Parochiesecretariaat Gerard Bruningstraat 2. 6416 EB  Heerlen. Tel. 045-5426767. Openingstijd: dinsdagmorgen van 10-12 uur

Dit parochiebulletin geldt voor vier  weken. Misintenties kunt u opgeven tot uiterlijk vrijdag 20 april 2018 op bovenstaand nummer of via e-mail parochiemoederanna@gmail.com

Pasen

Lente geeft je weer een goed gevoel! De zon breekt door, bloemen komen uit, de griepgolf zou nu eindelijk eens echt voorbij moeten zijn. Een nieuw begin!

Pasen is niet voor niets de eerste zondag na de eerste volle maan na het begin van de lente, dit jaar op de wat aparte dag van 1 april. Al het “nieuwe begin” stapelt als het ware op naar een uniek hoogtepunt, de basis van ons geloof: Jezus heeft de dood overwonnen, hij leeft! Daarmee geeft hij ons een belofte van nieuw en eeuwig leven later, maar ook een uitdaging: om telkens weer een nieuw begin te maken en nieuwe kansen te geven. Dat geldt voor onszelf in alles wat we meemaken, dat geldt voor een gemeente na verkiezingen, dat geldt voor een parochie: het is nog nooit, nog nooit zo donker geweest, of het wordt altijd wel weer licht.

Een grote steun en inspiratie kan het vieren van de paaszaterdag zijn. De kerken zijn donker, de klokken zijn stil. Maar dan wordt het vuur aangemaakt, een enkel vlammetje verlicht vanuit de paaskaars de kerk, het licht wordt doorgegeven en verlicht en verwarmt ons allemaal.

Met elkaar als geloofsgemeenschap maken we iedere keer weer mogelijk dat we dit jaarlijks kunnen vieren. We mogen daar elkaar dankbaar voor zijn! Maar vooral ook mag het ons allemaal uitdagen, om als christenen dit licht te ontvangen en uit te dragen in een vaak zo donkere wereld.

Van harte wens ik u namens het overkoepelend kerkbestuur, het pastorale team en de locatieverantwoordelijken een heel zalig Pasen toe!

Deken Bouman

 

Vacature penningmeester overkoepelend kerkbestuur

Wij zijn Wiel Vaessen bijzonder dankbaar voor de manier, waarop hij zich naast andere taken (zoals het lokale bestuur van Welten en het dekenaatsbestuur) inzet voor het overkoepelend kerkbestuur in de rol van penningmeester. Omdat hij in september hoopt zijn 75e verjaardag te vieren, is hij binnenkort cf. het “algemeen reglement voor het bestuur van een parochie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland” aftredend. Daarom is het bestuur op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Hoewel natuurlijk het hele bestuur voor de financiën verantwoordelijk is, heeft de penningmeester op het financiële gebied natuurlijk een specifieke taak. Per locatie (Pancratius, Welten, Joseph, Andreas, MAMM) wordt lokaal zorg gedragen voor het financiële beheer: daar worden voor de losse parochies de kerkbijdragen geïnd, rekeningen betaald, boekhoudingen gevoerd, jaarrekeningen gemaakt. De penningmeester van het overkoepelend kerkbestuur houdt hier toezicht op, synchroniseert processen en adviseert het bestuur in de financiële zaken; natuurlijk is zij/hij ook volledig lid van het bestuur en heeft stemrecht over alle zaken, die het bestuur aangaan.

Het bestuur hoopt op iemand, die deze vrijwilligerstaak op zich wel nemen. Zij/hij heeft financiële kennis van zaken, liefst kennis van Exact (waarnaar de lokale boekhoudingen binnenkort overstappen), kan in een team functioneren en is positief verbonden met onze geloofsgemeenschap.

Geïnteresseerden voor een gesprek voor nadere toelichting kunnen contact opnemen met deken Bouman (045-5713682, deken@pancratiusheerlen.nl ). Wanneer u weet dat iemand dit waarschijnlijk zou willen maar te bescheiden is om dit kenbaar te maken, kunt u dit ook laten weten aan deken Bouman. Dank!

Het kerkbestuur.

