Parochie-Nieuws

Parochie Verschijning van de Onbevlekte Maagd – H. Pius X

jaargang 27 / 2018                                        nr. 09 september

R.K. Pastorie – Gerard Bruningstraat 2 – 6416 EB Heerlen

tel. 045-542 67 67

e-mail: parochiemolenberg@ziggo.nl

website: www.parochie-molenberg.nl

 

Verjaardag deken Bouman

Ook dit jaar hoop ik weer mijn verjaardag te vieren. Nee, dat doen we niet met een Mis in de tent: ik word maar heel gewoontjes 51 jaar. Toch vind ik het belangrijkste: verbinding. Daarom zal ik de gewone ochtendmis van 9.00 uur op vrijdag 28 september in de Pancratius mede opdragen uit dankbaarheid, tot intentie van onze geloofsgemeenschap. Na afloop van de Mis is iedereen tot 12 uur in de gelegenheid mij en elkaar de hand te drukken onder het genot van een kop koffie of thee op de dekenij, Pancratiusstraat 41. Iets meebrengen is absoluut niet de bedoeling: uw aanwezigheid en uw open handen zijn het mooiste geschenk. Welkom!

Deken Bouman

Peggy van der Wouw, bedankt

Sinds 2012 was Peggy van de Wouw als catechiste actief in de Josephparochie Heerlerbaan. Voor de vakantie gaf zij aan, haar werkzaamheden te willen beëindigen: een beslissing, die we natuurlijk respecteren. Ook in de andere parochies was ze bekend door met name haar inzet voor de voorbereiding van het Vormsel van de kinderen van groep 8 van de diverse parochies.

Op de vrijwilligersdag van de Josephparochie hebben we haar bedankt voor haar inzet en haar veel zegen gewenst voor haar verdere toekomst. Maar ook langs deze weg, in breder verband: Peggy, dank voor je inzet; vooral voor dat, wat je aan een jongere generatie mee hebt willen geven. Dank en veel zegen voor je toekomst!

Zomerweekend voor jongeren 21 t/m 23 september “You’ve God mail”

Grijp je kans om deel te nemen aan het zomerweekend waar kapelaan Blom bij betrokken is. Kosten zijn 50 euro en graag vóór 7 september aan melden bij m.rademaker@bisdom-roermond.nl. Het weekend wordt gehouden in ’t Zinkviooltje in Epen en is bedoeld voor jongeren van 18-30 jaar.

09 september Nationale Ziekendag

Het tweede weekend van september is landelijk de Nationale Ziekendag. In onze Parochiekerk is de Zonnebloem met vrijwilligers aanwezig in de Mis van 10.00 uur. Er zal daarbij een deurcollecte worden gehouden voor de zonnebloem.

Wij danken bestuur en vrijwilligers van de Zonnebloem voor hun inzet voor de ziekere en eenzamere medemens waarvoor zij zich inzetten.

Een nieuwe aanpak van de Parochies Heerlen Zuid

 • Interessante achtergrond informatie over de zondag lezingen uit de Bijbel
 • En de verhalen van de Bijbel
 • Iedereen is van Harte Welkom

Kapelaan Rick Blom en Diaken Harrie Renckens willen u graag informeren over

De Bijbel

 • Kapelaan Rick Blom

Geeft informatie over één Bijbelboek of een thema dat in opeenvolgende zittingen besproken zal worden.

 • Op woensdag 12 september om 14.00 uur start  kapelaan Blom

in het zaaltje naast de St Anna kerk Bekkerveld.

 • Diaken Harrie Renckens

Geeft uitleg van het H. Evangelie dat op de hierop volgende zondag in de parochiekerken van Heerlen voorgelezen zal worden.

 • Op Vrijdag 14 september om 14.00 uur start Diaken Harrie Renckens in het parochiekantoor gelegen naast de St Joseph kerk Heerlerbaan
 • We starten met twee reeksen middagen in herfst en winter 2018

in Heerlen Zuid.

 • We streven naar een frequentie van een keer per maand.

Waarom deze Bijbel informatie

De kennis over en informatie van mensen over de Bijbel lopen erg uiteen.

