Parochiesecretariaat Gerard Bruningstraat 2.

6416 EB  Heerlen. Tel. 045-5426767

Openingstijd: dinsdagmorgen van 10-12 uur

Dit parochiebulletin geldt voor negen  weken. Misintenties kunt u opgeven tot uiterlijk vrijdag

24 augustus 2018 op bovenstaand nummer of via e-mail parochiemoederanna@gmail.com

Vakantie voor de deur

Voor velen staat de vakantie voor de deur: bij de een ligt het ticket klaar, bij de ander staat de caravan voor de deur… en weer een ander is wat stilletjes, omdat hij of zij thuisblijft en wat opziet tegen de leegte.

Wie hier naar de kerk gaat (of via internet meeluistert) of in een ver vakantieland in de banken aanschuift, zal overal dezelfde lezingen horen. Zoals in het eerste vakantieweekend, waarin gelezen wordt uit Marcus 6,1-6. Jezus gaat niet op vakantie, net andersom: hij komt terug in Nazareth en wordt afgewezen, omdat mensen een beeld van hem hebben uit het verleden van zijn kindertijd. Wonderen kan hij daar niet doen.

Waar mensen verstard blijven in het verleden, hebben ze vooral zichzelf: wonderen kunnen niet gebeuren. Jezus gaat een andere weg van steeds weer nieuwe ontmoetingen; opent harten die zijn verhard, gaat met iedereen in gesprek en laat mensen steeds nieuwe wegen gaan.

Moge de vakantietijd, of we nu weggaan of thuisblijven, ons helpen dankbare herinneringen van het afgelopen schooljaar te koesteren. Maar moge deze tijd ons ook helpen om weer “leeg” te worden van wat ons belast en wat het wonder blokkeert, zodat we na de vakantie weer aan nieuwe toekomsten kunnen bouwen, met elkaar.

Van harte wens ik iedereen een goede vakantietijd toe!

Hans Bouman, deken.

 

Broeder Frederik, bedankt!

Onderweg naar zijn afscheid als koster van de Pancratiuskerk had broeder Frederik aangegeven, geen groot afscheid te willen. Toch meenden de deken, het kerkbestuur en het locatiebestuur dat het vertrek niet onopgemerkt mocht blijven.

Daarom stond hij na de laatste Mis die hij kosterde op 17 juni in de Pancratiuskerk, even centraal. Jeugdkring Chrisko zong hem toe, kerkgangers applaudisseerden, de deken memoreerde zijn inzet en betrokkenheid en overhandigde hem namens het bestuur een zeefdruk van de Pancratiuskerk ter blijvende herinnering. Daarna was eigenlijk nog het mooiste deel: de gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de dekenij. Het was zoals gewenst een eenvoudig samenzijn, waarin vooral enorm veel betrokkenheid en belangstelling van parochianen en anderen naar voren kwam voor het vele, dat broeder Frederik in, rond en vanuit de Pancratiuskerk heeft betekend.

Wij danken hem nogmaals voor het vele wat hij heeft gedaan en wensen hem veel zegen toe voor zijn verdere levenspad!

Kerk en AVG

Ook de kerken ontkomen er niet aan: de AVG, de nieuwe privacywetgeving. Nu hadden de kerken al een strikt reglement. Nooit was er bv sprake van dat kerkelijke gegevens doorverkocht mochten worden. Maar toch! Websites voorzien van privacyverklaringen, de landelijke richtlijnen implementeren, formulieren aanpassen…. We doen het graag voor u en onze privacy, maar het is zoals bij veel organisaties veel werk.

De verklaringen is opgenomen op de websites; op www.rkkerk.nl kunt u heel veel vinden over kerk en AVG. En hebt u vragen: aarzel niet om ze te stellen op het parochiekantoor of zelfs bij de deken zelf, deken@pancratiusheerlen.nl .

Orgelconcert dinsdag 3 juli en 7 augustus

Iedere eerste dinsdag van de maand is er van 13.00-13.30 een middagpauze-orgelconcert in de Pancratiuskerk. Voor het geld hoeft u het niet te laten: entree is een vrije gave.

Op dinsdag 3 juli is het volgende concert, verzorgd door Jo Louppen. Hebt u muzikale wensen? Mail dan naar louppen@hetnet.nl en Jo zal proberen aan uw wens te voldoen.

 Zomerrooster 8 juli t/m 12 augustus

Van 8 juli t/m 12 augustus wordt er een zomerrooster gehanteerd. Dat betekent dat er verschillende H. Missen van 10.00 uur naar 09.00 uur worden verplaatst. Tijdens deze 6 zondagen zal de H. Mis in de St. Elisabethkapel  van 11.15 uur naar 10.00 uur verplaatst worden.