 

Jubilerende zusters

Recent vierden drie zusters in het klooster “Huize de Berg” intern hun professiefeest. Het betreft:

  • Zr. Margret Baars, 75 jaar geprofest;
  • Zr. Luciana Peerboom, 60 jaar geprofest;
  • Zr. Anna-Marie van der Loo, 50 jaar geprofest.

Wij wensen hen met hun indrukwekkende jubilea van harte proficiat, en danken hen voor hun bidden en werken in al die jaren.

Deken Bouman

 

Start samenkomstengeloofsverdieping

Eerder las u al een oproep, nu wordt het concreet. Op dinsdag 17 april is een kennismakingsbijeenkomst voor hen, die zich verder in het geloof willen verdiepen. We maken kennis met elkaar en spreken uit, wat we verwachten van de bijeenkomsten: dan zal ook blijken of vooral kennisgericht gewerkt zal worden, of ervaringsgericht: wat weten we van het geloof en hoe kunnen we deze kennis vergroten, en/of: hoe beleven, ervaren en vieren we ons geloof?

De eerste samenkomst is dus op dinsdag 17 april en wel op de dekenij, Pancratiusstraat 41 te Heerlen. De avond staat onder leiding van deken Bouman. Met elkaar bekijken we zowel de inhoud als de vraag, hoe vaak en wanneer we nog samen zullen komen.

Aanmelden is niet verplicht, maar voor de voorbereidingen wel handig: deken@pancratiusheerlen.nl of 045-5713682.

 

Pastoor Brouwers: van harte proficiat!

Van collega Harrie Brouwers uit Voerendaal kreeg ik bericht over de festiviteiten rond zijn 50-jarig priesterjubileum. Een bericht dat ik graag met u deel, want hij heeft in grote periodes van die halve eeuw veel voor Heerlen betekend. Zo was hij verbonden aan het Bernardinuscollege, kapelaan van de Pancratius en pastoor van de Andreas.

Hij schrijft:

“Ik vier het met een Eucharistie in Kunrade (O.L. Vrouweplein, Kunrade) op zaterdagavond 7 april om 18.00 uur. Deze dienst wordt opgeluisterd door Tutta Musica. Ook is er een Eucharistie in de Laurentiuskerk (Kerkplein, Voerendaal) op 8 april om 11 uur. Hierbij wordt het muzikale gedeelte verzorgd door gemengd koor Jubilate Deo. Aansluitend is er in Cultureel Centrum de Borenburg (Furenthela 16, Voerendaal) een receptie. Deze duurt tot 15 uur.

Kom gerust met lege, open handen. Bijdragen zal ik besteden aan twee doelen. We zijn in de parochie bezig met fietslessen voor vluchtelingen. Zij ontvangen aan het eind daarvan een fiets. Binnenkort sluit de mooie kerk van Kunrade. Ik wil de prachtige iconen van Octavia een passende plaats in de Laurentius geven. Een bijdrage kunt u storten op NL29 RABO 0146 4123 03 tnv RK kerkbestuur Laurentius, vermeld desgewenst fiets of icoon.

Het is ook mogelijk om mij digitaal te feliciteren! Op de parochiesite is er een speciaal gastenboek of via de aangemaakte Facebookpagina. Meer privé gaat het via mijn emailadres hbrouwers@xs4all.nl of een geschreven bericht naar Kerkplein 2, 6367 ER Voerendaal.

Graag tot ziens, Harrie Brouwers”.

Wij wensen hem van harte proficiat en een heel mooi feestweekend toe!

In deze felicitatie sluiten wij natuurlijk zijn klasgenoten in, die zoals hij op 30 maart 1968 werden gewijd, onder wie onze oud-bisschop en oud-deken van Heerlen, Mgr. Wiertz. Van harte proficiat!

deken Bouman

 

Paastafereel 2018

De eerste en tweede Paasdag is de Pancratiuskerk extra open tussen 13.00 en 16.00 uur voor het bezichtigen van het zeer mooie Paastafereel.

Ook zijn er extra gidsen aanwezig bij de jaarmarkt op 21 april van 11.00-16.00 uur. Tevens ben u in de gelegenheid om het boek “Sint Pancratius in het hart van Heerlen te kopen”.