 • De een heeft er goede gevoelens bij.
 • De ander heeft de gebeurtenissen die in de naam van God de Bijbelteksten niet altijd positief ervaren.
 • En er zijn veel mensen die nooit in de gelegenheid zijn geweest om meer kennis op te doen over de bijbel en om samen met anderen de relatie van sommige Bijbelteksten met hun eigen leven te bespreken
 • Het is ons doel dat mensen door deze gesprekken meer inzicht en vertrouwen in hun eigen geloof krijgen.
 • Dat we ons beter leren herkennen, de ene keer wat meer, de andere keer wat minder in de verhalen die in de bijbel opgetekend zijn.

Voor wie bedoeld?

Iedereen is welkom en natuurlijk ieders mening en inzicht wordt gerespecteerd.

Wij samen vormen immers de Kerk, zijn de actieve bouwstenen die we dagelijks kunnen uitdragen door net iets meer aandacht aan een ander te geven dan dat men van je verwacht. Door verdieping, toerusting en uiting van ons gedrag stralen wij in ons geloof om op deze manier de Kerk levend te houden.

Doet U ook mee?

Tot ziens,                                Kapelaan Blom en diaken Renckens

Heilige Missen in onze Kerk

Zondag 02 september 2018 Tweeëntwintigste zondag door het jaar

1ste lez.:         Deut. 4,1-2.6-8  2e lezing: Jak.  1,17-18.21b-22.27  Evangelie: Mc. 7,1-8.14-15.21-23

Celebrant: Prof. Stevens

10.00 uur:   H.. Mis voor: Voor de parochie.

Woensdag 05 september 2018 in de 22e week door het jaar

19.00 uur:   H. Mis voor: Voor de zielen in het vagevuur; Ben van Acker (fam.).

Zondag 09 september 2018 Drieëntwintigste zondag door het jaar

1ste lez.: Jes. 35,4-7a 2e lezing: Jak. 2,1-5 Evangelie: Mc. 7,31-37

Celebrant: Prof. Rohling

10.00 uur:  H. Mis voor: Alle overleden parochianen.

Woensdag 12 september 2018 in de 23e week door het jaar. Vrije gedachtenis van de H. naam van Maria

19.00 uur:   H. Mis voor: Elly Deguelle-Cremers (fam.); Voor de zielen in het vagevuur; Ben van Acker (fam.).

Zondag 16 september 2018 Vierentwintigste zondag door het jaar

1ste lez.: Jes. 50,5-9a 2e lezing: Jak. 2,14-18  Evangelie: Mc. 8,27-35

Celebrant: Prof. Rohling

10.00 uur:   H. Mis voor: Voor de parochie.

Woensdag 19 september 2018 in de 24e week door het jaar. Vrije gedachtenis van de H. Januarius, bisschop en martelaar

19.00 uur:   H. Mis voor: Voor de zielen in het vagevuur; G. Meens (stg.); Ben van Acker (fam.).

Zondag 23 september 2018 Vijfentwintigste zondag door het jaar

1ste lez.: Wijsh. 2,12.17-20 2e lezing: Jak. 3,16-4,3 Evangelie: Mc. 9,30-37

Celebrant: Deken Bouman

10.00 uur:   H. Mis voor: Zeswekendienst Francis van Vuuren; Hubert Crombach en Annie Crombach-Becker (fam.).

Woensdag 26 september 2018 in de 25e week door het jaar. Vrije gedachtenis van de HH. Cosmas en Damianus, martelaren

19.00 uur:   H. Mis voor: Voor de zielen in het vagevuur; Ben van Acker   (fam.); Echtpaar Timmermans-Merkelbach (stg.).

Zondag 30 september 2018 Zesentwintigste zondag door het jaar

1ste lez.: Num. 11,25-29 2e lezing: Jak. 5,1-6  Evangelie: Mc. 9,38-43.47-48

Celebrant: Prof. Rohling

10.00 uur:   H.. Mis voor: Voor de parochie.

GASTHEER – GASTVROUW – VRIJWILLIGER

De Voedselbank is op zoek naar medewerk(st)ers voor het uitdeelpand in Heerlen,Hoensbroek, en Kerkrade. Op deze uitdeelpunten worden de voedselpakketten verdeeld aan klanten van de Voedselbank Limburg-Zuid. De medewerk(st)ers checken de lijsten en geven vervolgens de pakketten aan de klant. Tevens zorgen ze voor koffie en nemen zij de tijd om een gesprekje te voeren met de klant (als daar behoefte aan is).

