Afscheidsaankondiging Deken Van Galen

Afscheidsaankondiging Deken Van Galen

Vandaag had de deken dit volgende zelf willen lezen in de Pancratius kerk en de celebranten in de overige kerken sluiten zich hierbij aan. Acute lichamelijke plagerij maakt dat kapelaan Blom dit voor hem doet en ik hier vanwege de gelijktijdigheid van dit bericht  ...
ANBI Publicatieplicht Bisdom

ANBI Publicatieplicht Bisdom

Vanuit de Rooms-Katholieke Kerkprovincie In Nederland wordt nog druk gewerkt aan een landelijke ANBl-site voor de bisdommen, parochies en andere katholieke instellingen. Zoals eerder aangekondigd zal voor wat betreft de parochies het bisdom ervoor zorgdragen dat alle...