De kerkgidsen Pancratiuskerk

2 april: Muziekstukken uit ‘Jesus Christ Superstar’

Maandag 2 april (2e Paasdag) 19.30 uur / Pancratiuskerk

Jesus Christ Superstar hoort bij de Paastijd. Heerlerbaan100 heeft de handen ineen geslagen met de Koninklijke Harmonie Heerlen voor de Passie Heerlerbaan die, met 150 deelnemers, zijn weerga niet kent. Samen met een projectkoor bestaande uit Popkoor ‘Ut Koer’, Mannenkoor Polyhymnia, Dameskoor Pure Voices en Familiekoor ‘Young Spirit’’. Zij worden begeleid door zangsolisten en een popband.

Toegangskaarten voor het concert kosten € 10,- en zijn verkrijgbaar via www.tickli.nl , bij de leden van de deelnemende verenigingen, bij Tabak- en Gemakswinkel Lenzen Heerlerbaan of voorafgaand aan de voorstelling.

Orgelconcert dinsdag 3 april

Iedere eerste dinsdag van de maand is er van 13.00-13.30 een middagpauze-orgelconcert in de Pancratiuskerk. Voor het geld hoeft u het niet te laten: entree is een vrije gave.

Op dinsdag 3 april is het volgende concert, verzorgd door Jo Louppen. Hebt u muzikale wensen? Mail dan naar louppen@hetnet.nl en Jo zal proberen aan uw wens te voldoen.

Provincietour Radio Maria: 22 april in Pancratius

Veel mensen maken dankbaar gebruik van de uitzendingen van Radio Maria. Deze omroep viert dit jaar het 10-jarig bestaan en heeft daarom een bijzondere provincietournee, waarin ze met de uitzendingen het land in gaan.

Bij deze tournee komt men op 22 april in Heerlen aan. De H. Mis van 10 uur zal dan worden opgedragen door pater Elias, die aan deze omroep verbonden is. Aansluitend aan de Mis zal men voor de geïnteresseerden meer bekendheid geven aan deze katholieke omroep.

Meer informatie is ook te vinden op www.radiomaria.nl .

Mariaconcert 6 mei Pulchra Harmonias en Karin Coenen

Het ensemble “Pulchra Harmonias”is in 2012 bijeengebracht door de dirigente Gerda Scheren als een soort “huiskamerproject”. De repetitieruimte is namelijk de huiskamer bij Gerda thuis. De groep telt op dit moment 7 zangeressen. Het repertoire bestaat uit (kerkelijke) liederen die voornamelijk driestemmig worden uitgevoerd. Alle zangeressen kunnen staven op jarenlange ervaring bij met name kerkelijke zangkoren.

De groep is de uitdaging aangegaan om met een beperkt aantal stemmen tot een mooie samenzang te komen. Vandaar ook de naam: Pulchra Harmonias (mooie samenzang). Alles gebeurt in goede harmonie, uit pure liefhebberij voor de muziek. Het publiek mag beoordelen of deze opzet ook geslaagd is.

Dit alles onder de deskundige en enthousiaste begeleiding van Gerda Scheren, die in haar 25 jarige loopbaan als dirigente meerdere grote koren onder haar hoede heeft gehad en nog steeds heeft.

De begeleiding is in handen van de vaste pianist en organist Rob Peters uit Valkenburg. Rob is een veelzijdig musicus en componist, die grote interesse heeft in liturgische muziek. We zijn dan ook blij dat wij ook bij dit Mariaconcert weer op hem kunnen rekenen.

De soliste van dit concert is de sopraan Karin Coenen-Eijdems uit Landgraaf. Karin studeerde zang bij professor Elisabeth Ksoll en geeft regelmatig solo concerten,  maar treedt ook op met diverse gerenommeerde  koren. We zijn dan ook zeer verheugd weer met haar te mogen samenwerken.

Voor het  concert van 6 mei aanstaande hebben zijn een zestiental liederen uitgekozen met als hoofdthema de verering van de Maagd Maria.

Het concert begint om 15.30 uur in de Pancratiuskerk in Heerlen. Toegang is de betaling, die u het waard vindt.

Samen als pelgrims op weg naar Maria!

Jeugdkring Chrisko heeft in overleg met de parochies van Cluster Heerlen Zuid het plan opgevat om in september 2018 naar Lourdes te reizen. Dat betekent dat Jeugdkring Chrisko de komende maanden een groep gaat vormen samen met de pelgrims uit de parochies en kapelaan Blom als geestelijk begeleider.

Begeleiders, verzorging, kapelaan en parochianen: samen als pelgrims op weg!

De reis naar Lourdes zal plaatsvinden met het vliegtuig, vanaf vliegveld Beek. We sluiten hiervoor aan bij de Limburgse bedevaart, maar vormen daarbinnen een eigen groep. Er zal een driesterren zorghotel voor deze reis gereserveerd worden, waar we als groep kunnen verblijven.

Voor mensen met een lichte zorgvraag (zoals hulp bij steunkousen aan/uittrekken, hulp bij persoonlijke verzorging, hulp bij medicatie, etc.) gaan er verpleegkundigen mee in de groep. Ook als u een zwaardere zorgvraag heeft, kunt u natuurlijk meegaan. U verblijft dan in het Accueil op het Heiligdom en wordt telkens opgehaald om aan te sluiten bij onze groep. Mensen met medische indicatie en een CZ zorgverzekering kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een korting op de reissom.

Hebt u interesse om mee te gaan met deze bedevaart naar Maria?

Er liggen folders achterin de kerken in Heerlen Zuid.

Op zondag 22 april is er aansluitend aan de mis van 11.15 uur in de Jozefkerk Heerlerbaan een informatiebijeenkomst over deze Lourdesreis, in de ontmoetingsruimte onder de kerk (ook toegankelijk voor mensen met beperkingen). Het begeleidingsteam van Jeugdkring Chrisko en ook kapelaan Blom zullen daarbij aanwezig zijn. Aanmelden voor deze bijeenkomst is wenselijk in verband met voorbereidingen.

Voor meer informatie over de reis, aanmelding voor de informatiebijeenkomst of het opvragen van een inschrijfformulier kunt u contact opnemen met:

Secretariaat Jeugdkring Chrisko

06-21891859

secretariaat@jeugdkringchrisko.nl

Weekend 31 maart/1 april  2018

Goede Vrijdag                                   IN GROTE KERK

Vrijdag 30 maart

15.00   Kruisweg bidden

19.00   Goede Vrijdagviering

Zaterdag 31 maart    PAASWAKE              IN GROTE KERK    M.m.v. koor New Generation          

19.00   Overl. ouders Maenen-Eijkman en de overledenen van de fam.; voor de levende- en overleden leden van het Requiemkoor; voor het geestelijk en materieel welzijn van alle parochianen

Maandag 2 april

            Geen H. Mis

Vrijdag 6 april

18.00   Samen de rozenkrans bidden

18.30   Nellie Dassen-v.d. Boom (Poetsgroep); voor alle zielen in het vagevuur

 

Weekend 7/8 april  2018

Tweede zondag van Pasen

Ev. Joh. 20, 19-31

Zaterdag 7 april                    IN DAGKAPEL         

18.00   Voor overleden ouders Limpens-Vincken; voor alle zieke parochianen

Maandag 9 april

18.00   Samen de rozenkrans bidden

18.30   Voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 13 april

18.00   Samen de rozenkrans bidden

18.30   Mia Brouwer-Verstappen; voor alle zielen in het vagevuur

 

Weekend 14/15 april 2018        

Derde zondag van Pasen

Ev. Luc. 24, 35-48

Zaterdag 14 april                             IN  GROTE KERK

18.00     Zeswekendienst Maria de Kruijff-Vervoort; voor het geestelijk en materieel welzijn van alle parochianen

Maandag 16 april

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 20 april

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur

 

Weekend 21/22 april 2018        

Vierde zondag van Pasen

Ev. Joh. 10, 11-18

Zaterdag 21 april                             IN DAGKAPEL

18.00     Voor  alle zieke parochianen

Maandag 23 april

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Mia Brouwer-Verstappen; voor alle zielen in het vagevuur

Vrijdag 27 april                H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar          

18.00     Samen de rozenkrans bidden

18.30     Voor alle zielen in het vagevuur