Ook wordt er verwacht dat de medewerk(st)ers de pakketten van de chauffeurs in ontvangst nemen en de diepvries- en koelproducten opbergen.

Gevraagd

Goede beheersing van de Nederlandse taal

Goed met mensen om kunnen gaan

In teamverband maar ook zelfstandig kunnen werken

Daadkrachtig kunnen zijn

De regels van de voedsel- en warenwet leren toepassen

Kunnen tillen en langere tijd kunnen staan (hierover is gesprek mogelijk)

Locatie en werktijden

– Heerlen (Grasbroekerweg): Woensdag van 14.00 uur t/m 17.00 uur

– Hoensbroek (Auvermoerstraat): Vrijdag van 14.00 uur t/m 17.00 uur

– Kerkrade-West (Lupinestraat): Donderdag van 15.00 uur t/m 17.30 uur

– Kerkrade-West (Akkerheide): Vrijdag van 14.00 uur t/m 17.00 uur

Wij bieden je de mogelijkheid om ervaring op te doen en je kansen naar een betaalde baan te vergroten binnen een zeer prettige werkomgeving.

Heb je interesse in deze vrijwilligers functie stuur dan je CV  naar:

personeelszaken@voedselbanklimburg-zuid.nl of bel 045-533193 en vraag naar Mw. Machteld van Elsberg (di-wo-do in de morgen)

Probeer het eens en maak mensen blij.

diaken Ton Jegerings

Nieuwe catechiste: Anita van den Berg

Graag heten we Anita van den Berg-Puts welkom in onze parochies. In de Pancratiuskerk is ze al als kerkgangster en als echtgenote van de penningmeester Guido een vertrouwd gezicht. Nu komt ze in een nieuwe rol: graag geven we haar het woord om zich te introduceren. Anita, van harte welkom!

Over de grenzen heen

In de vakantie verken je makkelijk grenzen. Niet alleen gaan we misschien de landgrenzen over, maar we verleggen ook onze grenzen op andere manieren. We proberen een andere taal te spreken, we proeven onbekend eten, we ontmoeten mensen van andere culturen. We stappen voor een keer buiten onze comfortzone om te kijken wat er gebeurt als we over de grens heen stappen. Ook in de Bijbel spelen grenzen een belangrijke rol. God maakt de wereld door grenzen te trekken: tussen water en land, tussen dag en nacht, tussen licht en donker. Door af te bakenen ontstaat er ruimte om te leven. Later worden er juist grenzen doorbroken. Jezus laat zien dat er geen muren tussen mensen hoeven te zijn. Hij doorbreekt de grenzen tussen Joden en niet-Joden, tussen kinderen en volwassenen, tussen vrouwen en mannen. Iedereen mag meedoen in Gods nieuwe wereld. Ook ikzelf heb een grens opgezocht en wel de parochiegrens. Net voor de vakantie ben ik deze grens overgegaan, op zoek naar een nieuwe uitdaging. In de parochies H. Hart van Jezus in Nieuwenhagerheide en de H. Familieparochie in Schaesberg was ik vanaf 2013 werkzaam als parochie catechiste en verantwoordelijk voor het jeugd- en jongerenwerk. Ik ben onderweg geweest met communicanten, vormelingen en hun ouders, heb catechese verzorgd op 2 basisscholen, ben op pad gegaan met het jeugdkoor en de jeugd- en jongerengroepen, dus heel wat…

Ik zal me even voorstellen, mijn naam is Anita van den Berg, ben getrouwd met Guido en we hebben 3 kinderen, Kevin, Anne en Bjorn en een hond, Paulo. Kevin en Anne staan al op eigen benen en wonen in hun eigen huis. Guido, Bjorn, Paulo en ik wonen in een gezellig huis in Schaesberg.

Vanaf 26 juli ben ik benoemd door mgr. Schnackers in de parochies in Heerlen-Zuid als parochie catechiste, waar ik samen met kapelaan Blom en deken Bouman zal gaan werken. Ik zal vooral te vinden zijn in de H. Moeder Anna Parochie en de H. Pancratius parochie. Ik zal samen met de kinderen en jongeren op pad gaan om nader kennis te maken met het geloof in God, Jezus en de Kerk, maar ook met Bijbelverhalen en heiligen, met rituelen en met symbolen. Natuurlijk ga ik niet alleen op pad, maar zal dat samen doen met de vrijwilligersgroepen vooral in H. Moeder Anna parochie. De uitdaging zal eruit bestaan om kinderen en hun ouders een warm welkom in onze parochie te geven en hun positieve ervaringen mee te geven. Daarnaast ga ik mij bezig houden met gemeenschapsopbouw in de H. Pancratiusparochie. Dat betekent dus niet dat ik niet in de andere parochies te vinden zal zijn, we zullen elkaar zeker tegenkomen.

 Anita van den Berg, parochiecatechiste

Email: anita@pancratiusheerlen.nl

Mobiel: 0640508492

VREDESPLATFORMHEERLEN

Vredeswandeling – Walk of Peace

In het kader van de Vredesweek 2018 willen het Vredesplatform Heerlen en het Missionair Overleg Parkstad aan deze verbinding een bijdrage aan leveren door het organiseren van een Walk of Peace.

Onze Walk of Peace vindt plaats op Vredeszondag 16 september a.s. Mensen vanuit verschillende achtergronden krijgen dan de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Hiermee hopen wij verschillende generaties te kunnen verbinden op de weg naar Vrede. Om van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en samen op te trekken op de weg naar vrede. En u zult het wel met ons eens zijn dat onze samenleving wel een oppepper en wat meer vriendelijkheid kan gebruiken.

De Walk of Peace zal in en nabij het centrum van Heerlen worden gelopen. De wandeling begint om 14.00 uur bij de Vredeskapel bij de begraafplaats, Akerstraat 35 en zal ± anderhalf uur duren (waarvan ruim de helft wandelen).

Ans Houben van het Missionair Overleg Parkstad en Harrie Winteraeken van het Vredesplatform Heerlen verwoorden de uitnodiging tot deelname aan de Walk of Peace als volgt: “laten we elkaar verhalen vertellen, jong en oud, over vroeger en nu, over hoe je het volhoudt, over wat je drijft, en wat je elkaar daarvan door wilt geven. Verhalen over grenzen van leeftijd, cultuur en geloof heen. Omdat we zo kunnen leren, wat vrede is, om ook in onze eigen omgeving actief bij te dragen aan een vreedzame samenleving”. Adressen:

Vredesplatform Heerlen:

Missionair Overleg Parkstad:     Harrie Winteraeken

Ans Houben                                           Esschenweg 65

Mathieu Kesselserf 17                     6412 PW Heerlen

6416 EB Heerlen                        tel.nr.: 06 523 756 11

tel.nr.: 045 541 24 48                  e-mailadres: hwinteraeken@hotmail.com e-mailadres: ajhouben@hetnet.nl

 

Gedoopt:

Guilliano Melchers (Potgieterstraat) is door diaken Jegerings op 22-07-2018 gedoopt.

Salvino Maat (Brunssum) is door diaken Jegerings op 26-08-2018 gedoopt. Wij wensen dopelingen en ouders van harte proficiat!

Huwelijk

Chris Rameckers en Robin Vromen (Dr. Hustinxlaan) zullen elkaar op 28 September in Bemelen het sacrament van het huwelijk toedienen.

 Bereikbaarheid pastorie:

Voor afspraken van missen en andere vragen kunt u terecht op de dinsdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur. U kunt telefonisch misintenties opgeven bij Mw. Hollanders of mondeling in de kaarsenwinkel. Misintenties voor de maand oktober 2018 s.v.p. opgeven vóór 20 september 2018

In spoedgevallen kunt u kapelaan op zijn gsm bereiken

Deken Bouman                                                   045 – 5713682

Pastorie Molenberg                              045 – 5426767

Kapelaan R. Blom                                 06 – 55722869

Diaken A. Jegerings                             045 – 5411699

Mw. A. Hollanders                                 045 – 5712413

Thuiscommunie:

De H. Communie wordt door kapelaan Rick Blom en diaken Ton Jegerings rondgebracht naar zieken en thuiszittenden. U kunt  zich aanmelden voor de maandelijkse thuiscommunie. U heeft de keuze om de thuiscommunie te ontvangen op de 1ste vrijdag of de 1ste zaterdag van de maand. Opgave bij kapelaan Blom of diaken Jegerings

Rekeningnummer kerkbestuur Ing-bank: NL87INGB0001057112

t.n.v. RK ­kerk­bestuur Verschijning vd Onbevlekte Maagd