 

Het normale rooster

Pancr. Mart. Jos. Elisab. Teresia Anna Mol.
Zaterdag   10.00
18.00 19.00 18.00
Zondag 10.00 10.00      
11.30 11.15 11.15 10.00
Maandag 09.00 18.30
Dinsdag 09.00 19.00
Woensdag 09.00 09.00 19.00
Donderdag 09.00 19.00  
Vrijdag 09.00     18.30

 

Zomerrooster – aanpassingen:

Pancratius          De H. Mis van 10.00 uur naar 09.00         8 juli en 12 augustus

St. Martinus      De H. Mis van 10.00 uur naar 09.00         15 juli en 5 augustus

Molenberg        De H. Mis van 10.00 uur naar 09.00         22 juli en 29 juli

Elisabethkapel De H. Mis van 11.15 uur naar 10.00         8 juli t/m 12 augustus

Kroedwusjwandeling 11 augustus

Elk jaar wandelen we met een mooie grote groep om kroedwusj te plukken. Deze bos bestaat uit 7 kruiden. Van oudsher werd (een gedeelte) in de open haard gegooid ter bescherming tegen onweer. Tegenwoordig zijn we wetenschappelijk verder, weten we wat onweer is, en niet iedereen heeft meer een open haard. Toch mogen we deze traditie niet verloren laten gaan! Door samen te wandelen is er gezelligheid en hebben we ook de gelegenheid om over zinvolle dingen van gedachten te wisselen. Bovendien mag er oog zijn voor de schepping om ons heen én willen we ons ook toevertrouwen aan Maria die bij deze traditie centraal staat. Kortom, een gezellige en zinvolle bijeenkomst waar u bij moet zijn! O.l.v. IVN zullen we een kleine tocht maken, de kroedwusj laten zegenen bij het kapelletje achter Parc Imstenrade en sluiten we af met koffie/thee en iets erbij in de Ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk. Start is om 11 uur vanaf de St. Josephkerk. Dit is geen activiteit voor alleen de parochianen van St. Joseph, maar voor iedereen!

Park City Live 30 juni en 1 juli

In het weekend van 30 juni en 1 juli vindt er op Bekkerveld het Park City Live festival plaats. Vanwege dit evenement kan er géén H. Mis plaatsvinden in de Moeder Anna op zaterdag 30 juni.

Maria ten hemelopneming 15 augustus

Op woensdag 15 augustus vieren we het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming. Dit zal, liturgisch, ook als hoogfeest gevierd worden in de St. Pancratiuskerk om 10.00 uur.

Overleden

Op 18 juni 2018 overleed in Huize Bergweide Mia Offermans op de leeftijd van 87 jaar. Voorheen woonde zij Ovidiusstraat 3.

Weekend 30 juni/1 juli 2018

Dertiende zondag door het jaar

Ev. Mt. 5, 21- 43

Zaterdag 30 juni                    IN GROTE KERK

Geen H. Mis i.v.m. Park City Live Festival

Maandag 2 juli

18.00   Samen de rozenkrans bidden

18.30   Voor alle zielen in het vagevuur        

Vrijdag 6 juli 

18.00    Samen de rozenkrans bidden

18.30   Voor alle zielen in het vagevuur

Weekend 7/8 juli 2018

Veertiende zondag door het jaar

Ev. Mc. 6, 1-6

Zaterdag 7 juli                                   IN GROTE KERK     

18.00   Zegen over ’t leven van J.M.A. Jöbses-van der Laar;   voor het geestelijk en materieel welzijn van alle parochianen

Maandag 9 juli           HH. Martelaren van Gorcum

18.00   Samen de rozenkrans bidden

18.30   Jacques Rosenboom; voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 13 juli                      

18.00   Samen de rozenkrans bidden

18.30   Jacoba van der Leij; voor alle zielen in het vagevuur

 Weekend 14/15 juli  2018          

Vijftiende zondag door het jaar

Ev. Mc. 6, 7-13

Zaterdag 14 juli                                                IN  GROTE KERK

18.00     Voor alle zieke parochianen

Maandag 16 juli

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Mia Brouwer-Verstappen; voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 20 juli

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Weekend 21/22 juli  2018          

Zestiende zondag door het jaar

Ev. Mc. 6, 30-34

Zaterdag 21 juli                                               IN GROTE KERK

18.00     Voor  het geestelijk en materieel welzijn van alle parochianen

Maandag 23 juli               H. Birgitta, kloosterlinge, patrones van Europa

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 27 juli                   Z. Titus Brandsma, priester en martelaar

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Weekend 28/29 juli 2018

Zeventiende zondag door het jaar

Ev. Joh. 6, 1-15

Zaterdag  28 juli                              IN GROTE KERK

18.00     Voor alle zieke parochianen

Maandag 30 juli

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 3 augustus

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Jacques Rosenboom; voor alle zielen in het vagevuur

Weekend 4/5 augustus 2018

Achttiende zondag door het jaar

Ev. Joh. 24-35

Zaterdag 4 augustus                      IN GROTE KERK

18.00     Overl. echtg. Neven-Houben; voor het geestelijk en materieel welzijn van alle parochianen

Maandag 6 augustus     Gedaanteverandering van de Heer

18.00     Samen de rozenkrans  bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 10 augustus       H. Laurentius, diaken en martelaar

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Mia Brouwer Verstappen; voor alle zielen in het vagevuur

 Weekend 11/12 augustus

Negentiende zondag door het jaar

Ev. 6, 41-51

Zaterdag 11 augustus                    IN GROTE KERK

18.00     Voor alle zieke parochianen

Maandag 13 augustus

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 17 augustus

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Weekend 18/19 augustus 2018

Twintigste zondag door het jaar

Ev. Joh. 6, 51-58

Zaterdag 18 augustus                    IN GROTE KERK

18.00     Voor het geestelijk en materieel welzijn van alle parochianen

Maandag 20 augustus   H. Bernardus, abt en kerkleraar

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Mia Brouwer-Verstappen; voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 24 augustus       H. Bartolomeus, apostel

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Weekend 25/26 augustus 2018

Een-en-twintigste zondag door het jaar

Ev. 6, 60-69

Zaterdag 25 augustus                    IN GROTE KERK

18.00     Voor alle zieke parochianen

Maandag 27 augustus   H. Monica

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 31 augustus

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur