Molenberg – parochieblad oktober

Parochie-Nieuws Parochie Verschijning van de Onbevlekte Maagd – H. Pius X jaargang 27 / 2018 nr. 10 Oktober R.K. Pastorie – Gerard Bruningstraat 2 – 6416 EB Heerlen tel. 045-542 67 67 e-mail: parochiemolenberg@ziggo.nl website:...

Parochieblad Anna – september

Parochiesecretariaat Gerard Bruningstraat 2 6416 EB  Heerlen. Tel 045-5426767 Openingstijd: dinsdagmorgen van 10-12 uur. Dit parochiebulletin geldt voor vier weken. Misintenties kunt u opgeven tot uiterlijk vrijdag  21 september 2018 op bovenstaand nummer of via...