Federatiebestuur over toekomst (1 februari 2016)

Federatiebestuur over toekomst (1 februari 2016)

Onlangs is in het wijkblad ‘Aarbek’ (11e jaargang, nr. 41) een artikel verschenen met als kop ‘Verdwijnt de Kerk uit de wijk?’ In dat artikel werd die vraag niet beantwoord. Wij zijn als federatiebestuur blij met elke betrokkenheid van de parochianen bij onze kerk....