Harrie Winteraeken van het Vredesplatform Heerlen verwoorden de uitnodiging tot deelname aan de Walk of Peace als volgt: “laten we elkaar verhalen vertellen, jong en oud, over vroeger en nu, over hoe je het volhoudt, over wat je drijft, en wat je elkaar daarvan door wilt geven. Verhalen over grenzen van leeftijd, cultuur en geloof heen. Omdat we zo kunnen leren, wat vrede is, om ook in onze eigen omgeving actief bij te dragen aan een vreedzame samenleving”.

 

Doopsel

Op 24 juni 2018 is door Deken Bouman in de Annakerk gedoopt Lisa Heeren. Lisa is het dochtertje van de heer en mevrouw Heeren-Scholtes en zij woont Caumerboord 41.

 

Weekend 1/2 september 2018

Twee-en-twintigste zondag door het jaar

Ev. Mac. 7, 1-8

Zaterdag 1 september                  IN GROTE KERK

18.00     Voor het geestelijk en materieel welzijn van alle parochianen

Maandag 3 september                 H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar

1800      Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 7 september

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

 

Weekend 8/9 september 2018

Drie-en-twintigste zondag door het jaar

Ev. Mc. 7, 31-37

Zaterdag 8 september                  IN GROTE KERK               

18.00     Jacques Rosenboom; voor alle zieke parochianen

Maandag 10 september

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 14 september Kruisverheffing

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

 

Weekend 15/16 september 2018

Vier-en-twintigste zondag door het jaar

Ev. Mc. 8, 27-35

Zaterdag 15 september                               IN GROTE KERK

18.00     Voor het geestelijk en materieel welzijn van alle parochianen

Maandag 17 september

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Mia Brouwer-Verstappen; voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 21 september  H. Matteüs, apostel en evangelist

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

 

Weekend 22/23 september 2018

Vijf-en-twintigste zondag door het jaar

Ev. Mc. 9, 30-37

Zaterdag 22 september                               IN GROTE KERK

18.00     Voor alle zieke parochianen

Maandag 24 september

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 28 september

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur