Parochie-Nieuws

Parochie Verschijning van de Onbevlekte Maagd – H. Pius X

jaargang 27 / 2018                                        nr. 07 / 08 juli / augustus

R.K. Pastorie – Gerard Bruningstraat 2 – 6416 EB Heerlen

tel. 045-542 67 67

e-mail: parochiemolenberg@ziggo.nl

website: www.parochie-molenberg.nl

 

Vakantie voor de deur

Voor velen staat de vakantie voor de deur: bij de een ligt het ticket klaar, bij de ander staat de caravan voor de deur… en weer een ander is wat stilletjes, omdat hij of zij thuisblijft en wat opziet tegen de leegte.

Wie hier naar de kerk gaat (of via internet meeluistert) of in een ver vakantieland in de banken aanschuift, zal overal dezelfde lezingen horen. Zoals in het eerste vakantieweekend, waarin gelezen wordt uit Marcus 6,1-6. Jezus gaat niet op vakantie, net andersom: hij komt terug in Nazareth en wordt afgewezen, omdat mensen een beeld van hem hebben uit het verleden van zijn kindertijd. Wonderen kan hij daar niet doen.

Waar mensen verstard blijven in het verleden, hebben ze vooral zichzelf: wonderen kunnen niet gebeuren. Jezus gaat een andere weg van steeds weer nieuwe ontmoetingen; opent harten die zijn verhard, gaat met iedereen in gesprek en laat mensen steeds nieuwe wegen gaan.

Moge de vakantietijd, of we nu weggaan of thuisblijven, ons helpen dankbare herinneringen van het afgelopen schooljaar te koesteren. Maar moge deze tijd ons ook helpen om weer “leeg” te worden van wat ons belast en wat het wonder blokkeert, zodat we na de vakantie weer aan nieuwe toekomsten kunnen bouwen, met elkaar.

Van harte wens ik iedereen een goede vakantietijd toe!

Hans Bouman, deken

 

Zomerrooster 8 juli t/m 12 augustus

Van 8 juli t/m 12 augustus wordt er een zomerrooster gehanteerd. Dat betekent dat er verschillende H. Missen van 10.00u. naar 09.00u. worden verplaatst. Tijdens deze 6 zondagen zal de H. Mis in de St. Elisabeth van 11.15u. naar 10.00u. worden verplaatst.

Het normale rooster

  Pancr. Mart. Jos. Elisab. Teresia Anna Mol.
Zaterdag       10.00    
18.00 19.00       18.00  
Zondag 10.00 10.00          
11.30   11.15 11.15     10.00
Maandag 09.00         18.30  
Dinsdag 09.00 19.00          
Woensdag 09.00 09.00         19.00
Donderdag 09.00   19.00        
Vrijdag 09.00         18.30  

Zomerrooster – aanpassingen:

Pancratius De H. Mis van 10.00u. naar 09.00u. 8 juli en 12 aug.

Martinus De H. Mis van 10.00u. naar 09.00u. 15 juli en 5 aug.

Molenberg De H. Mis van 10.00u. naar 09.00u. 22 juli en 29 juli

Elisabethkapel De H. Mis van 11.15u. naar 10.00u. 8 juli t/m 12 aug.

Kerk en AVG

Ook de kerken ontkomen er niet aan: de AVG, de nieuwe privacywetgeving. Nu hadden de kerken al een strikt reglement. Nooit was er bv sprake van dat kerkelijke gegevens doorverkocht mochten worden. Maar toch! Websites voorzien van privacyverklaringen, de landelijke richtlijnen implementeren, formulieren aanpassen…. We doen het graag voor u en onze privacy, maar het is zoals bij veel organisaties veel werk.

De verklaringen is opgenomen op de websites; op www.rkkerk.nl kunt u heel veel vinden over kerk en AVG. En hebt u vragen: aarzel niet om ze te stellen op het parochiekantoor of zelfs bij de deken zelf, deken@pancratiusheerlen.nl.

Heilige Missen in onze Kerk

Zondag 01 juli 2018 Dertiende zondag door het jaar

1ste lez.:         Wijsh. 1,13-15;2,23-24 2e lezing: 2 Kor. 8,7.9.13.15  Evangelie: Mc. 5,21-43 of 21-24.35b-43

Celebrant: Prof. Stevens

10.00 uur:   H.. Mis voor: Jaardienst echtpaar Lambermont-Claessens; Voor de parochie.

Woensdag 04 juli 2018 in de 13e week door het jaar. Vrije gedachtenis van de H. Elisabeth van Portugal

19.00 uur:   H. Mis voor: Voor de zielen in het vagevuur; Ben van Acker (fam.).

Zondag 08 juli 2018 Veertiende zondag door het jaar

1ste lez.: Ez. 2,2-5 2e lezing: 2 Kor. 12,7-10 Evangelie: Mc. 6,1-6

Celebrant: Prof. Rohling

10.00 uur:  H. Mis voor: Jaardienst echtpaar Toon en Gerda Vroomen-van Geel; Annie Crombach-Becker (fam.).

Woensdag 11 juli 2018 in de 14e week door het jaar. Feest van de H. Benedictus, abt, Patroon van Europa

19.00 uur:   H. Mis voor: Elly Deguelle-Cremers (fam.); Voor de zielen in het vagevuur; Ben van Acker (fam.).

Zondag 15 juli 2018 Vijftiende zondag door het jaar

1ste lez.: Am. 7,12-15 2e lezing: Ef. 1,3-14 of 3-10  Evangelie: Mc. 6,7-13

Celebrant: Prof. Rohling

10.00 uur:   H. Mis voor: Uit dankbaarheid bij een 50-jarig huwelijk; Voor de parochie.

Woensdag 18 juli 2018 in de 15e week door het jaar

19.00 uur:   H. Mis voor: Voor de zielen in het vagevuur; G. Meens (stg.);

Ben van Acker (fam.).

Zondag 22 juli 2018 Zestiende zondag door het jaar

1ste lez.: Jer. 23,1-6 2e lezing: Ef. 2,13-18 Evangelie: Mc. 6,30-34

Celebrant: Kapelaan Blom

09.00 uur:     H. Mis voor: Eerste Jaardienst Catharina Eurlings-van der Werf.

Woensdag 25 juli 2018 in de 16e week door het jaar. Feest van de H. Jakobus, apostel

19.00 uur:   H. Mis voor: Voor de zielen in het vagevuur; Ben van Acker   (fam.); K. Pluymakers (stg.).

Zondag 29 juli 2018 Zeventiende zondag door het jaar

1ste lez.: 2 Kon. 4,42-44 2e lezing: Ef. 4,1-6  Evangelie: Joh. 6,1-15

Celebrant: Deken Bouman

09.00 uur:     H.. Mis voor: Joep de Haas (coll.).

Woensdag 01 augustus 2018 in de 17e week door het jaar. Vrije gedachtenis van de H. Alfonsus Maria de’Liguori, bisschop en kerkleraar

19.00 uur:   H. Mis voor: Voor de zielen in het vagevuur; Ben van Acker (fam.); G. Meens (stg.); Ouders Bours-Lambrichts; Mien Gielis Ulder en Mia Ulder (fam.).

Zondag 05 augustus 2018 Achttiende zondag door het jaar

1ste lez.: Ex. 16,2-4.12-15 2e lezing: Ef. 4,17.20-24 Evangelie: Joh. 6,24-35

Celebrant: Prof. Stevens

10.00 uur:  H. Mis voor: Echtpaar Pluijmakers-Chorus (stg.).

Woensdag 08 augustus 2018 in de 18e week door het jaar. Gedachtenis van de H. Dominicus, priester

19.00 uur:   H. Mis voor: Voor de zielen in het vagevuur; Ben van Acker (fam.); Echtpaar Widdershoven-Broers (stg.).

Zondag 12 augustus 2018 Negentiende zondag door het jaar

1ste lez.: 1 Kon. 19,4-8 2e lezing: Ef. 4,30-5,2  Evangelie: Joh. 6,41-51

Celebrant: Deken Bouman

10.00 uur:   H. Mis voor: Johan en Gerda Frederiks, dochter Fieke en zoon Jo (fam.); Voor de parochie.

Woensdag 15 augustus 2018 Hoogfeest van Maria TenHemelopneming

19.00 uur:   H. Mis voor: Voor de zielen in het vagevuur; Ben van Acker (fam.); Elly Deguelle-Cremers (fam.); Echtpaar Widdershoven-Broers (stg.).

Zondag 19 augustus 2018 Twintigste zondag door het jaar

1ste lez.: Spr. 9,1-6 2e lezing: Ef. 5,15-20 Evangelie: Joh. 6, 51-58

Celebrant: Prof. Rohling

10.00 uur:   H. Mis voor: Julia Lipsch-Kockelkoren (coll.).

Woensdag 22 augustus 2018 in de 20e week door het jaar. Maagd Maria, Koningin

19.00 uur:   H. Mis voor: Voor de zielen in het vagevuur; Ben van Acker               (fam.).

Zondag 26 augustus 2018 Een-en-Twintigste zondag door het jaar

1ste lez.: Joz. 24,1-2a.15-17.18b 2e lezing: Ef. 5,21-32 Evangelie: Joh. 6, 60-69

Celebrant: Prof. Rohling

10.00 uur:   H. Mis voor: Joep de Haas (coll.); Jan Sogelee (stg.).

Woensdag 29 augustus 2018 in de 21e week door het jaar. Marteldood van de H. Johannes de doper

19.00 uur:   H. Mis voor: Voor de zielen in het vagevuur; Ben van Acker               (fam.).

 Broeder Frederik, bedankt!

Onderweg naar zijn afscheid als koster van de Pancratiuskerk had broeder Frederik aangegeven, geen groot afscheid te willen. Toch meenden de deken, het kerkbestuur en het lokatiebestuur dat het vertrek niet onopgemerkt mocht blijven.

Daarom stond hij na de laatste Mis die hij kosterde op 17 juni in de Pancratiuskerk, even centraal. Jeugdkring Chrisko zong hem toe, kerkgangers applaudisseerden, de deken memoreerde zijn inzet en betrokkenheid en overhandigde hem namens het bestuur een zeefdruk van de Pancratiuskerk ter blijvende herinnering. Daarna was eigenlijk nog het mooiste deel: de gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de dekenij. Het was zoals gewenst een eenvoudig samenzijn, waarin vooral enorm veel betrokkenheid en belangstelling van parochianen en anderen naar voren kwam voor het vele, dat broeder Frederik in, rond en vanuit de Pancratiuskerk heeft betekend.

Wij danken hem nogmaals voor het vele wat hij heeft gedaan en wensen hem veel zegen toen voor zijn verdere levenspad!

Banneux-Bedevaart 2018

Op zaterdag 25 augustus 2018 gaan we weer naar Banneux op dagbedevaart.

Het thema van deze dag is: “Rijk met Maria, de Maagd der Armen”

Aanmelden kan tot 1 augustus 2018 bij het “Huis voor de Pelgrim” Maastricht.

Telefoon 043-3215715 en de kosten  ad € 24,00 per persoon overmaken.  (kinderen t/m 12 jaar € 12,00).

S.v.p. vóór 1 augustus overmaken op rekening nummer:

NL15INGB0001058699 

t.n.v. Stichting Limburgse Bedevaarten, Maastricht met vermelding van“Maria Legioen” en van uw naam, adres en telefoonnummer.

Indien meerdere personen meegaan, s.v.p. alle namen, adressen en telefoonnummers apart noteren.

Enkele dagen vooraf ontvangt u een bewijs van deelname.

Kroedwusjwandeling 11 augustus

Elk jaar wandelen we met een mooie grote groep om kroedwusj te plukken. Deze bos bestaat uit 7 kruiden. Van oudsher werd (een gedeelte) in de open haard gegooid ter bescherming tegen onweer. Tegenwoordig zijn we wetenschappelijk verder, weten we wat onweer is, en niet iedereen heeft meer een open haard. Toch mogen we deze traditie niet verloren laten gaan! Door samen te wandelen is er gezelligheid en hebben we ook de gelegenheid om over zinvolle dingen van gedachten te wisselen. Bovendien mag er oog zijn voor de schepping om ons heen én willen we ons ook toevertrouwen aan Maria die bij deze traditie centraal staat. Kortom, een gezellige en zinvolle bijeenkomst waar u bij moet zijn! O.l.v. IVN zullen we een kleine tocht maken, de kroedwusj laten zegenen bij het kapelletje achter Parc Imstenrade en sluiten we af met koffie/thee en iets erbij in de Ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk. Start is om 11 uur vanaf de St. Josephkerk. Dit is geen activiteit voor alleen de parochianen van St. Joseph, maar voor iedereen!

Heerlense bedevaart naar Lourdes 1 t/m 6 september

Jeugdkring Chrisko heeft in overleg met de gezamenlijke parochies van Heerlen-Zuid het plan opgevat om in september 2018 naar Lourdes te reizen. Dat betekent dat Jeugdkring Chrisko de komende maanden een groep gaat vormen samen met de pelgrims uit de parochies en kapelaan Blom als geestelijk begeleider.

Begeleiders, verzorging, kapelaan en parochianen: samen als pelgrims op weg!

De reis naar Lourdes zal plaatsvinden met het vliegtuig, vanaf vliegveld Beek. We sluiten hiervoor aan bij de Limburgse bedevaart, maar vormen daarbinnen een eigen groep. Er zal een driesterren zorghotel voor deze reis gereserveerd worden, waar we als groep kunnen verblijven.

Hebt u interesse om mee te gaan met deze bedevaart naar Maria?

Er liggen folders achterin de kerken in Heerlen-Zuid.

Voor meer informatie over de reis, aanmelding voor de informatiebijeenkomst of het opvragen van een inschrijfformulier kunt u contact opnemen met: Secretariaat Jeugdkring Chrisko

(0)6 21891859 /secretariaat@jeugdkringchrisko.nl

Huwelijken

Andrei Juezan en Beth Dela Cruz (Tollensstraat) zullen elkaar op 26 juli  in de Filipijnen het sacrament van het huwelijk toedienen.

Geert van Gessel en Simone Kicken (Bospad) zullen elkaar op 1 september in Simpelveld het sacrament van het huwelijk toedienen.

 Bedevaart naar Kevelaer

Dit jaar gaan we met Cluster Heerlen-Zuid wederom naar Kevelaer en wel op dinsdag 18 september 2018. U kunt deze datum alvast in uw agenda noteren.

Orgelconcert dinsdag 3 juli en 7 augustus

Iedere eerste dinsdag van de maand is er van 13.00-13.30 een middagpauze-orgelconcert in de Pancratiuskerk. Voor het geld hoeft u het niet te laten: entree is een vrije gave.

Op dinsdag 3 juli is het volgende concert, verzorgd door Jo Louppen. Hebt u muzikale wensen? Mail dan naar louppen@hetnet.nl en Jo zal proberen aan uw wens te voldoen.

Bereikbaarheid pastorie:

Voor afspraken van missen en andere vragen kunt u terecht op de dinsdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur. U kunt telefonisch misintenties opgeven bij Mw. Hollanders of mondeling in de kaarsenwinkel. Misintenties voor de maand september 2018 s.v.p. opgeven vóór 22 augustus 2018

In spoedgevallen kunt u kapelaan op zijn gsm bereiken

Deken Bouman                                     045 – 5713682

Pastorie Molenberg                              045 – 5426767

Kapelaan R. Blom                                 06 – 55722869

Diaken A. Jegerings                             045 – 5411699

Mw. A. Hollanders                                 045 – 5712413

Thuiscommunie:

De H. Communie wordt door kapelaan Rick Blom en diaken Ton Jegerings rondgebracht naar zieken en thuiszittenden. U kunt  zich aanmelden voor de maandelijkse thuiscommunie. U heeft de keuze om de thuiscommunie te ontvangen op de 1ste vrijdag of de 1ste zaterdag van de maand. Opgave bij kapelaan Blom of diaken Jegerings

Rekeningnummer kerk­bestuur Ing-bank: NL87INGB0001057112

t.n.v. RK ­kerk­bestuur Versc­hijning vd Onbevlekte Maagd